Taryfikator punktów karnych. Nadchodzi rewolucja

Za pisanie SMS-ów podczas jazdy, blokowanie skrzyżowania czy parkowanie na kopercie będą punkty karne. Sprawdź, ile dostaniesz.

Resort spraw wewnętrznych i administracji postanowił odświeżyć rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. To w tym dokumencie reguluje się, za co można dostać punkty karne. Tzw. taryfikator przejdzie gruntowne zmiany.

Na początek ministerstwo postanowiło zmodyfikować część B dokumentu i umocnić pozycję pieszych na drodze. Kierowcy, którzy będą ich ignorować, mają być surowiej karani. Przykładowo za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu można teraz otrzymać 8 punktów karnych. Po zmianach będzie to 10 punktów.

Surowsza kara ma grozić też za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania. Tutaj resort zakłada wzrost z 5 do 6 punktów. Nowością będzie z kolei karanie punktami za naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych. Teraz taryfikator nie przewiduje w takich sytuacjach sankcji w postaci punktów. Po zmianach policjant czy strażnik miejski będzie mógł dodać na konto kierowcy aż 5 oczek.

Jakie zmiany w taryfikatorze? Część B

Za co?

Punkty karne teraz

Punkty karne po zmianach

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi


9


10

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu

8

10

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd

 


8

 


10

Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia

8

10

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania


5


6

Naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych

0

5

 .

ILE PUNKTÓW ZA PARKOWANIE NA KOPERCIE ORAZ IGNOROWANIE ZNAKU „STOP”?
CZYTAJ NA DRUGIEJ STRONIE

To jednak nie koniec nowości. Odświeżeniu ulegnie również część C taryfikatora. Tutaj resort wychodzi z propozycją 2 punktów karnych za niezatrzymanie auta w związku ze znakiem STOP. Ponadto sankcje pojawią się w sytuacji, gdy zaparkujemy samochód na miejscu dla osób niepełnosprawnych. Będzie to 5 punktów.

- Wpisuje się to w działania mające na celu ochronę praw osób niepełnosprawnych i nawiązuje do wcześniejszych regulacji, gdzie przewidziano za takie zachowania mandat w wysokości 500 zł – tłumaczy MSWiA.

W części F ustanowiono natomiast kary za zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym oraz za wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym. Obecnie w obu sytuacjach funkcjonariusz nie nakłada na kierowcę punktów karnych. Po zmianach za wykroczenia będzie grozić po 3 punkty.

Jakie zmiany w taryfikatorze? Część C i część F

Za co?

Punkty karne teraz

Punkty karne po zmianach

Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 "stop"


0


2

Niestosowanie się do znaków D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T- 29

0

5

Niestosowanie się do znaków P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b

0

5

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym

0

3

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym


0


3

 .

ILE PUNKTÓW ZA PISANIE SMS-ów PODCZAS JAZDY I BLOKOWANIE SKRZYŻOWANIA?
CZYTAJ NA TRZECIEJ STRONIE

Resort postanowił walczyć również z bezmyślnością kierowców, którzy prowadząc rozmawiają przez telefon trzymając słuchawkę lub piszą SMS-y podczas jazdy. Już teraz jest to zakazane, pod groźbą mandatu w wysokości 200 zł. – Obserwujemy jednak powszechne lekceważenie tego zakazu – podkreśla ministerstwo i proponuje obok mandatu dodatkową karę, 5 punktów karnych.

Ponadto punkty będą naliczane w sytuacji, gdy wjedziemy na skrzyżowanie mimo, że nie ma na nim lub za nim miejsca do kontynuowania jazdy. – Takie zachowania powodują utrudnienie lub wręcz tamowanie ruchu na skrzyżowaniach, co często prowadzi do powstania się ogromnych zatorów ulicznych, zwłaszcza w godzinach szczytu komunikacyjnego – tłumaczy ministerstwo. Dlatego – dla zdyscyplinowania kierowcy – za blokowanie ruchu mają grozić 2 punkty.

Na liście nowości znalazła się też kara dla rodziców, którzy zimą postanowią ciągnąć za samochodem swoje dziecko np. na sankach. Za ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu ma grozić 5 punktów karnych. – Przypisanie proponowanej liczby punktów powinno zwrócić uwagę niektórych nieodpowiedzialnych kierowców na wynikające z naruszenia tego zakazu zagrożenie – czytamy w uzasadnieniu zmian.

To jednak nie wszystkie propozycje zmian w części H taryfikatora. Kompletną listę zamieszczamy poniżej.

Jakie zmiany w taryfikatorze? Część H

Za co?

Punkty karne teraz

Punkty karne po zmianach

Naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie


3


5

Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku

0

5

Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone
0
5

Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

0

5

Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy02

Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne

0

3

Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej02

Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu

0

5

 .

NOWY TARYFIKATOR OCHRONI PASAZERÓW. W JAKI SPOSÓB?
CZYTAJ NA CZWARTEJ STRONIE

Ministerstwo chce również utworzyć nowy rozdział w taryfikatorze. Będzie to część J – nazwana Przewóz osób.

Trafi do niej np. naruszenie przewożenia dziecka niezgodnie z przepisami, czyli np. bez specjalnego fotelika. Sankcja za to wykroczenie wzrośnie z 3 do 6 punktów karnych.

Kierowca będzie mógł dostać też 4 punkty (obecnie 1) za przewożenie pasażerów bez pasów bezpieczeństwa. – Kierowca, jako często bardziej świadomy uczestnik ruchu, powinien czuć się odpowiedzialny za bezpieczeństwo przewożonych pasażerów. Nasza propozycja ma na celu uczulenie kierujących pojazdami na te kwestie – tłumaczy resort.

Nowa część J zawiera 20 pozycji. Prezentujemy je w poniższej tabeli.

Jakie zmiany w taryfikatorze? Część J

Za co?

Punkty karne teraz

Punkty karne po zmianach

Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami


3


6

Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu hełmów ochronnych

1

4

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:

- kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym

0

2

- kierującego innym pojazdem

0

1

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez:

- kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne


0


2

- kierującego innym pojazdem

0

1

Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi:

- 1 osobę

1

1

- 2 osoby

1

2

- 3 osoby

1

3

- 4 osoby

1

4

- 5 osób

1

5

- 6 osób

1

6

- 7 osób

1

7

- 8 osób

1

8

- 9 osób

1

9

- 10 osób i więcej

1

10

Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli:

- liczba osób przekracza 5

1

3

- osoby znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy

1

3

Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E01–E06, C07–C16, C17 i C1812

Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E01–E06

1

2

 .

Ponadto w taryfikatorze powstanie nowa część K. Zostaną w niej zebrane tzw. naruszenia zerowe, czyli takie, za które nie przewidziano punktów karnych. Teraz są one uporządkowane w części I. Postanowiono ją jednak zlikwidować z uwagi na przesunięcie wielu naruszeń do innych rozdziałów.

POBIERZ ZMIANY W TARYFIKATORZE W JEDNYM PLIKU

Nowy taryfikator ma wprowadzić projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. Dokument przekazano do uzgodnień międzyresortowych, które mają się zakończyć 26 września. Nowe prawo ma obowiązywać po 30 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (17)

jendza

17.4.2012 15:8:58

Re: Taryfikator punktów karnych. Nadchodzi rewolucja

"Jak będzie rządził PiS to będziecie mieli podsłuchy i inwigilację wszystkich. No i jeśli chcecie mieć paliwo po 6 złotych to też na nich głosujcie." Głosowałem i - mam.

gustlikzpancernyc

9.12.2011 15:31:9

Re: Taryfikator punktów karnych. Nadchodzi rewolucja

Komuna walczyła z kierowcami talonami dla wybranych- wolna Polska walczy punktami i represjami. Co lepsze i bardziej nowoczesne ? A buractwo miało i ma się w najlepsze ...........

Kmieciu

20.9.2011 22:48:50

Re: Taryfikator punktów karnych. Nadchodzi rewolucja

Po co się rozdrabniać i zachowywać pozory? Zabrać prawo jazdy wszystkim. A opornych zlikwidować. I nie będzie niczego.

robert

20.9.2011 22:44:50

Re: Taryfikator punktów karnych. Nadchodzi rewolucja

tusk juz nigdy na ciebie nie zaglosuje jak wejdzie w zycie ta chora ustawa

ruc

20.9.2011 22:19:27

Kilka razy mnie okradziono

Poilcja nigdy, powtarzam NIGDY nie znalazła żadnego ze sprawców. Po ok miesiącu dostaje się pismo że sprawę umorzono w związku z niewykryciem sprawców (mam wrażenie że nigdy ich sumiennie nie szukano)

janas

20.9.2011 19:36:30

Re: Taryfikator punktów karnych. Nadchodzi rewolucja

Proponuje za wszystko po 22 punkty i się biznes kręci...i tak już policjanci pytają masz punkty karne ? a tak? to jak robimy ?

Az

20.9.2011 19:13:49

Re: Taryfikator punktów karnych. Nadchodzi rewolucja

A za chwilę nowe stawki w złotówkach !!! Zaraz po wyborach ! Oczywiście też w imię bezpieczeństwa

Az

20.9.2011 18:58:32

Re: Taryfikator punktów karnych. Nadchodzi rewolucja

Jako kierowca wypraszam sobie nazywanie mnie " bezmyślnym " przez jakiegoś " pie*dzistołka " tylko dlatego, że rozmawiam przez komórkę w czasie jazdy !!! Zrozumiano ? No. Być może przez taki drobiazg ktoś straci pracę, rodzina utrzymanie a państwo podatli z których płaci wypłatę takim nieudacznym reformatorom !

okm

20.9.2011 15:7:54

Re: Taryfikator punktów karnych. Nadchodzi rewolucja

Nic o pijakach za kierownica i morderców w TIRach Skandal

USA_man

20.9.2011 15:6:52

Re: Taryfikator punktów karnych. Nadchodzi rewolucja

Państwo (PO)licyjne, karać, zatrzymywać, płacić, kontrolować. Zamiast dróg, pieniędzy, bezpieczeństwa itd!

Władzuchna

20.9.2011 13:17:32

Re: Taryfikator punktów karnych. Nadchodzi rewolucja

Wszystkim kierowcom zabrać prawo jazdy, i PO kłopocie.

Bartek

20.9.2011 9:34:1

Re: Taryfikator punktów karnych. Nadchodzi rewolucja

... i znowu nic o używaniu, lub raczej nieużywaniu kierunkowskazów przez wieeelu kierowców, a to właśnie to jest przyczyną ogromnej ilości kolizji i wypadków -to powinno być surowo karane.

Mała

20.9.2011 9:12:33

Re: Taryfikator punktów karnych. Nadchodzi rewolucja

A piesi to to... "święte krowy" w Indiach

czesio

20.9.2011 9:7:38

Re: Taryfikator punktów karnych. Nadchodzi rewolucja

a nie łaska wprowadzić taki zapis " 10 zł mandatu za każdy kilometr przekroczonej na danym odcinku drogi szybkości " a nie jak dotychczas jedziesz o 50 km za dużo 500 zł mandatu ,jedziesz 85 km za dużo też 500 zł mandatu a było by 850 zł!

Marcin

20.9.2011 8:32:54

Re: Taryfikator punktów karnych. Nadchodzi rewolucja

Tyle już bzdur nawymyślali, że nikt tego nie spamięta ani mimo najszczerszych chęci nie będzie w stanie przestrzegać i ewentualna utrata prawa jazdy staje się w zasadzie kwestią implikacji rachunku prawdopodobieństwa bez względu na to jak bardzo dany delikwent stara się przestrzegać prawa. Prawdopodobnie wszystko co kierowcom pozostaje to generalnie olać przepisy i mieć nadzieję, że nie złapią.

janek

20.9.2011 8:17:58

Re: Taryfikator punktów karnych. Nadchodzi rewolucja

Za wyprzedzanie na przejsciu powinno byc 21 punktow.

WALDEMAR

20.9.2011 8:6:7

Re: Taryfikator punktów karnych. Nadchodzi rewolucja

CZY ICH POGIEŁO POTRAFIĄ TYLKO KARAĆ JESTEM GŁĘBOKO PRZECIW

Pokaż wszystkie komentarze (17)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.11.2019

  Konto punktów karnych - kiedy się opróżni?

  Co Polacy zrobili w tym roku już ponad 454 tysiące razy? Sprawdzili online swoje punkty karne. Zrób to i Ty. Zwłaszcza, że za nami kolejny długi weekend. Wielu spędziło go w drodze. Kiedy (...)

 • 30.8.2019

  Liczba punktów karnych po wakacjach...

  Zanim zaplanujesz przyszłoroczny urlop, sprawdź ile kosztował Cię tegoroczny. Nie, nie chodzi o pieniądze, a o konto Twoich punktów karnych. Jeżeli macie coś na sumieniu, możecie to (...)

 • 27.8.2019

  Nie będzie kar za złożenie JPK_VAT za lipiec 2019 r. po terminie

  Ministerstwo Finansów poinformowało o braku kar za złożenie JPK_VAT za lipiec 2019 r. po terminie, jeżeli złożenie pliku nastąpi do 2 września 2019 r.

 • 26.4.2017

  Sprawdź swoje punkty karne on-line

  Kierowcy w całym kraju mogą bez wychodzenia z domu sprawdzić, ile punktów karnych zebrali za wykroczenia drogowe. E-usługa jest dostępna za darmo na portalu Obywatel.gov.pl. Aby z niej skorzystać, (...)

 • 6.5.2019

  Będzie unijna baza danych biometrycznych

  Rada UE i Parlament Europejski zatwierdziły wniosek Komisji dotyczący stworzenia unijnego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych odnoszącego się do skazanych obywateli państw (...)