Walka ze zmianami klimatycznymi: EKES wzywa do szybkiego dostosowania polityki energetycznej UE

W dniu 17 września na sesji plenarnej EKES-u w obecności Andrisa PIEBALGSA, komisarza europejskiego ds. energii, przyjęte zostały trzy nowe opinie w sprawie pakietu Komisji Europejskiej dotyczącego zmian klimatycznych i energii. Była to dla Komitetu okazja do podkreślenia ważnego dla niego przesłania: wydajność energetyczna jest najoszczędniejszym sposobem osiągnięcia stabilizacji emisji w Europie, lecz udział podmiotów społeczeństwa obywatelskiego jest niezbędnym elementem w kontekście koniecznych zmian społecznych i kulturowych. Podobnie jak komisja ITRE Parlamentu Europejskiego, EKES zdecydowanie popiera dalszy rozwój sektora energii odnawialnych i popiera zamiar stosowania przez UE kryteriów rozwoju zrównoważonego wobec agropaliw. Wreszcie technologia wychwytywania i składowania dwutlenku węgla została przychylnie przyjęta przez członków Komitetu, lecz są oni zaniepokojeni brakiem jasnej wizji finansowania w perspektywie średnio- i długoterminowej.

„Wydajność energetyczna powinna stanowić główny wkład w ograniczanie efektu cieplarnianego - stwierdził Edgardo Iozia (członek Grupy II z Włoch i sprawozdawca opinii w sprawie „Efektywność energetyczna - pierwsza ocena krajowych planów działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii"). - Należy wyrazić ubolewanie, że z pewnymi wyjątkami ocena planów krajowych nie wykazała poważnego zaangażowania państw członkowskich, w szczególności jeżeli chodzi o transport prywatny oraz mieszkalnictwo, gdzie zużycie energii jest najważniejsze. Przyjęte środki powinny uwzględniać trudności, na które napotykają miliony obywateli w związku ze wzrostem cen energii. Otwarcie dla konsumentów końcowych rynku negawatów, tzn. wydajności energii elektrycznej, mogłoby zachęcić obywateli do przyjęcia odpowiednich sposobów postępowania".

Lutz Ribbe (członek Grupy III z Niemiec i sprawozdawca opinii w sprawie stosowania energii ze źródeł odnawialnych) podkreśla znaczenie propagowania energii odnawialnej wraz z wydajnością energetyczną: „Energia odnawialna przyczynia się do ochrony klimatu, a także do samowystarczalności energetycznej i tworzenia miejsc pracy. Aby ograniczyć emisje dwutlenku węgla o 60-80%, udział energii odnawialnej musi być znacznie wyższy niż cel 20% do 2020 r.

Porady prawne
przewidziany we wniosku Komisji. Częściowe zastąpienie oleju napędowego lub benzyny agropaliwami jest jednym z najmniej efektywnych i najbardziej kosztownych środków walki ze zmianami klimatycznymi. Liczne kwestie ekonomiczne oraz szereg kwestii ekologicznych i społecznych pozostaje bez odpowiedzi. Tak więc EKES odrzuca konkretny cel dotyczący stosowania 10% agropaliw".

„Podczas etapu przechodzenia z energii ze źródeł kopalnych na energię odnawialną, wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla odgrywa kluczową rolę - wyjaśnia Jan Simons (członek Grupy I z Holandii i sprawozdawca opinii w sprawie zrównoważonej produkcji energii z paliw kopalnych). - Ważne jest, aby brak możliwości finansowania ze strony Komisji był częściowo rekompensowany źródłami pochodzącymi z europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz by warunki finansowe zostały wyraźnie określone najpóźniej do końca 2009 r.".
EKES przyjął również opinię z inicjatywy własnej w sprawie negocjacji międzynarodowych w sprawie zmian klimatycznych. Komitet zdecydowanie popiera inicjatywę, którą UE podjęła w ramach negocjacji, a w szczególności jej jednostronne zobowiązanie do ograniczenia emisji o 20% do 2020 r., aby dokonać postępu w negocjacjach. Sprawozdawca Derek Osborn (Grupa III - Inne Podmioty, Wielka Brytania) podkreślił jednak, że wyzwanie zmian klimatycznych jest tak poważne, że należy podjąć wszelkie możliwe starania, by uczynić jeszcze więcej. UE powinna postawić sobie za cel ograniczenie wynoszące 30% do 2020 r., co zaproponowała pod pewnymi warunkami. Należałoby także w ramach negocjacji podjąć próbę uzyskania porównywalnych zobowiązań ze strony innych krajów rozwiniętych oraz znaczących zobowiązań ze strony gospodarek wschodzących, w których emisje szybko wzrastają.

Przyjęte opinie dopełniają wkład EKES-u w debatę nad pakietem dotyczącym zmian klimatycznych i energii, w uzupełnieniu do trzech opinii przyjętych w lipcu w sprawie systemu handlu uprawnieniami do emisji, podziału wysiłków między państwami członkowskimi oraz wychwytywania i składowania dwutlenku węgla.

Źródło: http://www.eesc.europa.eu, z PKPP Lewiatan, www.pkpplewiatan.pl 


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika