Ważne zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego

Nowe rozwiązania zapewnią szybsze i tańsze odzyskiwanie długów oraz ułatwią uznawanie i wykonywanie orzeczonych w sprawach cywilnych za granicą tzw. środków ochrony, stosowanych wobec poszkodowanych. Przewidziano je w przyjętym przez rząd projekcie nowelizacji ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zdecydowano, że orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych wydane przez sądy innych państw członkowskich Unii Europejskiej, a także ugody sądowe i dokumenty urzędowe z tych państw będą mogły być egzekwowane w Polsce - bez konieczności uzyskania klauzuli wykonalności. Analogiczne zasady mają dotyczyć polskich orzeczeń i ugód sądowych oraz dokumentów urzędowych w sprawach cywilnych i handlowych, które będą wykonywane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Porady prawne

Nowe rozwiązania ułatwią także uznawanie i wykonywanie orzeczonych w sprawach cywilnych za granicą tzw. środków ochrony. W praktyce dotyczy to przestrzegania np. zakazu zbliżania się do poszkodowanego, zakazu przebywania w miejscu jego zamieszkania. Oznacza to, że poszkodowany na terytorium całej Unii Europejskiej będzie korzystał z prawa do skutecznej ochrony. Rozwiązanie to jest szczególnie ważne w kontekście zapewnienia zasady swobodnego przepływu osób w ramach UE.

Założono, że z tych regulacji będzie można korzystać już od 10 stycznia 2015 r.

źródło: premier.gov.pl


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika