Wdrażanie Krajowej Polityki Miejskiej 2030

Min. G. Puda na Radzie Wykonawczej ds. wdrażania Krajowej Polityki Miejskiej 2030: nasz cel to zrównoważony rozwój miast

Realizacji Krajowej Polityki Miejskiej 2030 w celu wsparcia zrównoważonego rozwoju miast poświęcone było inauguracyjne posiedzeniu Rady Wykonawczej ds. wdrażania Krajowej Polityki Miejskiej 2030. Spotkanie z udziałem ministra funduszy i polityki regionalnego Grzegorz Pudy odbyło się w środę w MFiPR.

Krajowa Polityka Miejska 2030 to dokument, którego celem jest prowadzenie skutecznej polityki wobec miast i ich obszarów funkcjonalnych oraz wzmacnianie ich zdolności do zrównoważonego rozwoju.

Rząd przyjął Krajową Politykę Miejską 2030 w czerwcu ubiegłego roku. W inauguracyjnym spotkaniu Rady KPM 2030 uczestniczyli przedstawiciele ministerstw i organizacji samorządowych włączonych do realizacji KPM 2030. Rada ma koordynować wdrażania rozwiązań KPM oraz monitorować proces implementacji.

Porady prawne

- "KPM 2030 jest skoncentrowana na tworzeniu dogodnych warunków miastom i obszarom funkcjonalnym, aby mogły się rozwijać w sposób zrównoważony. To najważniejsza polityka rządu wobec miast. Na administracji rządowej ciąży zatem największa odpowiedzialność za jej realizację. Stawiamy m.in. na zwiększanie dostępności i rozwiązania prośrodowiskowe" – powiedział otwierając spotkanie, minister funduszy i rozwoju regionalnego Grzegorz Puda.

Minister funduszy podkreślił, że podstawowym oczekiwaniem wobec polityki miejskiej jest  podnoszenie jakości życia mieszkańców.

- "Najistotniejsza jest osiągnięcie efektu, który przyniesienie wymierne korzyści dla mieszkańców miast czyniąc przestrzeń miejską atrakcyjną do zamieszkiwania i wypoczynku, pracy i nauki" – mówił minister Grzegorz Puda.

Szef MFiPR podkreślił, że elementem, który zdecyduje o powodzeniu realizacji celów KPM 2030 jest system jej wdrożenia. Wskazał, że kluczowym w tym zakresie jest budowanie współpracy i wewnętrznej komunikacji w ramach administracji rządowej. Z drugiej strony, jak podkreślił,  potrzebna jest współpraca zewnętrzna – poprzez tworzenie partnerskich relacji z samorządami, światem nauki oraz organizacjami społecznymi i gospodarczymi.

Cele Krajowej Polityki Miejskiej 2030

KPM 2030 formułuje rozwiązania i określa działania administracji rządowej w zakresie prawnym, finansowym oraz organizacyjnym na rzecz rozwoju miast. Dokument wyposaża także władze samorządowe i społeczności lokalne w narzędzia i możliwości sprawczego działania.

Głównym zadaniem KPM 2030 jest:

  • prowadzenie skutecznej, krajowej polityki wobec miast i ich obszarów funkcjonalnych;
  • stawianie czoła aktualnym wezwaniom rozwojowym;
  • wzmacnianie zdolności miast do zrównoważonego rozwoju.

Cele nadrzędne Krajowej Polityki Miejskiej 2030 nawiązują do sześciu celów szczegółowych. Koncentrują się one na:

  • budowaniu miast kompaktowych, wykorzystujących swoje zasoby przestrzenne, gospodarcze i społeczne;
  • poprawie jakości środowiska i podnoszeniu jego odporności na zmiany klimatyczne;
  • dostrzeganiu pozytywnych zmian wynikających z transformacji cyfrowej miast i podnoszenia kompetencji w tym zakresie;
  • kreowaniu warunków do tworzenia miejsc pracy wykorzystując przy tym lokalne potencjały i zdolności inwestycyjne;
  • oferowaniu mieszkańcom miast dostępnych dla każdego, otwartych i nie wykluczających;
  • tworzeniu miast sprawnych we współdziałaniu nie tylko w rozumieniu współpracy międzyinstytucjonalnej, ale także w partnerstwie z mieszkańcami, przedsiębiorcami czy aktywistami społecznymi.

Podczas spotkania jego uczestnicy przyjęli Plan Implementacji Krajowej Polityki Miejskiej 2030 oraz powołali zespół roboczy dla realizacji zadań Rady na rzecz wdrażania KPM 2030.

Porady prawne

Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika