Wspólne obrady delegacji parlamentów Polski i Ukrainy

W poniedziałek w Sejmie obradowały delegacje polskiego Parlamentu i ukraińskiej Rady Najwyższej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy. Spotkaniu współprzewodniczyły szefowe polskiej oraz ukraińskiej delegacji Elżbieta Radziszewska oraz Oksana Syroid. Rozmowy zostały zakończone przyjęciem i podpisaniem wspólnych: deklaracji i komunikatu w sprawie powołania wspólnego zespołu do spraw pojednania Narodów Polskiego i Ukraińskiego.

VIII sesja polsko-ukraińskiego Zgromadzenia Parlamentarnego poświęcona została czterem panelom tematycznym. W pierwszym - rozmowy dotyczyły roli parlamentów w zakresie wspierania reformy decentralizacyjnej oraz innych refom proeuropejskich.

Główny rzecznik dyscypliny finansów publicznych Artur Radziwiłł (przedstawiciel Ministerstwa Finansów) mówił o zagadnieniach administracyjnych związanych m.in. z podatkami lokalnymi oraz procesem reformy finansowej. W dalszej dyskusji pojawiały się też pytania dotyczące sposobów przeprowadzania zmian systemowych.

Obradujący podkreślali także znaczenie parlamentu jako elementu ważnego zwłaszcza w procesie implementacji reform systemowych. Parlamentarzyści z Ukrainy omówili również dotychczasowe działania w zakresie reformy decentralizacyjnej w swoim kraju. Jak zaznaczyli Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła już szereg ustaw zmieniających prawo, a prace w izbie nad wprowadzaniem kolejnych zmian odbywają się m.in. w komisjach.

Podczas spotkania delegacje wymieniły się także wspólnymi doświadczeniami w dziedzinie edukacji i oświaty oraz poruszyły kwestie związane z dalszym rozwojem wymiany polskiej i ukraińskiej młodzieży. O dynamice kontaktów w dziedzinie edukacji mówił m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki. Strony wyraziły zadowolenie z obecnie już działających licznych programów edukacyjnych w tym m.in. stypendialnych, językowych, a także wspierających szkolenia zawodowe nauczycieli. Jak podkreślano w dyskusji współpraca naukowa pozwala na kształtowanie w duchu europejskim młodych elit ukraińskich oraz wpływa na dobre relacje między społeczeństwami w obu krajach.

Druga część posiedzenia dotyczyła wybranych zagadnień związanych z gospodarką oraz tematyką przygraniczną. Jak podkreślano podczas rozmów reformom gospodarczym na Ukrainie powinien przyświecać cel m.in. stworzenia dobrych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw. Wzajemna współpraca, zdaniem obradujących, powinna w dalszym ciągu opierać się m.in. na wymianie doświadczeń oraz inwestycjach.

W ostatnim panelu politycy poruszyli także kwestie związane z dialogiem historycznym. Parlamentarzyści zgodzili się, że należy rozmawiać i wyjaśniać trudne rozdziały wspólnej przeszłości.

Podczas dzisiejszego spotkania delegacje Zgromadzenia Parlamentarnego wypracowały dwa wspólne dokumenty. Przyjęta deklaracja (zał. nr 1) odnosi się do spraw bieżących we wzajemnych relacjach i stanowi podsumowanie poniedziałkowego spotkania parlamentarzystów. - Zgromadzenie wobec napiętej sytuacji międzynarodowej zobowiązuje się wspierać Ukrainę w przeprowadzaniu reform oraz podejmowaniu działania na rzecz dalszego rozwoju współpracy - czytamy w dokumencie.

Delegacje zadeklarowały też poparcie dla europejskich aspiracji Ukrainy oraz zaapelowali do narodowych parlamentów państw członkowskich w sprawie zakończenia procesu ratyfikacji Umowy Stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską. Parlamentarzyści podkreślili też potrzebę przyspieszenia reform: decentralizacyjnej, gospodarczej, a także walki z korupcją. W przyjętym akcie zgromadzenie stoi też na stanowisku, że sankcje sektorowe wobec Rosji powinny być utrzymane aż do czasu całkowitego wypełnienia tzw. porozumień mińskich. W deklaracji politycy zachęcają też do zwiększenia współpracy w dziedzinie edukacji, w tym do jak najszybszego uruchomienia Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

Delegacje uznały też za konieczne udzielenie pomocy i wsparcia dzieciom-ofiarom konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Deklaracja zachęca też do dalszego otwartego i konstruktywnego ukraińsko-polskiego dialogu opartego na prawdzie historycznej i zasadzie „bez gniewu i uprzedzeń”. Zgromadzenie powołało także wspólny zespół do opracowania deklaracji pojednania dotyczącej spraw historycznych, w tym najbardziej bolesnych w historii obojga narodów.

Podczas konferencji prasowej po zakończeniu obrad współprzewodniczące Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy Elżbieta Radziszewska oraz Oksana Syroid odczytały także tekst wspólnego komunikatu. Dokument zawiera postanowienie powołania zespołu, którego celem będzie przygotowanie propozycji deklaracji pojednania Narodów Polskiego i Ukraińskiego. - Zgromadzenie wyraża przekonanie, że prawdziwe pojednanie może się dokonać pomiędzy wolnymi narodami wyłącznie na gruncie prawdy o bolesnym dla obu stron zdarzeniach we wspólnej historii i przy jednoczesnym potępieniu zbrodni przeciwko ludzkości - czytamy w treści komunikatu.

Celem Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy jest umacnianie współpracy w wymiarze parlamentarnym poprzez rozpatrywanie kwestii istotnych dla obu krajów oraz przyjmowanie wspólnych stanowisk w tym zakresie. Delegacje Polski i Ukrainy do Zgromadzenia liczą po 20 parlamentarzystów.

Sesje plenarne są zwoływane przez prezydium Zgromadzenia na zmianę w obu państwach. Pierwsza sesja odbyła się w 2003 r. w Kijowie. W ramach Zgromadzenia działają też komisje powoływane stosownie do potrzeb. Obecnie pracują trzy komisje: ds. współpracy przygranicznej i ochrony środowiska, integracji europejskiej oraz reformy samorządowej.

Źródło: sejm.gov.pl

Obserwuj nas na:

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.10.2017

  Emerytury dla obywateli Ukrainy?

  Dzięki postanowieniom umowy o zabezpieczeniu społecznym możliwe jest transferowanie świadczeń dla świadczeniobiorców mieszkających w Polsce, na ich rachunki bankowe. Inną zasadą, (...)

 • 27.8.2009

  Diety krajowe - Sposób rozliczania delegacji służbowych na obszarze kraju - delegacje krajowe

  Podróżą służbową jest wykonywanie polecenia określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub stałe miejsce pracy pracownika. Polecenie (...)

 • 15.2.2019

  Więcej cudzoziemców

  Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym krajem do pracy i zamieszkania. Pokazują to dane z nowego raportu ZUS „Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych”. Najchętniej (...)

 • 1.5.2017

  Wkrótce zniesienie wiz dla Ukraińców

  Obywatele Ukrainy będą mogli podróżować do Unii Europejskiej bez wiz krótkoterminowych. To efekt poparcia Parlamentu Europejskiego dla projektu przepisów wstępnie uzgodnionych (...)

 • 30.3.2018

  Cudzoziemcy do pracy

  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawiło nowe priorytety rządowej polityki migracyjnej. Jednym z najważniejszych wyzwań dla rozwoju Polski są obecnie niekorzystne trendy demograficzne. (...)