Wzorce umowne firmy Tauron Dystrybucja do zmiany

We wzorcach krakowskiej spółki energetycznej Tauron Dystrybucja brakowało informacji na temat wysokości bonifikaty dla klientów za pogorszenie jakości obsługi. Przedsiębiorca stosował także niedozwolone postanowienia umowne.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podtrzymał decyzję Prezes UOKiK oraz kary w łącznej wysokości ponad 1,8 mln zł.

Wyrok sądu dotyczy decyzji Prezes UOKiK z grudnia 2011 r. Urząd stwierdził wówczas m.in., że w formularzach wykorzystywanych przez Tauron Dystrybucja do zawierania umów z konsumentami nie było postanowień określających wysokość bonifikaty za niedotrzymanie parametrów oraz standardów jakościowych obsługi odbiorcy.

W opinii UOKiK w ten sposób spółka ograniczała konsumentom możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu nienależytego wykonywania umowy i uzyskania w związku z tym upustów przy płatnościach.

Sąd zgodził się ze stanowiskiem Prezes UOKiK. Wyrok SOKiK w Warszawie z 29 listopada 2013 r. (XVII AmA 24/12) nie jest prawomocny, przedsiębiorcy przysługuje apelacja.

Źródło: UOKiK

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: