e-prawnik.pl Porady prawne

Pozostałe

Specjalizacje dla zawodów medycznych

24.7.2019

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, przedłożony przez ministra zdrowia.

Co przewiduje projektowana nowelizacja?

Osoby wykonujące zawody medyczne, np. lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, farmaceuci i diagności laboratoryjni będą mogli przystąpić do szkolenia specjalizacyjnego, np. w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

Najważniejsze rozwiązania

Minister zdrowia – na wniosek osoby legitymującej się dorobkiem naukowym lub zawodowym – będzie mógł uznać taki dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego.

W rezultacie osoba, która zda państwowy egzamin specjalizacyjny w danej dziedzinie ochrony zdrowia, otrzyma dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, np. z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży.

Rozwiązania są spełnieniem postulatów lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, którzy zwracali uwagę na szczególną specyfikę pracy z takimi pacjentami. Dzięki nowym propozycjom zwiększy się także liczba specjalistów, a w efekcie łatwiejszy będzie dostęp do profesjonalnych usług medycznych.

Program szkolenia specjalizacyjnego został opracowany przez zespół ekspertów powołany przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i został zatwierdzony przez ministra zdrowia.

Po wprowadzeniu nowej specjalizacji – psychoterapii dzieci i młodzieży, ok. 450 osób wystąpiło o uznanie dorobku naukowego lub zawodowego (dane z 5 lipca 2019 r.).

Kiedy nowe przepisy mają zacząć obowiązywać?

Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Specjalizacje dla zawodów medycznych

Pomagier

10.8.2019 21:59:9

Re: Specjalizacje dla zawodów medycznych

Wybór zawodów to zawsze był wielki problem. Ja musiałem się troche przekwalifikować i nawet nie jestem najmłodszy, ale doskonale odnalazłem się w Studium zawodów medycznych i społecznych - bardzo dobra szkoła, której kierunki szybko dają owoce w postaci dobrego zatrudnienia i pensji


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ