Zmiany w Kodeksie wyborczym. Będzie przezroczysta urna i kamery

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał we wtorek ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy. Nowelizacja zakłada m. in. wprowadzenie przezroczystych urn wyborczych oraz daje możliwość rejestrowania czynności komisji wyborczej przy pomocy takich urządzeń jak kamera.

Uchwalona ustawa jest efektem prac parlamentu nad projektem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniesionym do laski marszałkowskiej w styczniu 2015 r. (druk sejmowy nr 3084).

Część zmian Kodeksu wyborczego wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, co oznacza, że będą stosowanie w najbliższych wyborach parlamentarnych. Najważniejsze z nich to:

- obowiązek zamieszczania na kartach do głosowania informacji o warunkach ważności głosu;

- wprowadzenie generalnej zasady, iż karta do głosowania jest jedną kartką zadrukowaną jednostronnie (w szczególnych przypadkach Państwowa Komisja Wyborcza będzie mogła odstąpić od tej zasady);

- zezwolenie mężom zaufania na rejestrację (z wykorzystaniem własnych urządzeń rejestrujących) czynności obwodowej komisji wyborczej - przed otwarciem i po zamknięciu lokalu komisji obwodowej;

- wprowadzenie obowiązku podawania we wszystkich protokołach z wyborów (Sejm, Senat, Parlament Europejski, wybory samorządowe organów stanowiących i wójtów) przyczyn nieważności głosów oraz wprowadzenie zakazu zasiadania w obwodowej komisji wyborczej, jeżeli kandydatem w wyborach jest osoba bliska członkowi komisji (jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego albo przyspasabiającym).

Od dnia 1 stycznia 2016 r. wójtowie będą zobowiązani do przekazywania wyborcom (najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów) w formie druku bezadresowego umieszczanego w oddawczych skrzynkach pocztowych, informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w danych wyborach oraz o możliwości glosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika.

Przezroczysta urna wyborcza będzie stosowana w wyborach zarządzonych po dniu 1 lipca 2016 r. (wzory urn ustali Państwowa Komisja Wyborcza uwzględniając rodzaj i wielkość obwodów do głosowania).

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Policjanci z kamerkami...

  Uruchamiono pilotażowy program kamer na policyjnych mundurach.  Kamery będą testowane w garnizonach: stołecznym, podlaskim i dolnośląskim.

 • Zmiany w Kodeksie wyborczym

  Celem zmian jest wprowadzenie korekt w regulacjach dotyczących składów Sądu Najwyższego rozpoznających sprawy z zakresu prawa wyborczego. Nowelizacja zakłada, że o ważności wyborów (...)

 • Zmiany dotyczące komisji wyborczych

  Zmiany w Kodeksie wyborczym mają usprawnić proces powoływania obwodowych komisji wyborczych oraz urzędników wyborczych. Dostosowują także brzmienie przepisów kodeksu wyborczego do treści (...)

 • Policjanci będą chodzić z kamerkami

  Ponad 2 tysiące kamer osobistych, zakupionych dzięki środkom z Programu Modernizacji Służb Mundurowych, trafi do funkcjonariuszy Policji w całym kraju. Powodzeniem zakończył się program pilotażowy (...)

 • Nie będzie transmisji z lokali wyborczych i inne zmiany w prawie wyborczym

  Nowelizacja prawa wyborczego ma na celu realizację postulatów zgłaszanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Poza tym weszło w życie rozporządzenie o przesyłkach w głosowaniu korespondencyjnym.

NA SKÓTY