Alimenty dla dziecka pracującego dorywczo

Pytanie:

Czy dorosłemu dziecku ze średnim wykształceniem zawodowym, studiującemu zaocznie i pracującemu dorywczo przysługują alimenty?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odpowiedź w opisanym przypadku należy rozpocząć od przypomnienia, iż na rodzicach ciąży tzw. obowiązek alimentacyjny. Art. 133 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, iż rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Z treści tego przepisu wynika, że obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka istnieje, jeżeli: - nie jest ono w stanie utrzymać się samodzielnie, a dochody z majątku dziecka nie wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania, b) dziecko jest wprawdzie w stanie utrzymać się samodzielnie, ale znajduje się w niedostatku. Nie daje to jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie, jednak należy wnioskować, iż jeżeli dziecko jest pełnoletnie, jednak kształci się dalej, a obiektywnie rzecz biorąc nie jest w stanie utrzymać się jeszcze samodzielnie, może wystąpić do rodziców o alimenty (środki utrzymania). To jednak, czy faktycznie może pozyskać takie alimenty należy oceniać każdorazowo odrębne dla każdej sytuacji. Oceny takiej dokonuje sąd. Bardzo ważne jest, iż w doktrynie prawa przyjmuje się, iż czas trawania obowiązku alimentacyjnego nie jest ograniczony terminem i nie pozostaje też w zależności od osiągnięcia przez uprawnionego określonego stopnia wykształcenia. Jedyną okolicznością, od której zależy bądź trwanie, bądź ustanie obowiązku, jest to, czy dziecko może się utrzymać samodzielnie. Dziecko, które osiągnęło nie tylko pełnoletność, ale zdobyło także wykształcenie umożliwiające podjęcie pracy zawodowej, pozwalającej na samodzielne utrzymanie, nie traci uprawnień do alimentów, jeżeli np. chce kontynuować naukę i zamiar ten znajduje usprawiedliwienie w dotychczas osiąganych wynikach w nauce. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 listopada 1997 r., III CKN 257/97 (OSNC 1998, nr 4, poz. 70): „Przy orzekaniu o obowiązku alimentacyjnym rodziców wobec dzieci, które osiągnęły pełnoletność, brać należy także pod uwagę, czy wykazują one chęć dalszej nauki oraz czy ich osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie przez nie nauki”. Obowiązek alimentacyjny ustaje dopiero wówczas, gdy dziecko osiągnie samodzielność życiową, co z reguły łączy się z możliwością podjęcia pracy zarobkowej. Możliwość podjęcia pracy zarobkowej nie może być jednak rozważana w oderwaniu od osobistej i życiowej sytuacji uprawnionego. Jeżeli mianowicie kontynuuje on naukę, uczy się zawodu, uczęszcza na kurs doskonalenia zawodowego, to za usprawiedliwione uznać należy dalsze alimentowanie go.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Maciej

26.9.2010 11:24:23

Re: Alimenty dla dziecka pracującego dorywczo

w zeszłym roku wniosłem do sądu pozew o uchylenie alimentów moj syn skończyl szkole zdał maturę , i pracuje w ciągu roku nie przyszedł 3 razy na rozprawe /ignorancja sądu/ teraz jest kolejna rozprawa ma byc w razie kolejnego niestawiennictwa, ma byc pominięta pod rygorem dowodu z zeznań nie wiem czy dobrze rozumiem , czyli nie przyjdzie teraz na rozprawę to sąd orzeknie na jego niekorzyśc i morze uhylic obowiązek alimemtacyjny.

marcin

18.2.2010 9:30:13

Re: Alimenty dla dziecka pracującego dorywczo

trzeba bylo n8ie robic tyle, teraz pij piwo jakie sobie nawazyles hah

Tomaszzz

3.9.2009 23:13:37

Re: Alimenty dla dziecka pracującego dorywczo

Hm..... Czyli jak w moim przypadku.... Corka pracuje zarabia 1000zl. uczy sie zaocznie,planuje zakup auta. Syn pracuje,zarabia 1200zl i uczy sie zaocznie.....posiada auto wartosci 20tys zl Ja mam trojke dzieci z drugiego zwiazku na utrzymaniu. I nadal bede placil po 600zl miiesiecznie??? Ja nie mam z czego zyc a Moje starsze dzieci maja wszysko albo i wiecej.

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 10.9.2018

  Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

  Kiedy rodzice muszą płacić alimenty na dzieci?  Alimenty na pełnoletnie dziecko uczące się/nieuczące się Kiedy rodzice są zwolnieni z obowiązku alimentacyjnego Co nie powoduje ustania (...)

 • 19.5.2016

  Urlop ojcowski - Kiedy przysługuje urlop ojcowski i w jakim wymiarze?

  Pracownicy – ojcowie, mogą korzystać z urlopu ojcowskiego od 2010 roku. Instytucja ta została wprowadzona do Kodeksu pracy ustawą z dnia 6 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz (...)

 • 13.4.2019

  Odliczenie od dochodów wydatków na cele rehabilitacyjne dziecka

  3 kwietnia 2019 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie skargi konstytucyjnej B. K. dotyczącej odliczenia od dochodów wydatków na cele rehabilitacyjne dziecka w PIT.

 • 16.5.2016

  Dochodzenie zaległych alimentów

  Wiedza o tym co to jest obowiązek alimentacyjny i czemu służy jest raczej powszechna. Często jednak zapomina się, że oprócz żądania alimentów na przyszłość, można również (...)

 • 26.8.2017

  500+ dla samotnych rodziców

  Od 1 sierpnia przyjmowane są wnioski o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy. Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia (...)