Alimenty na dziecko uczące się za granicą

Pytanie:

Płacę alimenty na utrzymanie prawie 21 letniej córki. Nie mam dobrego kontaktu z nią, ani z jej matką (mieszkają w nowej rodzinie w innej części Polski). Niedawno doszły mnie informacje, że córka nie uczy się w Polsce (o czym byłem przekonany), a rzekomo przebywa w Holandii. Przesyłane pieniądze są odbierane, natomiast na wysłany list z pytaniami o fakty od 2 miesięcy nie otrzymałem odpowiedzi. Co mam czynić? Czy to są wystarczające przesłanki do wniesienia pozwu o zniesienie obowiązku alimentacyjnego i tym samym spowodowanie przedstawienia stanu faktycznego przez stronę przeciwną w sądzie? Czy przestać samemu płacić? Czy jest możliwość domagania się zwrotu ewentualnie niesłusznie pobranych kwot jeśli rzeczywiście obowiązek alimentacyjny z mojej strony ustał, a ja nie zostałem o tym poinformowany?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, nie krócej jednak niż do ukończenia przez nie nauki (ze studiami włącznie). Jeżeli więc dziecko, które ukończyło lat 16 i zgodnie z przepisami kodeksu pracy ma prawo podjąć zatrudnienie (a więc przynajmniej w teorii - utrzymać się samodzielnie), uczy się, rodzice są względem niego nadal obowiązani do świadczeń alimentacyjnych. Jeśli jednak dziecko podejmie pracę i będzie w stanie samodzielnie się utrzymać obowiązek alimentacyjny rodziców ustaje. W takim razie można wystąpić do sądu cywilnego z powództwem o ustalenie, iż obowiązek alimentacyjny ustał. W postępowaniu tym sąd może nakazać pozwanemu (w tym wypadku dziecku) przedstawienie stosownych dokumentów dowodzących kontynuowania nauki. W przypadku jednak, gdy okaże się, że dziecko rzeczywiście pobiera naukę za granicą (np. na którymś z zagranicznych uniwersytetów), powództwo zostanie oddalone, a powód musi liczyć się z możliwością poniesieniem kosztów postępowania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

zibi

24.9.2011 9:25:42

Re: Alimenty na dziecko

Syn 23 lipca ukończył 18 lat, od kilku lat mieszka z matką za granicą a ja płacę alimenty babce i prababce, wiem że on tych pieniędzy nie otrzymuje. Obecnie nie wiem czy się uczy, czy pracuje. Co mam zrobić


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 10.9.2018

  Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

  Kiedy rodzice muszą płacić alimenty na dzieci?  Alimenty na pełnoletnie dziecko uczące się/nieuczące się Kiedy rodzice są zwolnieni z obowiązku alimentacyjnego Co nie powoduje ustania (...)

 • 3.6.2018

  Jak uzyskać 300 złotych na każde uczące się dziecko?

  Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia (...)

 • 22.8.2018

  Emp@tia Dobry Start - Złóż wniosek o świadczenie „dobry start”

  1 lipca ruszyło przyjmowanie wniosków o świadczenie z programu „Dobry Start” Emp@tia. To po 300 zł raz w roku dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny.

 • 26.8.2017

  500+ dla samotnych rodziców

  Od 1 sierpnia przyjmowane są wnioski o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy. Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia (...)

 • 27.2.2008

  Co po likwidacji Funduszu Alimentacyjnego?

  Od 1 maja 2004 r. Fundusz Alimentacyjny przestał już funkcjonować, w jego miejsce państwo wprowadziło inny rodzaj pomocy. Jednak pewnym jest, że wysokość pomocy socjalnej państwa zmaleje. Dlaczego (...)