Alimenty za czas opieki nad dziećmi

Pytanie:

Płacę alimenty na 3-kę dzieci, lecz czy muszę je płacić również za okres nieobecności (byłej) żony w kraju (3m-ce), gdy ona wyjeżdża na "zarobek", a dzieci są pod moją opieką? Czy za ten okres mogę się domagać alimentów od niej lub ewentualnie pomniejszenia zasądzonej kwoty w następnych miesiącach?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Osoba zobowiązana do płacenia alimentów na podstawie orzeczenia sądu nie może w sposób swobodny decydować o zaprzestaniu płacenia tych świadczeń, jak również obniżyć ich wysokości. W sytuacji, gdyby doszło do zmiany warunków materialnych zobowiązanego (ich pogorszenia), wówczas osoba taka może wystąpić do sądu o obniżenie wysokości świadczeń alimentacyjnych na przyszłość. Natomiast, jeżeli jeden z rodziców wyłącznie łożył na utrzymanie dzieci może on w drodze regresu dochodzić od drugiego z rodziców zwrotu odpowiedniej części poniesionych przez niego kosztów utrzymania dziecka. Jeżeli małżonek w sposób dobrowolny nie chciałby ponieść części kosztów, wówczas pozostaje jedynie sądowa droga dochodzenia wspomnianych należności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Zasiłek opiekuńczy - Kiedy się należy, w jakiej wysokość i jak otrzymać zasiłek opiekuńczy?

  Jeżeli zachodzi konieczność, aby pracownik opiekował się osobiście członkiem swojej rodziny, ma prawo do uzyskania zwolnienia od pracy na czas sprawowania opieki. Natomiast, aby zrekompensować (...)

 • Maluchy na uczelni

  Jak pogodzić naukę na uczelni z wychowywaniem dziecka? Teraz jest to łatwiejsze. Dzięki programowi „Maluch+” w szkołach wyższych w całej Polsce powstają miejsca opieki nad dziećmi (...)

 • Urlop wychowawczy - zasady przyznawania

  Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wysokości od 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie i 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, (...)

 • Dzienni opiekunowie - samorządy łatwiej ich zatrudnią

  Otwarty i konkurencyjny nabór zamiast zbiurokratyzowanych i czasochłonnych konkursów na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – taki sposób (...)

 • Wytchnienie dla opiekunów...

  „Opieka wytchnieniowa” to program adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi/osobami niepełnosprawnymi.

NA SKÓTY