Artykułem "pominięty" a "uchylony"

Pytanie:

"Proszę o pomoc w zrozumieniu różnicy między sformułowaniami: "artykuł pominięty" i "artykuł uchylony" z Ustawy o ochronie lokatorów. Czy oba oznaczają, że artykuł nie obowiązuje? "

Odpowiedź prawnika: Artykułem "pominięty" a "uchylony"

Istotnie, w Ustawie z 21 czerwca 2001 r. o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego występują oba powołane przez Panią zwroty. Sformułowanie "artykuł uchylony" należy rozumieć w ten sposób, iż określony przepis został uchylony przez inny przepis prawa i nie obowiązuje (nie występuje już w porządku prawnym, nie może być zatem źródłem praw i obowiązków obywateli).

Wyrażenie zaś "artykuł pominięty" (np. art. 26, 28 Ustawy) wywiera inny skutek. Oznacza bowiem, iż dana jednostka redakcyjna nie ma istotnego znaczenia dla treści aktu i z tego powodu została w akcie pominięta. Nie oznacza to jednak, iż nie obowiązuje. Aby zilustrować rzecz przykładem - art. 26 Ustawy, określony jako pominięty, dotyczy zmian wprowadzonych przez ustawodawcę na mocy Ustawy o ochronie lokatorów w kodeksie cywilnym. Treść tych zmian, dokonana wcześniej, nie ma już na tyle istotnego wpływu na treść Ustawy, by ponownie ukazywać ją w tekście. Podobnie art. 28 Ustawy - pominięty - dotyczy przepisu przejściowego o następującej treści:

Do dnia 31 grudnia 2004 r. najemcy lokali mieszkalnych w budynkach spółdzielni mieszkaniowych opłacają czynsz w wysokości odpowiadającej kosztom eksploatacji i remontów, ponoszonym przez członków spółdzielni. Do dnia 31 grudnia 2004 r., w stosunkach najmu powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy, wysokość czynszu w lokalach, w których obowiązywał w dniu wejścia w życie ustawy czynsz regulowany, nie może przekraczać w stosunku rocznym 3% wartości odtworzeniowej lokalu. Czasem rezygnuje się zatem - z różnych powodów, choćby dla większej jasności i aby treść ustawy była bardziej czytelna - z przywoływania treści aktu w całości.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika