Pozostałe

Służebność osobista mieszkania

Służebność osobista mieszkania

W 2002 roku moja matka podarowała mi notarialnie swoje mieszkanie, ustanawiając jednocześnie dożywotnią bezpłatną służebność osobistą tego mieszkania dla mojej córki. W akcie notarialnym (...)

Prawo do zajmowania lokalu a umowa dożywocia

Prawo do zajmowania lokalu a umowa dożywocia

Ojciec przeniósł na mnie oraz na mojego męża na mocy umowy dożywocia zawartej w formie aktu notarialnego współwłasność 1/4 zabudowanej nieruchomości, w zamian za dożywotnie utrzymanie. (...)

Odsetki od zaległości czynszowych

Odsetki od zaległości czynszowych

Jak nalicza się odsetki od zaległości czynszowych?

W jaki sposób pozbyć się niechcianego lokatora?

W jaki sposób pozbyć się niechcianego lokatora?

Mam problem z moim znajomym. Od paru lat wynajmowałam mu mieszkanie. Przez pierwsze cztery miesiące opłacał normalnie rachunki, niestety później zaprzestał płacić. Mój znajomy w końcu otrzymał (...)

Czy można wypowiedzieć umowę najmu lokatorowi bez podania przyczyny?

Czy można wypowiedzieć umowę najmu lokatorowi bez podania przyczyny?

Czy można wypowiedzieć umowę najmu lokatorowi bez podania przyczyny? Chcę się pozbyć niechcianego lokatora, niestety wcześniej podpisałam z nim umowę najmu na czas nieokreślony z dwu miesięcznym (...)

Jak odzyskać pieniądze za wymianę okien?

Jak odzyskać pieniądze za wymianę okien?

Przez trzy lata wynajmowałam mieszkanie. Przez rok czasu negocjowałam z właścicielem mieszkania o wymianę okien, które dość że były stare, to jeszcze nieszczelne. W końcu poszłam z nim na ugodę, (...)

Skutki niezatwierdzenia sprawozdania zarządcy

Skutki niezatwierdzenia sprawozdania zarządcy

Zarządca sądowy nieruchomością złożył w sądzie sprawozdanie za rok 2012. Ja wniosłem o nie zatwierdzenie (odrzucenie) sprawozdania. Jakie rodzi konsekwencje dla zarządcy sądowego, jeżeli sąd (...)

Termin do zaskarżenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Termin do zaskarżenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej

W jakim terminie można zaskarżyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej?

Stwierdzenie samodzielności lokalu mieszkalnego

Stwierdzenie samodzielności lokalu mieszkalnego

Jaki organ jest władny stwierdzić samodzielność lokalu mieszkalnego?

Zwrot wkładu na spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w razie rozwodu małżonków

Zwrot wkładu na spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w razie rozwodu małżonków

Według jakich zasad następuje zwrot wydatków na wkład na lokatorskie prawo do lokalu przy podziale majątku wspólnego?

Spółdzielcze prawo do lokalu a rozwód małżonków

Spółdzielcze prawo do lokalu a rozwód małżonków

Co dzieje się ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu mieszkalnego w razie rozwodu małżonków?

Sprzedaż lokali komunalnych

Sprzedaż lokali komunalnych

Najemca lokalu komunalnego w trakcie trwania umowy najmu nabył na własność budynek jednorodzinny. Gmina dowiedziała się o tym w sposób nieformalny, w trakcie trwania postępowania w sprawie sprzedaży (...)

Eksmisja lokatora

Eksmisja lokatora

Lokatorka najęła lokal mieszkalny i podpisaliśmy umowę. Umowa skończyła się w zeszłym roku i nie podpisaliśmy nowej, lokatorka płaciła czynsz.Po pewnym czasie przestała płacić czynsz i opłaty (...)

Pomieszczenia uznawane za lokal w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów

Pomieszczenia uznawane za lokal w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów

Jakie pomieszczenia uznawane są za lokal w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego?

Pomieszczenie przynależne do odrębnego lokalu

Pomieszczenie przynależne do odrębnego lokalu

Czy pomieszczenie przynależne do odrębnego lokalu stanowi przedmiot własności właściciela lokalu?

Przekształcenie lokalu użytkowego na cele mieszka

Przekształcenie lokalu użytkowego na cele mieszka

Kupiłem nieruchomość w przetargu ze spółdzielni mieszkaniowej. Obecnie jest to lokal użytkowy. Jakie warunki, pozwolenia, zgody są potrzebne aby przekształcić lokal użytkowy na mieszkalny?

Odsprzedanie mieszkania własnemu dziecku

Odsprzedanie mieszkania własnemu dziecku

Mamy z żoną dwa mieszkanie spółdzielcze własnościowe. Chcielibyśmy połowę udziałów w tym mieszkaniu podarować dorosłej córce a drugą połowę udziałów jej sprzedać. Mamy też dorosłego (...)

Utrzymanie czystości na klatce schodowej

Utrzymanie czystości na klatce schodowej

Jestem zarządcą sądowym nieruchomości, która w 100 % stanowi własność prywatną. Budynek to lokale mieszkalne. W jednej z klatek schodowych na najwyższym piętrze lokatorzy w klatce zrobili magazyn (...)

Wymogi techniczne mieszkania w domu wielorodzinnym

Wymogi techniczne mieszkania w domu wielorodzinnym

Jakim wymogom technicznym powinno odpowiadać mieszkanie w domu wielorodzinnym?

Lokal samodzielny

Lokal samodzielny

Jakie wymogi muszą być spełnione aby uznać lokal za samodzielny

Nieruchomość wspólna a lokale samodzielne

Nieruchomość wspólna a lokale samodzielne

W jaki sposób rozróżnić nieruchomość wspólną od samodzielnych lokali, znajdujących się w budynku mieszkalnym?

Lokal mieszkalny a ustawa o własności lokali

Lokal mieszkalny a ustawa o własności lokali

W jaki sposób ustawa o własności lokali definiuje pojęcie lokalu samodzielnego?

Obowiązki właściciela lokalu na podstawie ustawy o własności lokali

Obowiązki właściciela lokalu na podstawie ustawy o własności lokali

Jakie obowiązki ciążą na właścicielu lokalu, na podstawie ustawy o własności lokali?

Przekształcanie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

Przekształcanie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

Na jakich zasadach możliwe jest przekształcanie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego?

Zasady zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu mieszkalnego od gminy

Zasady zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu mieszkalnego od gminy

Jakie są zasady zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu mieszkalnego od gminy?

Ograniczanie udziału w przetargu

Ograniczanie udziału w przetargu

Czy organizator przetargu na zakup mieszkania spółdzielczego może ograniczać krąg podmiotów, które mogą wziąć w nim udział?

Rozwiązanie umowy najmu na podstawie przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów

Rozwiązanie umowy najmu na podstawie przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów

W jaki sposób wynajmujący może rozwiązać z najemcą umowę, na podstawie przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego?

Brak znaczenia danej okoliczności dla rozstrzygniecia sprawy karnej

Brak znaczenia danej okoliczności dla rozstrzygniecia sprawy karnej

W jakich sytuacjach można uznać, że okoliczność która ma być udowodniona w postępowaniu karnym nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy?

Czynności zwykłego zarządu, na gruncie ustawy o własności lokali

Czynności zwykłego zarządu, na gruncie ustawy o własności lokali

Jakie czynności można uznać za czynności zwykłego zarządu, na gruncie ustawy o własności lokali?

Wynajęcie lokalu, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo

Wynajęcie lokalu, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo

Witam. Chciałbym wynająć mój lokal, do którego przysługuje mi spółdzielcze własnościowe prawo. Czy w tym celu muszę uzyskać zgodę spółdzielni mieszkaniowej?

Opłaty czynszowe w przypadku osoby zajmującej lokal gminny bez tytułu prawnego

Opłaty czynszowe w przypadku osoby zajmującej lokal gminny bez tytułu prawnego

Jak wyglądają opłaty czynszowe w przypadku osoby zajmującej lokal gminny bez tytułu prawnego?

Zwrot udzielonej bonifikaty na zakup mieszkania

Zwrot udzielonej bonifikaty na zakup mieszkania

Witam. 4 lata temu zakupiłem od gminy lokal mieszkalny. Została mi wtedy udzielona bonifikata na jego zakup. W tym roku sprzedałem to mieszkanie. Czy w tej sytuacji będę musiał zwrócić udzieloną (...)

Udzielanie bonifikat przy wykupie lokalu mieszkalnego

Udzielanie bonifikat przy wykupie lokalu mieszkalnego

Jaki organ jest właściwy dla udzielania bonifikat przy wykupie lokalu mieszkalnego, na podstawie ustawy gospodarce nieruchomościami?

Nieruchomość wspólna

Nieruchomość wspólna

Co to jest i co stanowi nieruchomość wspólna?

Zwrot bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu mieszkalnego od gminy

Zwrot bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu mieszkalnego od gminy

W jakich sytuacjach dana osoba będzie zmuszona do zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu mieszkalnego od gminy?

Rozwód a wspólnie zajmowane mieszkanie

Rozwód a wspólnie zajmowane mieszkanie

Jestem właścicielem mieszkania własnościowego (własność odrębna). Żona wystąpiła o rozwód. Zagroziła, że po rozwodzie będzie mieszkać u mnie, bo sąd przydzieli jej jeden pokój i będzie (...)

Eksmisja uciążliwego sąsiada

Eksmisja uciążliwego sąsiada

Czy można eksmitować uciążliwego sąsiada z mieszkania, którego jest on właścicielem?

Podwyższenie czynszu przez właściciela lokalu mieszkalnego

Podwyższenie czynszu przez właściciela lokalu mieszkalnego

Czy właściciel lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, może podwyższyć czynsz najemcy?

Charakter prawny wspólnoty mieszkaniowej

Charakter prawny wspólnoty mieszkaniowej

Czym w świetle prawa jest wspólnota mieszkaniowa

Różnica pomiędzy małą wspólnotą a dużą wspólnotą mieszkaniową

Różnica pomiędzy małą wspólnotą a dużą wspólnotą mieszkaniową

Na czym polega różnica pomiędzy małą wspólnotą a dużą wspólnotą mieszkaniową, o których mowa w ustawie o własności lokali?

Koszty zarządu nieruchomością wspólną

Koszty zarządu nieruchomością wspólną

Co składa się na koszty zarządu nieruchomością wspólną?

Zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej

Zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej

Kto odpowiada za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej?

Obowiązek finansowy utrzymania nieruchomości wspólnej

Obowiązek finansowy utrzymania nieruchomości wspólnej

Na kim ciąży obowiązek finansowy utrzymania nieruchomości wspólnej?

Koszty zarządu nieruchomością

Koszty zarządu nieruchomością

Co składa się na koszty zarządu nieruchomością?

Refakturowanie energii elektrycznej

Refakturowanie energii elektrycznej

Wynajmujący obciąża Najemcę kosztami energii elektrycznej. Jakie są skutki sprzedaży energii po wyższej ceny od ceny stosowanej przez Zakład Energetyczny?

Samodzielny lokal mieszkalny

Samodzielny lokal mieszkalny

Co należy rozumieć pod pojęciem \"samodzielny lokal mieszkalny\"?

Nieruchomość wspólna

Nieruchomość wspólna

Czy współwłaściciel może samodzielnie działać przy zarządzie nieruchomością wspólną?

Odrębna własność lokalu

Odrębna własność lokalu

W jaki sposób można ustanowić odrębną własność lokalu?

Części składowe lokalu a ustawa o własności lokali

Części składowe lokalu a ustawa o własności lokali

Jakie części składowe mogą przynależeć do lokalu, zgodnie z ustawą o własności lokali?

Pojęcie nieruchomości wspólnej według ustawy o własności lokali

Pojęcie nieruchomości wspólnej według ustawy o własności lokali

W jaki sposób ustawa o własności lokali definiuje pojęcie nieruchomości wspólnej?

1

2

3

4

5

...

7

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: