Zwrot wkładu na spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w razie rozwodu małżonków

Pytanie:

Według jakich zasad następuje zwrot wydatków na wkład na lokatorskie prawo do lokalu przy podziale majątku wspólnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

koniecznym jest podkreślenie, że art. 45 k.r.o. reguluje kwestię rozliczeń między małżonkami z tytułu wydatków i nakładów poczynionych z majątków osobistych każdego z małżonków na majątek wspólny, w czasie trwania wspólności ustawowej oraz długów zaspokojonych w tym czasie. Małżonek który dokonał nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny -a tak jest w przypadku uiszczenia części wkładu na lokatorskie prawo do lokalu, które to prawo przysługiwało małżonkom wspólnie -może więc domagać się wypłacenia wartości dokonanego wcześniej wkładu. Przepisy prawne nie regulują wprost zasad obliczenia wartości podlegającego zwrotowi wkładu, pomocne w tym zakresie okazuje się jednak orzecznictwo Sądu Najwyższego, który zajął stanowisko w zakresie poruszonego problemu.

Zgodnie z tezą orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia z dnia 5 października 1990 r. (III CZP 55/90) wartość nakładu z majątku odrębnego jednego z małżonków na ich majątek wspólny, polegającego na wpłacie dokonanej przez tego małżonka na wkład mieszkaniowy związany ze spółdzielczym prawem do lokalu, odpowiada w chwili podziału tego majątku takiej części wartości spółdzielczego prawa do lokalu, jaką część stanowiła ta wpłata w stosunku do całego wkładu mieszkaniowego wpłaconego przez małżonków, od zgromadzenia którego uzależniony był przydział mieszkania. Powyższa teza odnosi się więc do środków pieniężnych, pochodzących z wspólnych dochodów, które poczynili wspólnie małżonkowie na wkład mieszkaniowy, jeszcze w trakcie trwania małżeństwa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY