Zmiana sposobu ogrzewania lokalu komunalnego

Pytanie:

"We wspólnocie mieszkaniowej, w której gmina ma swoje udziały właściciele postanowili dokonać zmiany sposobu ogrzewania lokali. Dotychczasowe ogrzewanie zasilane z sieci miejskiej postanowili zmienić na ogrzewanie etażowe gazowe. Podkreślić tu należy, że wpływ na decyzje właścicieli miały wysokie koszty utrzymania lokali z centralnym ogrzewaniem miejskim. Oczywiście część najemców, których reprezentuje gmina podziela stanowisko właścicieli i chce dokonać zmiany ogrzewania lokali. W projekcie uchwały właściciele postanowili zapisać, że środki finansowe na wykonanie ogrzewania etażowego w lokalu ponosi właściciel. Biorąc powyższy zapis pod uwagę, w przypadku lokali gminnych to gmina zobowiązana byłaby ponieść te koszty. Zgodnie z ustawa o ochronie praw lokatorów (...) wynajmujący zobowiązany jest do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie m.in. z ciepła. Zdaniem gminy - gmina jako wynajmujący wywiązuje się z obowiązków ustawowych, a sama zmiana sposobu ogrzewania lokali i decyzja właścicieli. Czy gmina zobowiązana jest pokryć koszty związane ze zmianą ogrzewania z miejskiej sieci na ogrzewanie gazowe z budżetu gminy czy każdy z najemców powinien sam pokryć koszty zmiany? "

Odpowiedź prawnika: Zmiana sposobu ogrzewania lokalu komunalnego

Udzielając odpowiedzi na pytanie dotyczące tego, kto powinien ponosić koszty zmiany instalacji ogrzewania centralnego należy odróżnić dwie sytuacje. Należy rozpatrzyć, czy dla dokonania zmiany sposobu ogrzewania konieczne jest wprowadzenie jednolitych rozwiązań we wszystkich lokalach, czy też możliwe jest współistnienie tych dwóch instalacji niezależnie – tzn. w taki sposób, że część lokali ogrzewana będzie w sposób dotychczasowy, a część ogrzewaniem etażowym gazowym. W pierwszym przypadku, tj. w razie wymiany całej instalacji, podjęcie takiej decyzji stanowiło by czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu i tym samym do jej dokonania niezbędne byłoby podjęcie stosownej uchwały podjętej przez większość właścicieli lokali. W przypadku podjęcia takiej uchwały, zobowiązany do pokrycia kosztów wymiany instalacji byłby właściciel lokalu, czyli gmina. Powyższy wniosek jest też uzasadniony koniecznością zapewnienia najemcy lokalu należytego funkcjonowania ogrzewania centralnego.

W drugim przypadku, tj. gdy nie będzie konieczne dokonanie zmiany wszystkich instalacji i część lokali w dalszym ciągu będzie mogła korzystać z dotychczasowego sposobu ogrzewania, gmina nie będzie zobligowana do jego zmiany. Tym samym nie będzie musiała ponosić kosztów wymiany instalacji. Jeśli natomiast najemca będzie chciał zmienić sposób ogrzewania wynajmowanego lokalu, to będzie musiał ponieść koszt tej wymiany.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika