e-prawnik.pl Porady prawne

Pomoc mieszkaniowa dla wychowanka domu dziecka

Pytanie:

Czy Domy Dziecka są zobowiązane zapewnić swoim wychowankom lokal mieszkalny lub lokal tymczasowy po uzyskaniu przez nich pełnoletniości i zamiarze usamodzielnienie się? Czy też obowiązek ten spoczywa na Starostwie lub gminie, pomimo tego że pierwszeństwo przydziału mieszkań dla wychowanków domów dziecka nie jest zapisane w uchwale w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu komunalnego gminy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Pomoc mieszkaniowa dla wychowanka domu dziecka

16.2.2006

Osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej, oraz osoba pełnoletnia opuszczająca placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego i socjalizacyjnego, dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zwana dalej osobą usamodzielnianą, zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:

  • pieniężną na usamodzielnienie; 
  • pieniężną na kontynuowanie nauki; 
  • w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym; 
  • w uzyskaniu zatrudnienia; 
  • na zagospodarowanie - w formie rzeczowej. 

Pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, w uzyskaniu zatrudnienia oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej udziela starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Pomoc mieszkaniowa dla wychowanka domu dziecka

Aga

7.1.2010 20:22:23

Re: Pomoc mieszkaniowa dla wychowanka domu dziecka

Poszukuję osób, które są byłymi wychowankami domów dziecka i od jakiegoś czasu mieszkają samodzielnie. Chciała bym przeprowadzić z nimi wywiad na temat tego: Jak dom dziecka wpłynął na Twoje życie?.Jestem w trakcie pisania pracy magisterskiej i muszę przeprowadzić 10 wywiadów,mogą się one odbywać drogą meilową,Jeżeli ktoś chce mi pomóc to z góry dziękuję.

Re: Pomoc mieszkaniowa dla wychowanka domu dziecka

ania

14.10.2009 15:10:42

Re: Pomoc mieszkaniowa dla wychowanka domu dziecka

jestem wychowankiem domu dziecka czy należy mi się mieszkanie po matce która umarła 14 lat temu

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ