e-prawnik.pl Porady prawne

Czynności zwykłego zarządu

Pytanie:

Jestem członkiem nowo powstałej tzw. małej wspólnoty mieszkaniowej, która nie posiada zarządu ani nie wynajmuje firmy administrującej. Wspólnota liczy jedynie dwóch właścicieli - mnie i gminę miejską, która posiada większość udziałów w nieruchomości. Czy wybór biura rachunkowego do obsługi wspólnoty oraz banku do prowadzenia konta wspólnoty to czynności zwykłego zarządu czy czynności przekraczające zwykły zarząd?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Czynności zwykłego zarządu

26.4.2011

Zgodnie z art. 19 ustawy o własności lokali jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż siedem, do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności. W podanej w pytaniu sytuacji zastosowanie znajdą zatem w szczególności przepisy art. 199 k.c. i art. 201 k.c. Należy wskazać, iż przepisy prawne nie statuują definicji zwykłego zarządu, ani też czynności przekraczających ten zakres. W literaturze wskazuje się natomiast, że czynnościami zwykłego zarządu są czynności polegające na załatwianiu spraw związanych z bieżącą eksploatacją rzeczy oraz jej utrzymaniem w należytym stanie. Wszystkie inne czynności należy uznać za czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu. Jak wskazuje się w doktrynie taką czynnością będzie na przykład zmiana przeznaczenia rzeczy, czy też sposobu zarządzania nią.

W związku z powyższym wydaje się zasadnym uznanie, iż wybór biura rachunkowego oraz banku są czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu i co za tym idzie konieczna będzie zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ