Budynek mieszkalno-użytkowy

Pytanie:

Co decyduje o uznaniu nieruchomości za nieruchomość mieszkalną? Czy budynek, w którym są lokale przeznaczone do stałego zamieszkiwania osób (mieszkania), ale również lokale użytkowe, to nadal nieruchomość mieszkalna? Czy może gra tu rolę proporcja lokali mieszkalnych do lokali użytkowych w danym budynku? A może liczy się proporcja łącznej powierzchni lokali mieszkalnych i lokali użytkowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W celu udzielenia odpowiedzi na postawione pytania należy odwołać się do przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Stanowi ono, iż przez budynek mieszkalny należy rozumieć zarówno budynek mieszkalny wielorodzinny jak i budynek mieszkalny jednorodzinny.

W praktyce obecnie faktycznie o tym, czy budynek, w którym znajdują się zarówno lokale mieszkalne jak i użytkowe jest budynkiem mieszkalnym, czy użytkowym rozstrzyga stosunek powierzchniowy części mieszkalnej do części użytkowej, przy czym wystarczy nawet różnica 1 metra.

W celu ustalenia w/w stosunku bierze się pod uwagę tzw. powierzchnię użytkową, czyli powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania. Za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału. W takim wypadku jednak w owym stosunku powierzchni na korzyść powierzchni mieszkalnej zalicza się także powierzchnię korytarzy i klatek schodowych jako niezbędnych do korzystania z lokali mieszkalnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 29.7.2016

  Zarządzanie nieruchomością wspólną

  Kupując lokal mieszkalny czy też użytkowy, najczęściej nie zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób zarządzana jest nieruchomość wspólna. Tymczasem jest to niezwykle istotna kwestia, (...)

 • 11.8.2016

  Konsekwencje prawne zakupu nieruchomości

  Kupując mieszkanie lub lokal użytkowy, najczęściej nie zwracamy uwagi na to jakie obowiązki będą wiązały się z nabywanym prawem własności, albo spółdzielczym własnościowym prawem (...)

 • 21.5.2019

  Skutek prawny wyburzenia lokalu

  Wygaśnięcie odrębnej własności lokalu na skutek jego zburzenia powoduje ustanie odrębnej własności drugiego lokalu, natomiast udziały w nieruchomości wspólnej, związane dotychczas z własnością (...)

 • 18.4.2017

  Najem lokali użytkowych

  W umowie najmu strony dowolnie określają lokal będący przedmiotem najmu z punktu widzenia jego opisu, lokalizacji czy stanu technicznego. Wskazane jest, aby do umowy dołączyć protokół zdawczo-odbiorczy, (...)

 • 4.10.2017

  Czym różni się budynek od innego obiektu budowlanego?

  Ustawa Prawo budowlane szczegółowo definiuje, co należy rozumieć np. przez obiekt budowlany, budynek, budowlę i obiekt małej architektury. Rozumienie tych pojęć jest pomocne dla (...)