Odsprzedanie mieszkania własnemu dziecku

Pytanie:

Mamy z żoną dwa mieszkanie spółdzielcze własnościowe. Chcielibyśmy połowę udziałów w tym mieszkaniu podarować dorosłej córce a drugą połowę udziałów jej sprzedać. Mamy też dorosłego syna. Uzyskane środki przeznaczylibyśmy na zakup drugiego mieszkania.Czy jest to możliwe i jakie są uwarunkowania formalno - prawne dla takiej transakcji ?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym – por. art. 244 kodeksu cywilnego (k.c.). Zgodnie z art. 245 § 1 k.c.: Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności. Zatem do przeniesie prawa (lub udziałów w prawie) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w drodze sprzedaży zastosowanie znajdzie art. 158 k.c. Zgodnie z tym przepisem umowa sprzedaży powinna zostać zawarta, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego. Również w formie aktu notarialnego należy zawrzeć umowę darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – por. art. 890 §§ 1 i 2 w zw. z art. 245 § 1 w zw. z art. 158 k.c.

O przeniesieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu należy powiadomić spółdzielnię.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY