Biuro matrymonialne - wykrywanie oszustów

Pytanie:

Prowadzimy biuro matrymonialne. Często zgłaszają się do nas osoby o stanie cywilnym kawaler lub rozwodnik, w rzeczywistości jest zaś żonaty. Jakie mamy prawne możliwości ustalenia stanu cywilnego klienta biura? Czy Ewidencja Ludności może dać dostęp do baz stanu cywilnego obywateli, czy są bazy sądowe dające wgląd do list rozwodników w całej Polsce?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Dane na temat stanu cywilnego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej znajdują się w aktach stanu cywilnego, gromadzonych w Urzędach Stanu Cywilnego. Nie istnieje bowiem żaden sądowy "rejestr rozwodników", ani bazy stanu cywilnego w Ewidencji Ludności.

W aktach stanu cywilnego znajdują się sprawy związane z rejestracją urodzeń, małżeństw oraz zgonów, a także sprawy dotyczące innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób. Rejestracji stanu cywilnego osób dokonuje się w księgach stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa oraz zgonu. W księgach stanu cywilnego dokonuje się także innych wpisów przewidzianych w odrębnych przepisach.

Zgodnie z art. 3 ustawy o aktach stanu cywilnego, stan cywilny osoby stwierdza się na podstawie aktów sporządzonych w księgach stanu cywilnego. Akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych.

Jak wynika z powyższego, o stanie cywilnym Państwa klientów, można jedynie uzyskać wiarygodne informacja ze skróconego odpisu aktu małżeństwa.

Na podstawie art. 83 w/w ustawy, odpisy oraz zaświadczenia aktów stanu cywilnego, wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego. Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku mogą być również wydane na wniosek innych osób niż wymienione powyżej, które wykażą w tym interes prawny, oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

W związku z powyższym, Państwo jednak naszym zdaniem nie mają legitymacji do uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego danego klienta. Mogą Państwo przed podpisaniem umowy z klientem zażądać skróconego odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia o braku wpisu (aktualnego, np. najdłużej sprzed miesiąca), w którym będzie wskazany stan cywilny.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 15.7.2017

  Jak sprawdzić wiarygodność biura podróży?

  Istnieje kilka sposobów sprawdzenia biura podróży, z którym zamierzamy się wybrać na zasłużone wakacje. Wprawdzie większość z wyjeżdżających podpisuje umowy na długo przed (...)

 • 7.4.2017

  Państwowa Służba Ochrony zastąpi BOR?

  Projekt ustawy o Państwowej Służbie Ochrony przygotowywany w MSWiA trafił do konsultacji wewnątrzresortowych. Nowa formacja ma zastąpić istniejące dziś Biuro Ochrony Rządu. Zmiany mają (...)

 • 28.6.2018

  Nowe prawa podróżnych

  1 lipca br. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące imprez turystycznych i usług powiązanych (do umów podpisanych przed tą datą stosuje się dotychczasowe zasady). Dzięki (...)

 • 28.2.2018

  Czynny żal pozwala uniknąć konsekwencji karnych skarbowych

  Przewidziany w Kodeksie karnym skarbowym skuteczny czynny żal po popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego (np. w razie niezłożenia deklaracji w terminie czy niezapłacenia należnego podatku) daje (...)

 • 9.3.2017

  Struktura i zadania Krajowej Administracji Skarbowej

  1 marca 2017 r. ruszyła Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Jej utworzenie to reforma dotychczasowych 3 odrębnie działających służb podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów (...)