Brak PIT 11

Pytanie:

W jaki sposób ma postąpić pracownik, któremu pracodawca nie chce udzielić informacji podatkowej Pit-11?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Obowiązkiem pracodawcy, jako płatnika, jest udzielanie informacji o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, zwana PIT-11, którą płatnik przesyła pracownikowi oraz właściwemu miejscowo urzędowi skarbowemu. W sytuacji niewypełnienia powyższego obowiązku pracownikowi pozostaje jedynie poinformowanie o tym fakcie urzędu skarbowego i Państwowej Inspekcji Pracy, gdyż pracodawca dopuszcza się naruszenia przepisów Kodeksu pracy jak i przepisów podatkowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 10.5.2017

  Oświadczenie woli - Co to jest i kiedy oświadczenie woli jest nieważne?

  Zgodnie z Kodeksem cywilnym, nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie (...)

 • 26.6.2017

  Termin na uzupełnienie braków formalnych

  W wyniku nowe­lizacji przepisów Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje teraz, że organ może wyznaczyć termin nie krótszy niż 7 dni. Termin taki pozwala (...)

 • 14.10.2019

  Podjęcie próby ugodowej przed wniesieniem pozwu

  Szybkie i bezkompromisowe wniesienie powództwa do sądu nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Brak wcześniejszej rozmowy z dłużnikiem może doprowadzić nie tylko do pogorszenia lub całkowitego (...)

 • 28.9.2016

  Brak zapłaty wynagrodzenia za pracę

         Zgodnie z art. 22 § 1 kodeksu pracy, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego (...)

 • 31.3.2016

  Wygaśnięcie umowy o pracę

  Kodeks pracy  przewiduje, iż umowa o pracę ulega albo rozwiązaniu, albo wygaśnięciu . W kwestii sposobów rozwiązania umowy o pracę, stosowną regulację ustawodawca wpisał zbiorczo (...)