e-prawnik.pl Porady prawne

Brak PIT 11

Pytanie:

W jaki sposób ma postąpić pracownik, któremu pracodawca nie chce udzielić informacji podatkowej Pit-11?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Brak PIT 11

Obowiązkiem pracodawcy, jako płatnika, jest udzielanie informacji o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, zwana PIT-11, którą płatnik przesyła pracownikowi oraz właściwemu miejscowo urzędowi skarbowemu. W sytuacji niewypełnienia powyższego obowiązku pracownikowi pozostaje jedynie poinformowanie o tym fakcie urzędu skarbowego i Państwowej Inspekcji Pracy, gdyż pracodawca dopuszcza się naruszenia przepisów Kodeksu pracy jak i przepisów podatkowych.

Potrzebujesz porady prawnej?