Budowa domku letniskowego

Pytanie:

Posiadam działkę budowlaną, jednak budynku mieszkalnego nie zamierzam stawiać. Chciałbym postawić tam mały domek letniskowy na trelinkach (bez stałego fundamentu). Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę? Jakie formalności muszę dokonać żeby można było rozpocząć stawianie domku? Konstrukcja domku będzie drewniana, ściany zewnętrzne z płyt wiórowych, powierzchnia 30 m2? Nie posiadam także gotowego projektu. Czy muszę taki projekt posiadać?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Problem pojawiający się w tym pytaniu polega przede wszystkim na rozumieniu samego pojęcia ,,domek letniskowy". Nie jest to pojęcie prawne i de facto może okazać się, że inna regulacja będzie dotyczyła jednego, a inna drugiego obiektu budowlanego. Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wśród przewidzianych od tej reguły wyjątków nie wymienia się "domku letniskowego" jako takiego, a zatem co do zasady istnieje konieczność uzyskania pozwolenia na budowę i tym samym dysponowania odpowiednim projektem budowlanym. Jeżeli jednak de facto pod pojęciem "domku budowlanego" będzie się krył obiekt, który można uznać za tymczasowy obiekt budowlany , który nie jest trwale powiązany z gruntem; to do jego budowy wystarcza zgłoszenie do odpowiedniego organu, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Ustawa nie wymienia tu więc projektu budowlanego. Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania takich robót należy przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu.Jednakże tymczasowy obiekt budowlany ze swej istoty musi być rozebrany lub przeniesiony w inne miejsce najpóźniej w 120 dniu od zgłoszenia. 

Jeżeli Pański domek nie będzie obiektem tymczasowym, z pewnością pozostanie budowlą w rozumieniu prawa budowlanego. Wobec tego, jako że nie kwalifikuje się do innej kategorii obiektów, dla których nie trzeba uzyskiwać pozwolenia na budowę zgodnie z art. 29 prawa budowlanego, (wobec tak dużej powierzchni i umiejcowienia na działce budowlanej a nie np. na terenie ogrodów działkowych) konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek, do którego należy załączyć decyzję o ustaleniu warunków zabudowy, jeżeli nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przesrzennego, decyzję o ustaleniu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko o ile inwestycja może oddziaływć potencjalnie na środowisko, dokumenty wykazujące prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, projekt budowlany sporządzony zgodnie z odrębnymi przepisami i inne wymagane przepisami prawa opinie i zezwolenia. Budowa musi być przeprowadzona zgodnie z projektem budowlanym, z zachowaniem przepisanej prawem dokumentacji. Z kolei rozpoczęcie używania domku po jego wybudowaniu może wymagać uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Uchybienie tym skomplikowanym procedurom może prowadzić do poważnych konsekwencji z rozbiórką budynku i odpowiedzialnością karną inwestora włącznie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Aga

20.3.2015 15:27:50

Re: Budowa domku letniskowego

a czy taki domek można postawić na działce rolnej na zgłoszenie?

jamelia

23.5.2014 0:57:35

Re: Budowa domku letniskowego

Domki letniskowe, które nie są na stałe przytwierdzone do podłoża, czyli np. nowe domki holenderskie, domki na kołach, etc., nie wymagają pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia do Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta. Po 30 dniach od zgłoszenia i braku negatywnej odpowiedzi można postawić domek letniskowy na działce. Zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza pobranego z urzędu lub jego strony internetowej. W formularzu zawarte są: rodzaj, zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych; termin rozpoczęcia wyżej wymienionych robót; oświadczenie o prawie do wykorzystania nieruchomości w celach budowlanych. Nie jest wymagany projekt budowlany. Wszelkie szkice lub plany, które dołącza się do formularza w razie potrzeb, również nie muszą być stworzone przez osobę uprawnioną. A więcej możesz przeczytać tutaj na przykład: http://www.letniskowo.pl/pl/centrum-wiedzy/domek-letniskowy-na-kolach-pozwolenia-i-formalnosci.html

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: