Budowa nieruchomości a odległość od granicy działki

Pytanie:

W jakiej odległości od granicy działki, możliwe jest wybudowanie nieruchomości, na podstawie przepisów prawa budowlanego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami budynek należy sytuować w odległości od granicy nie mniejszej niż 4m, gdy od strony granicy będzie ściana z otworami okiennymi lub drzwiowymi (wynika to z przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Z rozporządzenia tego wynika również, że budynek może być usytuowany ścianą zewnętrzną bez otworów bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, jeżeli:

1. wynika to z ustaleń decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu bądź

2. na sąsiedniej działce istnieje już budynek ze ścianą usytuowaną bezpośrednio przy tej granicy, a wznoszony budynek będzie:

a. przylegał do istniejącego całą długością swojej ściany,

b. miał w pasie o szerokości 3 m, przyległym do granicy działki, wysokość i wymiar równoległy do tej granicy, nie większe niż w budynku istniejącym na sąsiedniej działce”.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY