Cofnięcie koncesji

Pytanie:

Czy orzeczenie, że dany przedsiębiorca w swoim działaniu narusza postanowienia ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów daje podstawę do odebrania koncesji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 17 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji, poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów. Konkurencja na rynku nie powinna być eliminowana lub ograniczana przez przedsiębiorców. Państwo chroni mechanizmy konkurencji na rynku. Ochrona ta dokonywana jest w ramach postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 58 ust. 2 niniejszej ustawy organ koncesyjny cofa koncesję lub zmienia jej zakres, gdy przedsiębiorca: rażąco narusza warunki określone w koncesji lub inne warunki wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej. Ponadto koncesja zostanie cofnięta jeśli w związku z działaniami naruszającymi konkurencję, wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją.

Gdyby przestrzeganie zasad określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów zostało zastrzeżone w koncesji, to rażące ich naruszenie przez przedsiębiorcę, mogłoby spowodować cofnięcie koncesji. Ponadto wykonując koncesjonowaną działalność gospodarczą należy stosować się do zasad określonych w art. 17, czyli przestrzegać uczciwej konkurencji. Naruszenie tych zasad można by uznać za naruszenie warunków wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej.

Z orzecznictwa wynika, że o rażącym naruszeniu warunków określonych w koncesji można mówić, gdy naruszenie jest oczywiste, wielokrotne i nacechowane złą wolą ( w tym pełną świadomością nagannego postępowania)(tak wyr. SA w Warszawie syg.  VI ACa 771/2007).

Co więcej celem ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jest przeciwdziałanie nieprawidłowościom i doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem. Nie jest natomiast celowe pozbawianie przedsiębiorców koncesji za naruszenie tej ustawy.

Przedsiębiorcy prowadząc działalność gospodarczą ( także działalność koncesjonowaną) powinni stosować się do zasad uczciwej konkurencji. Naruszenie tych zasad, pomimo że w pewnych wypadkach wypełnia normę art. 58 ust. 2, nie będzie skutkowało cofnięciem koncesji. Chociaż w pewnych szczególnych wypadkach nie można wykluczyć, że za naruszenie zasad uczciwej konkurencji, koncesja zostanie przedsiębiorcy cofnięta.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY