Data ważności zaświadczenia o niekaralności

Pytanie:

"Przez jaki czas jest ważne zaświadczenie zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego i jakie przepisy to regulują?"

Odpowiedź prawnika: Data ważności zaświadczenia o niekaralności

Informacje o karalności osoby gromadzone w Krajowym Rejestrze Karnym będące odpowiedzią na zapytanie o karalność udzielane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. 2000.50.580). Przepisy tej ustawy nakazują stosować odpowiednio do takiego zapytania przepisy o zaświadczeniach zamieszczone w kodeksie postępowania administracyjnego. Nie ma przepisów, które określałaby "datę ważności" zaświadczenia. Jego celem jest swoisty opis stanu faktycznego istniejącego w chwili jego wydawania. Ewentualne ponowne żądanie złożenia takiego zaświadczenia (tu zapytania o karalność) może być uzasadnione w przypadku, gdy np. pracodawca może przypuszczać, iż zaszła jakaś zmiana w stanie faktycznym będącym przedmiotem zaświadczenia. Nadto należy pamiętać, iż pracodawca jest informowany przez prokuratora o ewentualnym wszczęciu postępowania przeciwko pracownikowi. Nie jest to jednak - naszym zdaniem - dostateczny powód do żądania ponownego zaświadczenia "zapytania o karalność", gdyż przedmiotem jego nie jest samo wszczęcie postępowań karnych, ale skazanie. W praktyce, np. w przypadku egzaminów na aplikację radocowską bądź sądową zastrzeżone jest, iż zapytanie o karalność traci swoją moc po upływie 3 miesięcy od jego wydania.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Rafał 2013-05-30 11:16:07

    Jak długo jest ważne zapytanie o niekaralność


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika