e-prawnik.pl Porady prawne

Delegacja zagraniczna zleceniobiorców

Pytanie:

Firma informatyczna X chce przyjąć na praktyki studenckie 2 studentów studiów dziennych na okres 1 - 2 miesięcy. Zatrudnienie będzie odbywać się na zasadzie umowy o dzieło lub umowy zlecenia. Studenci będą wykonywać pracę, która kwalifikuje się jako dzieło autorskie (stąd najprawdopodobniej formą zatrudnienia będzie umowa o dzieło autorskie). Podczas praktyk lub wykonywania pracy, może wystąpić potrzeba wysłania studentów za granicę, a konkretnie do Niemiec do firmy Y, gdzie będą wykonywać określone czynności wynikające z kontraktu pomiędzy polską firmą X a niemiecką firma Y. Studenci nie będą przyjmowali żadnej gratyfikacji od niemieckiej firmy. Czas pobytu w Niemczech wyniesie nie więcej niż 4 tygodnie. Czy pracownika, studenta zatrudnionego nie w formie umowy o pracę, można wysłać do Niemiec (kraj Unii, w którym nie ma pozwolenia na pracę dla pracowników z Polski) w formie delegacji, czy nie jest to pogwałcenie prawa polskiego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Delegacja zagraniczna zleceniobiorców

31.5.2006

Używane przez Pana pojęcie delegacja jest nieprecyzyjne i wymaga wyjaśnienia. W przedstawionym stanie faktycznym chodzi po prostu o wysyłanie za granicę studentów, z którymi łączy Pana stosunek cywilnoprawny w postaci umowy o dzieło lub zlecenia. Delegacja rozumiana jako podróż służbowa odnosi sie do stosunku pracy. Natomiast w odniesieniu do dwóch rodzajów umów (zlecenie, dzieło) strony umowy mogą określić, że dzieło ma być wykonane lub zlecenie ma być wykonane w części lub całości za granicą (Niemczech). Takie określenie postanowień umownych nie ma nic wspólnego z podróżą służbową, która jest regulowana w kodeksie pracy. Zgodnie z kodeksem pracy pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Podróżą jest właśnie wykonywanie zadań przez pracownika na zlecenie pracodawcy poza miejscem świadczenia pracy i siedziby pracodawcy, a jeśli jest to związane z wyjazdem zagranicznym, wtedy możemy mówić o zagranicznej podróży służbowej.

Skoro jak już powiedziano nie wiąże Pana ze studentami stosunek pracy, to nie stosuje się regulacji z nim związanej. Swoboda określania warunków umowy o dzieło i zlecenia oraz dookreślania dodatkowych postanowień umownych wynika z zasady jaką jest swoboda umów (zawierania i kształtowania ich treści). Zatem takie działanie nie jest ominięciem przepisów polskich, dotyczących podróży służbowych, gdyż się ich nie stosuje w tym przypadku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ