e-prawnik.pl Porady prawne

Diety za nocleg- kierowca TIRa

Pytanie:

Mąż jest zawodowym kierowcą międzynarodowym jeżdżącym w kraju i za granicą. Od stycznia 2002 roku pracodawca zaprzestał wypłacania dodatku na noclegi twierdząc, że samochód TIR jest miejscem, które można traktować jako hotel. Tir męża wyposażony jest w 2 łóżka. Nie ma lodówki, wody ani łazienki. Czy takie traktowanie jest zgodne z prawem?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Diety za nocleg- kierowca TIRa

6.4.2002

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. z w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju za nocleg w hotelu lub innym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem. Pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku, o którym mowa powyżej, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety. Ryczałt za nocleg przysługuje wówczas, gdy nocleg trwał co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7. Prawo do zwrotu kosztów noclegu lub ryczałtu za nocleg nie przysługuje za czas przejazdu, a także jeżeli pracodawca uzna, że pracownik ma możliwość codziennego powrotu do miejscowości stałego lub czasowego pobytu. W odniesieniu do podróży poza granicami kraju, podstawową rolę odgrywa rozporządzenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Zgodnie z tą regulacją za nocleg przysługuje pracownikowi zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem hotelowym, w granicach ustalonego na ten cel limitu. W razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu, o którym mowa powyżej. Zasad tych nie stosuje się w przypadku, gdy pracodawca lub strona zagraniczna zapewnia pracownikowi bezpłatny nocleg. W świetle tych regulacji za niedopuszczalną uznać należy odmowę zapłaty przez pracodawcę stosownych dodatków noclegowych. Samochód nie może być traktowany jak hotel a fakt wyposażenia go w dwa łóżka nie daje podstaw do tego by mówić, iż ciążące na pracodawcy obowiązki z tytułu noclegów w ramach podróży zostały spełnione.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Diety za nocleg- kierowca TIRa

SŁAWOMIR RUDAS

24.11.2017 9:36:4

Re: Diety za nocleg- kierowca TIRa

witam jestem kierowcom w ruchu międzynarodowym chciałbym uzyskać informację czy mam szansę na uzyskanie zapłaty z tytułu ryczałtu za noclegi,diet zagranicznych oraz wielu innych składników wynagrodzenia za pracę jak np dojazd do miejsca pracy własnym autem.Umowa o pracę opiewa na kwotę 2000 zł.Pracodawca wypłacał 0.44 groszy za przejechany kilometr i nic więcej.proszę o udzielenie odpowiedzi oraz możliwość ewentualnego reprezentowania mojej osoby przed sądem.Z wyrazami szacunku Sławomir Rudas

Re: Diety za nocleg- kierowca TIRa

eljurek

15.10.2009 20:17:45

Re: Diety za nocleg- kierowca TIRa

No i oto jest przykład,że na stronie e-prawnik,każdy znajdzie dla siebie interesujaca odp. Tu jest że ryczałt za nocleg należy wyplacić ,w innym artykule ,że SIĘ NIE NALEŻY !!!! To jak to jest naprawdę ??? Czy chodzi tu tylko o kase ??( za porady itp ??? Nierozumię !!!

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ