Dokonywanie spłat z pominięciem komornika

Pytanie:

W płatnościach alimentów powstał dług. Była żona oddała sprawę do komornika. W porozumieniu z komornikiem spłacam dług w bardzo małych ratach dodawanych do bieżących alimentów, a wszystko idzie przez komornika. Komornik inkasuje swoją prowizję od całości kwoty co, przy małych ratach, powoduje stagnację w spłacie długu! Jestem gotowy do spłaty długu w większych ratach, myślę o kredycie na ten cel, ale nie chcę ponosić prowizji komornika. Była żona nie chce wycofać sprawy od komornika. Czy mimo to mogę na własną rękę poza komornikiem a) wysyłać raty długu na adres byłej żony? b) wysyłać alimenty bieżące? c) regulować powyższe płatności gotówką do ręki za pokwitowaniem czy koniecznie przez bank?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Po tym jak postępowanie egzekucyjne zostało już wszczęte, spełnienie długu (bo tym byłoby wysyłanie raty długu na adres byłej żony, wysyłanie alimentów bieżących) nie stanowi już podstawy do umorzenia, czy też wstrzymania postępowania egzekucyjnego. Proszę bowiem pamiętać, że organ egzekucyjny (komornik) nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Nie sprawdza więc, czy Pan spłacił w inny sposób swój dług, tylko realizuje wniosek skierowany do niego przez wierzyciela. Takie stanowisko potwierdza także orzeczenie SN z dnia 27 stycznia 1971 r. Dłużnik w postępowaniu egzekucyjnym nie może się bronić zarzutem, że objęte tytułem wykonawczym roszczenie nie istnieje, a w szczególności że ono wygasło na skutek wykonania świadczenia przez dłużnika. Tego rodzaju zarzut można podnieść tylko w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego z art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

emilia stankiewic

11.2.2013 11:47:13

Re: Dokonywanie spłat z pominięciem komornika

jak moge splacac dlug bez komornika mam dosyc duzy dlug bo sa to chwilowki niesplacone w terminie


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 14.12.2016

  Opodatkowanie działu spadku i zniesienia współwłasności

  Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nakłada obowiązek podatkowy na strony czynności cywilnoprawnych, ściśle w tej ustawie określonych. Wśród czynności, których dokonanie (...)

 • 2.7.2015

  Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika

  Czy w przypadku wyrządzenia szkody przez komornika możemy domagać się za nią odszkodowania? Jeżeli tak to od kogo i na jakich zasadach?

 • 28.9.2018

  Zniesienie współwłasności - Jak znieść współwłasność?

  Współwłasność występuje, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom i każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem (np. sprzedać, (...)

 • 18.9.2018

  Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Z tego tekstu dowiesz się, czym umowa zlecenie różni się od umowy o dzieło. Czy zlecenie obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności prawnych? Czy w każdym czasie możesz wypowiedzieć umowę (...)

 • 26.3.2015

  Skarga na czynności komornika

  Na czynności komornika przysługuje bez względu na rodzaj czynności skarga do sądu rejonowego. Skarga ta przysługuje we wszystkich wypadkach naruszenia przepisów kodeksu postępowania cywilnego (...)