Doręczenie odpowiedzi na apelację

Pytanie:

"Przegrałem apelację od wyroku o zapłatę, występując w charakterze powoda. W uzasadnieniu oddalenia apelacji przez sąd II instancji napisano, że w odpowiedzi na apelację pozwana wniosła o jej oddalenie i zasądzenie od pozwanego (od siebie samej?) kosztów postępowania apelacyjnego według norm przepisanych\". Ja odpisu takowego pisma nie otrzymałem z sądu. Pismo wysłała mi sama strona pozwana, adresowane do sądu a do mojej wiadomości, ale z kancelarii prawnej reprezentującej pozwaną a nie z sądu i dlatego też nie odpowiadałem na to pismo do sądu. Do sądu mogło przecież nie zostać wysłane lub wysłane inne i czekałem na pismo z sądu - odpis pisma procesowego strony pozwanej. Żadne pismo nie zostało mi jednak z sądu doręczone. Ostatecznie więc nie ustosunkowałem się do rzekomego pisma pozwanej strony do sądu, którego to pisma (odpisu) nigdy nie otrzymałem z sądu. Czy jest w takiej sytuacji możliwość wznowienia postępowania lub jakiegoś innego sposobu na przynajmniej \"wzruszenie prawomocnego wyroku\"?"

Odpowiedź prawnika: Doręczenie odpowiedzi na apelację

Z przedstawionej sytuacji wynika, iż sprawa dotyczy postępowania gospodarczego. Jeżeli tak, strona przeciwna postąpiła zgodnie z prawem. Dla odpowiedzi na zadane pytanie należy przytoczyć przepis art. 479[9] kpc:

Art. 479 [9] § 1 W toku sprawy strona reprezentowana przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa jest obowiązana doręczać odpisy pism procesowych z załącznikami bezpośrednio stronie przeciwnej. Do pisma procesowego wniesionego do sądu strona dołącza dowód doręczenia drugiej stronie odpisu pisma albo dowód wysłania go przesyłką poleconą. Pisma, do których nie dołączono dowodu doręczenia albo dowodu wysłania przesyłką poleconą, podlegają zwrotowi bez wzywania do usunięcia tego braku.
§ 2 Przepis § 1 nie dotyczy wniesienia pozwu wzajemnego, apelacji, skargi kasacyjnej, zażalenia, sprzeciwu od wyroku zaocznego, sprzeciwu od nakazu zapłaty, zarzutów od nakazu zapłaty, wniosku o zabezpieczenie powództwa i skargi o wznowienie postępowania, które strona jest obowiązana złożyć w sądzie z odpisami dla strony przeciwnej.

Jak wynika z powyższego, w toku postępowania strona reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika jest zobowiązana doręczyć pisma procesowe bezpośrednio stronie przeciwnej z wyłączeniem wskazanym w § 2 wskazanego przepisu. Nie wymienia on jednak odpowiedzi na apelację. Wobec tego, iż strona przeciwna postąpiła zgodnie z literą prawa, brak jest podstaw do podnoszenia na wskazanej przez Pana podstawie ważności orzeczenia.


Grzegorz Pawelec

Adwokat

Wpisany na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej.


Przez wiele lat szef redakcji serwisu e-prawnik.pl, aktualnie prowadzi własną Kancelarię Adwokacką w Krakowie, w ramach której świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.


Specjalizuje się w szeroko pojętej cywilistyce oraz prawie nowych technologii (e-commerce, prawo internetu). Reprezentuje także klientów indywidualnych w sprawach ubezpieczeniowych i karnych.


Autor licznych artykułów o tematyce prawniczej, publikowanych nie tylko na stronach serwisu e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika