Doręczenie pisma sądowego na nieistniejący adres

Pytanie:

"Pozwany (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) podała w CEIDG adres do doręczeń, który prawdopodobnie nie istnieje. Jak jest traktowane doręczenie pisma sądowego w takim przypadku, gdyby wróciło z adnotacją o nieistniejącym adresie?"

Odpowiedź prawnika: Doręczenie pisma sądowego na nieistniejący adres

Porusza Pan skomplikowaną kwestię, która jest przedmiotem niejasności w doktrynie. Należy zauważyć, że zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej dane ujawnione w CEIDG podlegają domniemaniu prawdziwości:

 

Art. 33. Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Jeżeli do CEIDG wpisano dane niezgodnie z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej, działającej w dobrej wierze, zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli po powzięciu informacji o tym wpisie zaniedbała wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

 

Niestety ustawodawstwo zawiera istotną niespójność. O ile bowiem w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej ustalono, że w CEIDG ujawniony będzie „adres do doręczeń”, o tyle doręczenie pisma sądowego nastąpić powinno pod adres zamieszkania przedsiębiorcy (co wynika z przepisów o doręczeniach w Kodeksie postępowania cywilnego oraz definicji przedsiębiorcy z Kodeksu cywilnego). Zatem doręczenie pod adres ujawniony w CEIDG nie może być traktowane jako doręczenie skuteczne – jeżeli adres jest nieprawidłowy, a przedsiębiorca nie przystępuje do sprawy. Zagadnienie to w istotny sposób utrudnia wszczynanie postępowania sądowego przeciwko przedsiębiorcom. Problem został już zauważony i postuluje się korektę przepisów (można zauważyć choćby odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki z 1 grudnia 2011 r. - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 95 w sprawie art. 37 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Na tę chwilę jednak obowiązujący stan prawny nie zezwala na skuteczne doręczanie pism sądowych na wskazany przez Pana adres.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • poszkodowany 2015-06-11 07:42:28

    Stary chwyt stosowany przez komorników.Dwa pisma na ,,lewy adres" a trzecie na prawidłowy z gotową procedurą działań,na którą pozywany nie może nic istotnego zrobić.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika