Działka zamienna za wywłaszczoną

Pytanie:

"Jestem właścicielem działki budowlanej, która w nowym planie zagospodarowania przestrzennego w połowie przeznaczona jest na drogę publiczną. Pozostała część działki nie będzie działką budowlaną ze względu na to, że znajdzie się przy skraju drogi i poza ustaloną strefą przeznaczoną pod zabudowę. Obok znajdują się działki budowlane będące własnością gminy. Czy jako osoba, która ma być wywłaszczona, mogę domagać się od gminy zamiast odszkodowania (zapłaty za wywłaszczony teren) zamiany mojej działki na działkę gminy? Czy mam jakiekolwiek możliwości skorzystania z prawa pierwokupu gminnej działki z racji utraty swojej nieruchomości pod drogę publiczną?"

Odpowiedź prawnika: Działka zamienna za wywłaszczoną

Przede wszystkim należy stwierdzić, iż wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego co do zasady należy poprzedzić rokowaniami o nabycie w drodze umowy przeprowadzonymi między wójtem, wykonującym zadanie z zakresu administracji rządowej a właścicielem.

W ramach odszkodowania właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu wywłaszczonej nieruchomości może być przyznana, za jego zgodą, odpowiednia nieruchomość zamienna. W takiej sytuacji różnicę między wysokością odszkodowania ustalonego w decyzji a wartością nieruchomości zamiennej wyrównuje się przez dopłatę pieniężną, a przeniesienie praw do nieruchomości zamiennej na rzecz osoby, której zostało przyznane odszkodowanie, następuje z dniem, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna. Decyzja ta stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej.  Właściciel nie ma jednak roszczenia w stosunku do gminy o przyznanie takiej nieruchomości zamiennej. Jego roszczenia dotyczą jedynie zapłaty odszkodowania. Zaoferowanie takiemu właścicielowi nieruchomości zamiennej należy więc do decyzji gminy. Właściciel może jednak, oczywiście, zaproponować takie rozwiązanie gminie w trakcie negocjacji.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika