Nieruchomości

Zakłócanie spokoju głośnym słuchanie muzyki w ciągu dnia

Zakłócanie spokoju głośnym słuchanie muzyki w ciągu dnia

Czy jest możliwość prawnego wpłynięcia na sąsiadów słuchających bardzo głośno muzyki , co jest niebywale uciążliwe. Dotyczy to czasu poza cisza nocną. Sąsiad w mieszkaniu w bloku włącza (...)

Służebność osobista mieszkania

Służebność osobista mieszkania

W 2002 roku moja matka podarowała mi notarialnie swoje mieszkanie, ustanawiając jednocześnie dożywotnią bezpłatną służebność osobistą tego mieszkania dla mojej córki. W akcie notarialnym (...)

Nabycie nieruchomości obciążonej umową dożywocia

Nabycie nieruchomości obciążonej umową dożywocia

Człowiek kupuje nieruchomość, ale zostaje wpisane do księgi wieczystej tzw. dożywocie poprzednich właścicieli oraz prawo pierwokupu także przez byłych właścicieli. Czy może nowy właściciel (...)

Immisje

Immisje

Mój sąsiad zasadził sobie cztery drzewa nie owocowe - olszyny. Drzewa te, stoją praktycznie w granicy z moją działką. W trakcie próby rozmowy i wycięcia tych drzew rozpętało sie (...)

Rękojmia za wady nieruchomości

Rękojmia za wady nieruchomości

Kupiłem nieruchomość komercyjną na kredyt. Po negocjacjach ustaliłem cenę z sprzedającym na 600 tys. zł za 600 metrów kwadratowych. Taki metraż podawał sprzedający. Po spisaniu aktu notarialnego (...)

Prowizja dla pośrednika nieruchomości

Prowizja dla pośrednika nieruchomości

Od jakiegoś czasu nosiłem się z zamiarem zamiany mieszkania na większe. Znalazłem odpowiadającą mi ofertę na portalu allegro i zadzwoniłem pod podany nr. Odebrała pani z biura nieruchomości, (...)

Prawo do zajmowania lokalu a umowa dożywocia

Prawo do zajmowania lokalu a umowa dożywocia

Ojciec przeniósł na mnie oraz na mojego męża na mocy umowy dożywocia zawartej w formie aktu notarialnego współwłasność 1/4 zabudowanej nieruchomości, w zamian za dożywotnie utrzymanie. (...)

Gałęzie drzewa sąsiada nad działką

Gałęzie drzewa sąsiada nad działką

U sąsiada tuż przy granicy z moją posesją rośnie drzewo (klon). Niestety drzewo nie jest już najmłodsze i w dodatku dość sporych rozmiarów. Liście drzewa co roku skutecznie zatykają rynny, (...)

Droga konieczna o szerokości 4,5 m

Droga konieczna o szerokości 4,5 m

Według rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r., Nr 75, poz. 690 ze (...)

Połączenie dwóch działek w jedną

Połączenie dwóch działek w jedną

Nabyłam działkę sąsiadującą z moją posesją. Jak scalić obie działki w jedną , tak aby miały wspólną księgę wieczystą?

Awaria pod nieobecność właściciela lokalu

Awaria pod nieobecność właściciela lokalu

W dużej wspólnocie mieszkaniowej właściciel mieszkania zgłasza, że np. z sufitu leje mu się woda, a przyczyną najprawdopodobniej jest awaria instalacji wodnej w mieszkaniu piętro wyżej. Właściciel (...)

Przesunięcie słupa telekomunikacyjnego na działce.

Przesunięcie słupa telekomunikacyjnego na działce.

5 lat temu nabyłem działkę w raz ze słupem telekomunikacyjnym. Rok po zakupie postawiłem dom. W tym roku chciałem postawić garaż jednakże uniemożliwia mi to właśnie ten słup. Wysłałem już (...)

Taksa notarialna od wartości mieszkania

Taksa notarialna od wartości mieszkania

Chciałbym kupić mieszkanie o wartości 150000zł. Jaka będzie wysokość taksy notarialnej?

Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności

Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności

Czy zastrzeżenie stron o zadatku u umowie przedwstępnej stanowi klauzulę umowną? Czy umowa przedwstępna jest zobowiązaniem do zawarcia umowy przyrzeczonej? Czy umowa zobowiązująca do przeniesienia (...)

Wpis służebności do księgi wieczystej

Wpis służebności do księgi wieczystej

Mam zamiar kupić dom (zawarłem już umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego). Jednakże po zbadaniu księgi wieczystej okazało się, że dla działki, na której stoi dom, nie ma zapisów o (...)

Zmiana danych właściciela nieruchomości

Zmiana danych właściciela nieruchomości

Nabyliśmy z mężem dom, obydwoje widnieliśmy na akcie notarialnym zakupu domu. Po pewnym czasie mąż zmarł, a ja ponownie wyszłam za mąż. Jak zmienić w urzędzie i księgach wieczystych dane, (...)

Zatrzymanie mebli najemcy

Zatrzymanie mebli najemcy

Najemca, który wyprowadził się ok. pół roku temu, zalega z opłatami (odstępne i czynsz). Na poczet tych należności zostały zatrzymane meble, będące własnością najemcy. Pomimo wysyłanych (...)

Warunki formalne wniosku o zniesienie współwłasności nieruchomości

Warunki formalne wniosku o zniesienie współwłasności nieruchomości

Jakie warunki formnalne przewidują przepisy na złożenie wniosku o zniesienie współwłasności nieruchomości?

zwolnienie z obowiązku zwrotu bonifikaty za wykupienie lokalu komunalnego

zwolnienie z obowiązku zwrotu bonifikaty za wykupienie lokalu komunalnego

Czy w sytuacji, której nabywca lokalu komunalnego z bonifikatą zbył tenże lokal na rzecz osoby bliskiej a osoba ta zbyła go w ciągu 5 lat od daty pierwotnego nabycia i przeznaczyła uzyskaną z tego (...)

Termin wyrkycia wad części wspólnej nieruchomości z tytułu rękojmi

Termin wyrkycia wad części wspólnej nieruchomości z tytułu rękojmi

Jaki jest termin na wykrycie wad nieruchomości części wspólnej z tytułu rękojmi?

Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości

Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości

Jestem dzierżawcą części nieruchomości komunalnej o powierzchni 0,1600 ha, którą użytkuję na poprawienie warunków zagospodarowania działki siedliskowej Aktualnie złożyłem wniosek o sprzedaż (...)

Szambo na sąsiedniej działce przeszkadza

Szambo na sąsiedniej działce przeszkadza

Jestem właścicielką nieruchomości. Moi sąsiedzi mają nieszczelne szambo, którego co gorsza prawie nigdy nie opróżniają. Taki stan trwa od kilku lat i mimo, że mam ładny taras i ogródek, praktycznie (...)

Lokal samodzielny

Lokal samodzielny

Czym jest lokal samodzielny? Jakie warunki musi spełniać budynek, aby można było w nim wydzielić lokal samodzielny?

Sposoby na podział nieruchomości

Sposoby na podział nieruchomości

Jestem współwłaścicielem domku z działką w którym mam udziały 50%, zaś pozostałe 50% udziałów ma druga rodzina. Dom jest dwupoziomowy, ze wspólną klatką schodową i piwnicą. Jako współwłaściciele (...)

Ograniczenia związane z obecnością linii wysokiego napięcia

Ograniczenia związane z obecnością linii wysokiego napięcia

Odziedziczyłem w spadku dom, nad którym przechodzi linia energetyczna wysokiego napięcia, która była założona jeszcze w latach 60-tych. Silne pole elektromagnetyczne utrudnia działanie sprzętu (...)

Umowa pośrednictwa a małżeństwo

Umowa pośrednictwa a małżeństwo

Czy ważna jest umowa pośrednictwa w sprzedaży/kupnie nieruchomości zawarta w formie pisemnej tylko z jednym z małżonków przy istniejącej wspólności majątkowej między małżonkami?

Wydzielenie lokalu użytkowego

Wydzielenie lokalu użytkowego

Działka jest podzielona na 20 udziałów, znajduje się na niej budynek. Księga wieczysta jest założona tylko na całą działkę. Chcę kupić kilka lokali użytkowych. W jaki sposób wydzielić lokal (...)

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościam

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościam

Czy samo zatrudnienie osoby posiadającą licencję agenta nieruchomości sprawia, że firma i wszyscy pozostali pracownicy (nie posiadający licencji) mogą zajmować się pośrednictwem?

Wzniesienie budynku na cudzym gruncie

Wzniesienie budynku na cudzym gruncie

Jakie roszczenia ma właściciel, na którego gruncie wzniesiono budynek bez jego pozwolenia?

Posadowienie słupów energetycznych bez tytułu prawnego

Posadowienie słupów energetycznych bez tytułu prawnego

Czy można żądać usunięcia słupów energetycznych, jeżeli przedsiębiorstwo nie dysponuje żadnym tytułem prawnym do nieruchomości, na której słupy zostały posadowione?

Przesłanki żądania zaprzestania immisji

Przesłanki żądania zaprzestania immisji

W jakich wypadkach można żądać zaprzestania immisji?

Roszczenie o zakazanie prowadzenia działalności z wykorzystaniem urządzeń RTG

Roszczenie o zakazanie prowadzenia działalności z wykorzystaniem urządzeń RTG

Na jakich zasadach można żądać od właściciela odrębnego lokalu zakończenia działalności z wykorzystaniem urządzeń RTG?

Obrót nieruchomościami Skarbu Państwa

Obrót nieruchomościami Skarbu Państwa

Czy nieruchomości Skarbu Państwa mogą być przedmiotem obrotu?

Wypłata udziałów byłemu członkowi spółdzielni

Wypłata udziałów byłemu członkowi spółdzielni

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w art. 26. § 1. stanowi że: Udział byłego członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok, w którym (...)

Zabudowanie wejścia do lokalu

Zabudowanie wejścia do lokalu

Nasz lokal biurowy jest częścią dużej wspólnoty mieszkaniowej. Wejście do niego jest bezpośrednio z zewnątrz. Chcielibyśmy je zabudować w formie tzw. \" wiatrołapu \". Kto musi wyrazić na to (...)

Wywłaszczenie nieruchomości

Wywłaszczenie nieruchomości

Gmina uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania publicznego w którym część nieruchomości przewidziana jest pod urządzenie dróg publicznych. Odpowiednio więc do ustaleń planu a także w związku (...)

Tryby sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa

Tryby sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa

W jakim trybie następuje sprzedaż nieruchomości rolnych Skarbu Państwa

Prawo pierwokupu od Agencji Nieruchomości rolnych

Prawo pierwokupu od Agencji Nieruchomości rolnych

Kto jest uprawniony do skorzystania z prawa pierwokupu, jeżeli Agencja zamierza sprzedać nieruchomość rolną?

Sprzedaż nieruchomości rolnych Skarbu Państwa

Sprzedaż nieruchomości rolnych Skarbu Państwa

Jakie warunki należy spełnić aby zakupić nieruchomość rolną należącą do Skarbu Państwa?

Wykaz nieruchomości rolnych Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości rolnych Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Jakie elementy zawiera wykaz nieruchomości rolnych Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży?

Zasiedzenie

Zasiedzenie

Małżeństwo otrzymało w 1981 r. od rodziców żony gospodarstwo rolne wraz z domem w drodze umowy przekazania gospodarstwa gospodarstwo rolnego. Jednakże przekazujący gospodarstwo nie byli jego właścicielami (...)

Zawarcie umowy najmu nieruchomości publicznej

Zawarcie umowy najmu nieruchomości publicznej

Czy okres na jaki jest zawierana umowa najmu nieruchomości ma wpływa na to, czy umowa ma ma zostać zawarta w drodze przetargu?

Zbywanie nieruchomości publicznych bez przetargu

Zbywanie nieruchomości publicznych bez przetargu

W jakich przypadkach zbywanie nieruchomości publicznych może odbyć się bez przetargu?

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Jakie elementy zawiera wykaż nieruchomości publicznych przeznaczonych do zbycia?

Zasady gospodarowania nieruchomościami publicznymi

Zasady gospodarowania nieruchomościami publicznymi

Jakie zasady rządzą obrotem nieruchomościami publicznymi?

Treść księgi wieczystej a stosunki majątkowe małżonków

Treść księgi wieczystej a stosunki majątkowe małżonków

Czy można bezpiecznie zakupić mieszkanie od jednego z małżonków, gdy tylko on jest wpisany w księdze wieczystej nieruchomości jako właściciel, a istnieje ryzyko rozwodu?

Samodzielny lokal mieszkalny

Samodzielny lokal mieszkalny

Czy lokal może stanowić odrębną nieruchomość, jeżeli tak to pod jakimi warunkami?

Zmiana przeznaczenia nieruchomości a prawo pierwokupu na rzecz gminy

Zmiana przeznaczenia nieruchomości a prawo pierwokupu na rzecz gminy

W chwili kupna nieruchomości od Skarbu Państwa była ona przeznaczona na cele rolne i leśne, potem przeznaczenie zmieniono, czy w tej sytuacji gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży (...)

Administracyjne normy hałasu a udowodnienie immisji

Administracyjne normy hałasu a udowodnienie immisji

Czy naruszenie administracyjnych norm hałasu jest dowodem na niedopuszczalne immisje z nieruchomości sąsiedniej ?

Uprawnienia właściciela narażonego na immisje z nieruchomości sąsiedniej

Uprawnienia właściciela narażonego na immisje z nieruchomości sąsiedniej

Jakie uprawnienia przysługują właścicielowi nieruchomości narażonej na niedopuszczalne immisje z nieruchomości sąsiedniej?

1

2

3

4

5

...

12

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne