Wysokie drzewa rosnące na granicy

Pytanie:

"Czy sąsiad miał prawo posadzić świerki w odległości 0.5 metra od granicy działki od strony południowej? Świerki mają już ok. 4 m wysokości. "

Odpowiedź prawnika: Wysokie drzewa rosnące na granicy

W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. Jednakże rozporządzanie rzeczą (np. nieruchomością) przez daną osobę nie jest całkowicie dowolne. Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Posadzenie wysokich drzew może być traktowane jako tzw. immisja pośrednia, to znaczy takie działania na nieruchomości, którego skutki przenikają w sposób naturalny na nieruchomość sąsiednią. Immisje mogą polegać na tym, że tamowanie (przeszkadzanie) przenikania na nieruchomości sąsiednie światła, powietrza lub widoku na skutek wzniesienia na nieruchomości wyjściowej urządzenia lub budowli. Immisje w pewnym zakresie są dozwolone - dopiero przekroczenie przeciętnej miary i zakłócenie korzystania z nieruchomości może być traktowane jako immisja niedopuszczalna. Posadzenie wysokich drzew, które tamują dostęp światła do Pańskiej nieruchomości może być traktowane jako immisja, jeżeli zakłóca korzystanie z Pańskiej nieruchomości i faktycznie przekracza przeciętną miarę wynikająca ze stosunków miejscowych i społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości. Okoliczności, które decydują o przeciętnej mierze zakłóceń, mają charakter zmienny, zależny od wielu czynników, w tym w znacznym stopniu od układu miejscowych stosunków (bierze się pod uwagę na przykład czy nieruchomości położone są na obszarze miejskim, czy wiejskim). Może Pan się zwrócić do sądu z roszczeniem o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń. Należy podkreślić, że to na Panu spoczywa obowiązek udowodnienia, że posadzenie wysokich drzew jest niedopuszczalną immisją, to znaczy zakłóca korzystanie z Pańskiej nieruchomości (pozbawia ją na przykład nasłonecznienia lub widoku) oraz, że działanie Pańskiego sąsiada przekracza przeciętną miarę przyjętą w stosunkach społeczno-gospodarczych panujących w okolicy.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • paweł 2013-05-04 20:28:24

    witam serdecznie. mam taki problem sąsiad ma drzewa w granicy i one zasłaniają mój ogród . drzewa rosną od mojej siadki około 20 cm . mają jakieś 15m. sąsiad niechce ich usuną a drzewa mi preszkadzają poniewasz robia cien w moim ogrodzie i zaśmiecają ogród gdysz to są tuje. drzewa mozna nazwać gęstym lasem. co mam zrobić żeby sąsia usunoł z granicy te drzewa ?? proszę o odp


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika