Zrzeczenie sie nieruchomości

Pytanie:

"Czy w obowiązującym stanie prawnym istnieje możliwość skutecznego zrzeczenia się nieruchomości na rzecz gminy? Czy gmina ma możliwość nieprzyjęcia takiej nieruchomości?"

Odpowiedź prawnika: Zrzeczenie sie nieruchomości

Możliwość zrzeczenia się własności nieruchomości w obecnym stanie prawnym przewidują przepisy kodeksu cywilnego. Stanowi o tym wprost artykuł 179 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, właściciel może wyzbyć się własności nieruchomości przez to, że jej się zrzeknie.

Zrzeczenie się wymaga formy aktu notarialnego. Nieruchomość, której właściciel się zrzekł, staje się własnością gminy, na obszarze której nieruchomość jest położona, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze kilku gmin, nieruchomość staje się własnością gminy, na obszarze której znajduje się jej większa część. Gmina ponosi odpowiedzialność z nieruchomości za jej obciążenia, ograniczoną do wartości nabytej nieruchomości według stanu w chwili nabycia, a według cen rynkowych w chwili zaspokojenia wierzyciela.

Takie jak powyżej wskazane zrzeczenie się jest jednostronnym oświadczeniem woli właściciela, a jego przedmiotem może być każda nieruchomość: gruntowa, budowlana, lokalowa, a także udział we własności. Nie ma już mowy o konieczności „wyrażenia zgody” przez gminę. Przyjmuje się zatem, iż nabycie przez gminę własności nieruchomości, której właściciel się zrzekł, jest nabyciem pierwotnym. Zachowana przy tym jest zasada odpowiedzialności gminy za jej obciążenia, jednak  ograniczona do wartości nabytej nieruchomości według stanu, w jakim znajdowała się w chwili nabycia, a według cen rynkowych w chwili zaspokojenia wierzyciela.

Proszę przy tym pamiętać, iż oświadczenie o zrzeczeniu się własności nieruchomości jest jednostronnym oświadczeniem woli i nie jest skierowane do określonego podmiotu oraz – raz jeszcze podkreślmy - nie wymaga przyjęcia. Oświadczenie o zrzeczeniu się nie może zostać złożone pod warunkiem, czy też być ograniczone terminem – w przeciwnym wypadku jest nieważne.

Oświadczenie o zrzeczeniu wymaga formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Notariusz, który sporządził akt notarialny zawierający w swej treści zrzeczenie się własności nieruchomości, jest obowiązany przesłać z urzędu wypis tego aktu gminie, której własnością nieruchomość staje się na skutek zrzeczenia. Skutek zrzeczenia się własności nieruchomości następuje z chwilą złożenia oświadczenia, przez którą należy rozumieć sporządzenie aktu notarialnego zawierającego zrzeczenie (dotychczasowy właściciel traci prawo własności, a gmina je nabywa).

Zwrócić należy jednak uwagę, iż z dniem 15 lipca 2006 r. powołany przepis kodeksu cywilnego traci moc obowiązującą na mocy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Więcej na ten tema przeczytacie państwo w artykule:

 

W drodze zrzeczenia się własności nie mogą być nakładane obowiązki na gminę


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika