e-prawnik.pl Porady prawne

Zmiana danych właściciela nieruchomości

Pytanie:

Nabyliśmy z mężem dom, obydwoje widnieliśmy na akcie notarialnym zakupu domu. Po pewnym czasie mąż zmarł, a ja ponownie wyszłam za mąż. Jak zmienić w urzędzie i księgach wieczystych dane, ponieważ mam inne nazwisko. Czy powinnam wypisać poprzedniego męża z dokumentów? Jaki dokumenty należy przygotować, co najpierw należy zrobić? Proszę o szczegóły, czy muszę napisać jakieś pisma, czy może powinnam udać się do notariusza?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zmiana danych właściciela nieruchomości

11.7.2014

Nabyta przez małżonków nieruchomość stała się ich wspólnym majątkiem. Po śmierci męża żona stała się jedyną właścicielką połowy dotychczas wspólnego majątku, a druga połowa weszła do spadku po mężu. Jeżeli żona była jedyną spadkobierczynią, to stała się właścicielką całego majątku. Aby w jak najlepszym stopniu uregulować sprawy związane z nieruchomością w zasadzie należałoby uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Takie orzeczenie sądu jest podstawą do wpisu spadkobierczyni do księgi wieczystej (zmiana będzie polegała na wpisie Pani jako jedynej właścicielki). Aby je uzyskać należy złożyć wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku. Od wniosku tego należy uiścić wpis stały w wysokości 50 zł. Na równi ze stwierdzeniem nabycia spadku funkcjonuje poświadczenie dziedziczenia wydawane przez notariusza. Tylko jednak zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia będzie miał skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Maksymalna stawka notarialna za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia wynosi 50 zł, przy czym konieczne będzie także uiszczenie opłat za sporządzenie protokołu dziedziczenia oraz ewentualnie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu.  

Co do ewidencji gruntów i budynków, to zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków należy zgłaszać w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian. Przy czym obowiązek ten nie dotyczy zmian wynikających z decyzji właściwych organów. w tym przypadku te organy, sądy, a także kancelarie notarialne przesyłają staroście odpisy prawomocnych decyzji i orzeczeń oraz odpisy aktów notarialnych w terminie 30 dni od chwili ich wydania lub sporządzenia. 

Jeżeli chce Pani tylko dokonać zmiany danych polegającej na wpisaniu pod nowym nazwiskiem, to wystarczający jest odpis aktu małżeństwa oraz wniosek (odpowiednio do ewidencji gruntów i budynków oraz do wydziału ksiąg wieczystych), w którym sprecyzowane zostanie żądanie zmiany nazwiska

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ