Nieruchomości

Immisja pośrednia z art. 144 Kodeksu cywilnego

Immisja pośrednia z art. 144 Kodeksu cywilnego

Na czym polega immisja pośrednia z art. 144 Kodeksu cywilnego, której dopuszcza się właściciel nieruchomości?

Pojęcie immisji bezpośrednich

Pojęcie immisji bezpośrednich

W jaki sposób przepisy Kodeksu cywilnego definiują pojęcie immisji bezpośrednich?

Immisja pozytywna i negatywna, o których mowa w przepisach Kodeksu cywilnego

Immisja pozytywna i negatywna, o których mowa w przepisach Kodeksu cywilnego

Na czym polega immisja pozytywna i negatywna, o których mowa w przepisach Kodeksu cywilnego?

Immisje materialne i niematerialne, zdefiniowane przez doktrynę prawa cywilnego

Immisje materialne i niematerialne, zdefiniowane przez doktrynę prawa cywilnego

W jaki sposób oddziałują na sąsiednią nieruchomość immisje materialne i niematerialne, zdefiniowane przez doktrynę prawa cywilnego?

Zakazane działania właściciela nieruchomości w świetle art. 144 Kodeksu cywilnego

Zakazane działania właściciela nieruchomości w świetle art. 144 Kodeksu cywilnego

Jakie działania właściciela nieruchomości są zakazane w świetle art. 144 Kodeksu cywilnego?

Funkcja roszczenia negatoryjnego, opisanego w art. 222 Kodeksu cywilnego

Funkcja roszczenia negatoryjnego, opisanego w art. 222 Kodeksu cywilnego

Jaka jest funkcja roszczenia negatoryjnego, opisanego w art. 222 Kodeksu cywilnego?

Powstanie odrębnej własności lokalu

Powstanie odrębnej własności lokalu

W wyniku jakich czynności może dojść do powstania odrębnej własności lokalu?

Lokal samodzielny według ustawy o własności lokali

Lokal samodzielny według ustawy o własności lokali

Jaki lokal można uznać za samodzielny, w świetle przepisów ustawy o własności lokali?

Immisje

Immisje

Co to są immisję?

Przeniesienie własności nieruchomości w formie ustnej

Przeniesienie własności nieruchomości w formie ustnej

Kupiłam od siostry nieruchomość, nie zawierałyśmy żadnej umowy, umówiłyśmy się ustnie. Siostra nie chce wydać nieruchomości. Czy zasadnie?

Zmiana przeznaczenia nieruchomości gruntowej

Zmiana przeznaczenia nieruchomości gruntowej

W jaki sposób dochodzi do zmiany przeznaczenia nieruchomości gruntowej, w ten sposób by działka rolna stała się budowlaną?

Immisje - przesłanki

Immisje - przesłanki

Jakie przesłanki muszą zaistnieć by domagać się zaprzestania immisji?

Roszczenie o naprawę wad części wspólnej nieruchomości

Roszczenie o naprawę wad części wspólnej nieruchomości

Czy można podnieść roszczenie o naprawę wad części wspólnej nieruchomości?

Umowa notarialna przy sprzedaży nieruchomości

Umowa notarialna przy sprzedaży nieruchomości

Kupiłam działkę rolną. Wraz ze sprzedającym zawarliśmy umowę na piśmie. Sprzedawca nie chce wydać nieruchomości, zasłaniając się iż umowa była nieważna, dlaczego?

Elementy należące do części składowych gruntu

Elementy należące do części składowych gruntu

akie elementy należą do części składowych gruntu, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego?

Pojęcie mieszkania i pomieszczenia pomocniczego

Pojęcie mieszkania i pomieszczenia pomocniczego

Jak należy rozumieć pojęcie mieszkania i pomieszczenia pomocniczego, na gruncie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać (...)

Pojęcie nieruchomości a Kodeks cywilny

Pojęcie nieruchomości a Kodeks cywilny

W jaki sposób Kodeks cywilny definiuje pojęcie nieruchomości?

Zasada superficies solo cedit a Kodeks cywilny

Zasada superficies solo cedit a Kodeks cywilny

Jakie znaczenie na gruncie Kodeksu cywilnego ma zasada superficies solo cedit?

wyjątki od zasady mówiącej, że budynki są częścią składową gruntu

wyjątki od zasady mówiącej, że budynki są częścią składową gruntu

Czy istnieją wyjątki od zasady: budynki są częścią składową gruntu, o której mowa w przepisach Kodeksu cywilnego?

Zasada swobody umów a Kodeks cywilny

Zasada swobody umów a Kodeks cywilny

W jaki sposób Kodeks cywilny postrzega zasadę swobody umów?

Własność działki wydzielonej pod drogę publiczną

Własność działki wydzielonej pod drogę publiczną

Czyją własnością staje się działka gruntu wydzielona pod drogę publiczną, której podział został dokonany na wniosek właściciela?

Zbędność nieruchomości dla celu określonego w decyzji o wywłaszczeniu

Zbędność nieruchomości dla celu określonego w decyzji o wywłaszczeniu

Kiedy można powiedzieć, że nieruchomość jest zbędna dla celu określonego w decyzji o wywłaszczeniu?

Przejazd przez cudzą działkę a roszczenia z Kodeksu cywilnego

Przejazd przez cudzą działkę a roszczenia z Kodeksu cywilnego

Witam. Przez moją działkę przejeżdża sąsiad, pomimo że nie przysługuje mu żadna służebność. Jakie roszczenie z Kodeksu cywilnego przysługuje mi w tej sytuacji?

Odszkodowanie za błąd w dokumencie urzędowy

Odszkodowanie za błąd w dokumencie urzędowy

Jestem w trakcie poszukiwania terenu pod inwestycję budowlaną. Występuję o wuzetki. Jednym z dokumentów do wniosku jest mapa zasadnicza z zaznaczonymi na niej sieciami dostawców mediów. Mapę wydaje (...)

Odrębna własność lokalu a bezczynność spółdzielni

Odrębna własność lokalu a bezczynność spółdzielni

Wystąpiłem do spółdzielni o ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego. Spółdzielnia jednak nie odpowiada na moje pisma. Czy przysługują mi jakieś roszczenia wobec spółdzielni ?

Nakłady na majątek dziecka

Nakłady na majątek dziecka

Moja pełnoletnia, ucząca się jeszcze córka otrzymała dom w darowiźnie. Dom nie jest zamieszkały i wymaga przeprowadzenia remontu oraz konieczne jest dokonywanie opłat związanych z prądem, wodą, (...)

Wykup lokalu wynajmowanego w spółdzielni mieszkaniowej

Wykup lokalu wynajmowanego w spółdzielni mieszkaniowej

Kilka lat temu mój dziadek wybudował przy kamienicy pracownie, której obecnie jestem najemcą i wykorzystuje jako pracownie malarską. Czy jako najemca lokalu, który obecnie jest własnością spółdzielni (...)

Oplaty za umieszczenie w prywatnej dzialce obcych urządzeń

Oplaty za umieszczenie w prywatnej dzialce obcych urządzeń

Jestem właścicielem działki, na której stoi mój dom. Na działce, prawie w granicy stoją trzy słupy energetyczne doprowadzające prąd do innej posesji. Właścicielem tychże jest przedsiębiorstwo (...)

Służebność dojazdu

Służebność dojazdu

Jestem zainteresowany zakupem działki. Dojazd z drogi publicznej wiedzie przez inną, wąską działkę, która w księdze wieczystej ma wpis: \"Nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie (...)

Immisje pozytywne

Immisje pozytywne

Co to są immisje pozytywne?

Umowa przedwstępna na zakup działki budowlanej

Umowa przedwstępna na zakup działki budowlanej

Rolnik - chce podzielić pole na działki budowlane - wydzielił już dwie - i rozpoczął wydzielanie następnych dwóch - sąsiadujących z tymi, które już są działkami budowlanymi. Czy jeżeli działka (...)

Przywrócenie posiadania między małżonkami

Przywrócenie posiadania między małżonkami

Jestem rozwiedziony moja była żona nigdy nie była u mnie zameldowana, nie wystąpiła do Sądu po rozwodzie o podział majątku, ale wystąpiła do Urzędu o zameldowanie jej mimo, że nie mieszka ze (...)

Przekroczenie granic nieruchomości sąsiedniej podczas budowy budynku

Przekroczenie granic nieruchomości sąsiedniej podczas budowy budynku

W jaki sposób można rozwiązać sytuację, w której właściciel nieruchomości gruntowej, budując budynek, przekroczył granice nieruchomości sąsiedniej?

Zasady wyceniania nieruchomości

Zasady wyceniania nieruchomości

Jakie są lub gdzie można znaleźć zasady wyceniania nieruchomości?

Stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Czy kodeks postępowania administracyjnego ma zastosowanie do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych?

Plan finansowy wspólnoty mieszkaniowej

Plan finansowy wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnota Mieszkaniowa złożyła sprawozdanie finansowe za 2010 rok, według którego różnica pomiędzy przychodami i kosztami wyniosła ok 10 tys. zł. z czego część 2 tys. zł stanowi fundusz (...)

Spory rozstrzygane przez sąd cywilny w postępowaniu o zniesienie współwłasności

Spory rozstrzygane przez sąd cywilny w postępowaniu o zniesienie współwłasności

Jakie spory rozstrzyga sąd cywilny w postępowaniu o zniesienie współwłasności?

Wybudowanie budynku na cudzej nieruchomości

Wybudowanie budynku na cudzej nieruchomości

Czy osoba, która wybudowała budynek na nieruchomości nie należącej do niej, może ubiegać się o przeniesienie własności tej nieruchomości?

Fizyczny podział nieruchomości wspólnej, zgodny z interesem społeczno-gospodarczym

Fizyczny podział nieruchomości wspólnej, zgodny z interesem społeczno-gospodarczym

Kiedy można uznać, że fizyczny podział nieruchomości wspólnej jest zgodny z interesem społeczno-gospodarczym?

Podział fizyczny nieruchomości należącej do kilku współwłaścicieli

Podział fizyczny nieruchomości należącej do kilku współwłaścicieli

Jakie warunki muszą być spełnione, by możliwy był podział fizyczny nieruchomości należącej do kilku współwłaścicieli?

Sposób prowadzenia pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Sposób prowadzenia pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Czy aby być pośrednikiem w obrocie nieruchomościami muszę założyć własne biuro i prowadzić własną działalność gospodarczą?

Zgodny podział wspólnej nieruchomości, przewidziany przepisami Kodeksu postępowania cywilnego

Zgodny podział wspólnej nieruchomości, przewidziany przepisami Kodeksu postępowania cywilnego

Na czym polega tzw. zgodny podział wspólnej nieruchomości, przewidziany przepisami Kodeksu postępowania cywilnego?

Możliwe sposoby zniesienia współwłasności nieruchomości przez sąd

Możliwe sposoby zniesienia współwłasności nieruchomości przez sąd

Jakie są możliwe sposoby zniesienia współwłasności nieruchomości przez sąd?

Umowa znosząca współwłasność nieruchomości

Umowa znosząca współwłasność nieruchomości

W jaki sposób powinna być zawarta umowa znosząca współwłasność nieruchomości?

Zniesienie współwłasności nieruchomości, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego

Zniesienie współwłasności nieruchomości, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego

W jaki sposób może nastąpić zniesienie współwłasności nieruchomości, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego?

Uprawnienia współwłaścicieli względem należącej do nich nieruchomości

Uprawnienia współwłaścicieli względem należącej do nich nieruchomości

Jakie uprawnienia posiadają współwłaściciele względem należącej do nich nieruchomości?

Zasiedzenie nieruchomości przez jej użytkownika

Zasiedzenie nieruchomości przez jej użytkownika

W 1973 podpisałem umowę na okres 10 lat użytkowania gruntu wraz pozwoleniem na budowę pawilonu handlowego trwale związanego z gruntem. Po 10 latach użytkowania nadal używałem bez przedłużenia (...)

Nieruchomość na aukcji

Nieruchomość na aukcji

Jakiś czas temu na aukcji internetowej (w serwisie Allegro) wylicytowałem wystawioną na sprzedaż nieruchomość. Właściciel nieruchomości i wystawiający ją na licytację w jednej osobie uchyla (...)

Wycena nieruchomości a system gospodarczy budowy

Wycena nieruchomości a system gospodarczy budowy

Czy przy wycenie nieruchomości spowodowanej podziałem majątku wspólnego ma znaczenie, iż dom był wybudowany przeze mnie systemem gospodarczym?

1

2

3

4

5

...

12

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne