Renta planistyczna

Pytanie:

Po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na budowie budynku mieszkalnego, w urzędzie gminy poinformowano mnie, że w przypadku zbycia takiej działki, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostanie wszczęta procedura naliczenia tzw. renty planistycznej, gdyż zawnioskowana działka stanowi w ewidencji grunt rolny a uzyskana decyzja umożliwia na niej budowę budynku mieszkalnego, co niewątpliwie podnosi jej wartość. Czy w opisanej sytuacji gmina ma prawo naliczyć opłatę planistyczną?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W opisanej sytuacji Gmina ma prawo naliczyć tzw. opłatę planistyczną. Podstawą dla takiego naliczenia jest art. 63 ust. 3 w zw. z art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 63 ust. 3  Jeżeli decyzja o warunkach zabudowy wywołuje skutki, o których mowa w art. 36, przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje się odpowiednio. Koszty realizacji roszczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 3, ponosi inwestor, po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

W art. 36 wskazane są dwa rodzaje wpływu wydania decyzji o warunkach zabudowy (dalej: WZ) na wartość nieruchomości. W jednej sytuacji w wyniku wydania WZ wartość nieruchomości obniża się. W takim przypadku właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu przysługuje roszczenie odszkodowawcze lub roszczenie o wykup nieruchomości.

Innym skutkiem wydania WZ jest podniesienie wartości nieruchomości tak, jak to ma miejsce w opisanym stanie faktycznym. W takim przypadku, jeżeli w terminie 5 lat od dnia, w którym WZ stała się ostateczna, nieruchomość zostaje zbyta to wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Wysokość opłaty ustala się na dzień sprzedaży nieruchomości

W celu pogłębienia temat odsyłamy do treści zawartych na stronach www.e-prawnik.pl np:

Zmiana zagospodarowania przestrzennego a decyzja o rencie planistycznej - opinia prawna

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 6.7.2018

  Od kiedy wyższa renta socjalna?

  Nowelizacja przepisów podnosi rentę socjalną do 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Renta socjalna wzrośnie więc z 865,03 zł do 1.029,80 zł.

 • 11.5.2018

  Zbieg prawa do renty rodzinnej i renty socjalnej

  Zasady ustalania zbiegu renty socjalnej i renty rodzinnej ustalone w ustawie o rencie socjalnej są korzystniejsze dla osób uprawnionych od ogólnych zasad zbiegu świadczeń określonych (...)

 • 4.9.2018

  Renta socjalna już z podwyżką

  Z dniem 1 września weszła w życie ustawa podwyższająca rentę socjalną. Otrzymujący to świadczenie dostaną dodatkowo wyrównanie liczone od czerwca.

 • 26.4.2018

  Renta socjalna w górę

  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej zakłada podwyższenie od 1 czerwca 2018 roku renty socjalnej do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. (...)

 • 24.9.2018

  Renta rodzinna - czym jest renta rodzinna i komu przysługuje?

  Czym jest renta rodzinna i komu przysługuje ? Renta rodzinna jest świadczeniem przysługującym uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury (...)