Nieruchomości

Zawieranie umów najmu przez współwłaściciela

Zawieranie umów najmu przez współwłaściciela

Jeden ze współwłaścicieli nieruchomości, posiadający 1/3 udziału ww. nieruchomości, zawiera z lokatorami umowy najmu lokali. Nie mając większości udziału w nieruchomości oraz również nie (...)

Pożytki z nieruchomości

Pożytki z nieruchomości

Posiadam 1/9 udziału w kamienicy, ale w niej nie mieszkam. Jeden ze współwłaścicieli ma również 1/9 udziału ww. kamienicy, ale w niej mieszka. Czy zyski z kamienicy powinniśmy otrzymywać równe (...)

Roszczenia przysługujące w przypadku naruszenia norm dotyczących niedozwolonych immisji

Roszczenia przysługujące w przypadku naruszenia norm dotyczących niedozwolonych immisji

Jakie roszczenie przysługuje właścicielowi nieruchomości, wobec którego dopuszczono się naruszenia norm dotyczących niedozwolonych immisji?

Wydzielenie z nieruchomości pasa gruntu z przeznaczeniem na ogólnie dostępną drogę

Wydzielenie z nieruchomości pasa gruntu z przeznaczeniem na ogólnie dostępną drogę

W jakim wypadku może nastąpić wydzielenie z dzielonej nieruchomości pasa gruntu z przeznaczeniem na ogólnie dostępną drogę?

Przeniesienie prawa własności do lokalu użytkowego

Przeniesienie prawa własności do lokalu użytkowego

Wystąpiłem do spółdzielni mieszkaniowej o przeniesienie prawa własności do lokalu użytkowego który obecnie wynajmuje na pracownie na podstawie art 39 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Spółdzielnia (...)

Obowiązki i uprawnienia zarządcy we wspólnocie mieszkaniowej

Obowiązki i uprawnienia zarządcy we wspólnocie mieszkaniowej

Jakie uprawnienia i obowiązki ma zarządca we wspólnocie mieszkaniowej?

Służebność gruntowa

Służebność gruntowa

Co zrobić w sytuacji, gdy sąsiedzi wybudowali część domu na mojej działce, a ja na tą działkę mam zaciągnięty w banku kredyt hipoteczny pod budowę domu, który miał stanąć na niej? Sąsiedzi (...)

Możliwość sprzedaży nieruchomości po śmierci przez spadkobiercę

Możliwość sprzedaży nieruchomości po śmierci przez spadkobiercę

Mój syn będzie jedynym spadkobiercą moich nieruchomości ( działki z niedokończoną budową domu oraz budynków administacyjno-socjalnych na której prowadziłem spółki z o.o. jak również spółkę (...)

Uzyskanie informacji na temat osób zameldowanych w danym mieszkaniu

Uzyskanie informacji na temat osób zameldowanych w danym mieszkaniu

W jaki sposób można uzyskać informację na temat osób zameldowanych w danym mieszkaniu?

Ograniczenie prawa właściciela do swobodnego korzystania z nieruchomości

Ograniczenie prawa właściciela do swobodnego korzystania z nieruchomości

Czy prawo do swobodnego korzystania z nieruchomości będącej moją własnością, może zostać ograniczone w jakiś sposób?

Interesy osób trzecich przy realizacji inwestycji budowlanych

Interesy osób trzecich przy realizacji inwestycji budowlanych

Czy ustawa Prawo budowlane bierze pod uwagę przy realizacji inwestycji budowlanych interesy osób trzecich?

Wpis hipoteki a egzekucja z nieruchomości

Wpis hipoteki a egzekucja z nieruchomości

Złożyłem wniosek o wpis hipoteki zwykłej przymusowej. Sąd wpisał hipotekę, jednakże wadliwie oznaczył datę wpływu wniosku poprzez wpisanie tej samej daty w jakiej dokonał przedmiotowego wpisu. (...)

Nieruchomość wspólna na gruncie ustawy o własności lokali

Nieruchomość wspólna na gruncie ustawy o własności lokali

Co jest nieruchomością wspólną na gruncie ustawy o własności lokali?

Obciążenie nieruchomości na rzecz właściciela innej nieruchomości

Obciążenie nieruchomości na rzecz właściciela innej nieruchomości

Czy daną nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości?

Umowa współwłaścicieli z zarządcą

Umowa współwłaścicieli z zarządcą

Jestem od grudnia członkiem nowopowstałej wspólnoty mieszkaniowej (małej - w chwili obecnej jedynie 2 właścicieli). Nie mogłem być na dorocznym zebraniu wspólnoty gdyż za późno otrzymałem (...)

Darowizna części nieruchomości

Darowizna części nieruchomości

Jestem w trakcie budowy domu typu bliźniak. Chcę przepisać część domu i ziemi bratu w formie darowizny, ale nie określając jakiejś części, tylko na zasadzie współwłasności. Czy jest możliwe (...)

Czy zamieszkiwanie w nieruchomości jest pożytkiem?

Czy zamieszkiwanie w nieruchomości jest pożytkiem?

Przed sądem toczy się sprawa o zniesienie współwłasności nieruchomości. Sprawa jest na etapie rozliczania pożytków. Jeden ze współwłaścicieli zamieszkuje lokal w ww. nieruchomości, oczywiście (...)

Ustanowienie służebności drogi koniecznej

Ustanowienie służebności drogi koniecznej

Kiedy możliwe jest ustanowienie służebności drogi koniecznej?

Prawo pierwszeństwa a ustawa o gospodarce nieruchomościami

Prawo pierwszeństwa a ustawa o gospodarce nieruchomościami

W jaki sposób ustawa o gospodarce nieruchomościami reguluje instytucję prawa pierwszeństwa?

Obowiązki dzierżawcy po zakończeniu umowy

Obowiązki dzierżawcy po zakończeniu umowy

Jakie obowiązki spoczywają na dzierżawcy po zakończeniu umowy, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego?

Wynajem nieruchomości przez jednostkę samorządową

Wynajem nieruchomości przez jednostkę samorządową

Jednostka samorządowa ogłosiła przetarg na najem części powierzchni użytkowej (kawiarenka) na terenie kompleksu sportowego w skład, którego wchodzą również m.in. basen kryty, kawiarenka, grota (...)

Działka budowlana

Działka budowlana

Mam działkę leżącą w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną. Działka ma nieregularny kształt. Obecnie by poprawić warunki do zabudowy dokupiłam działkę o pow kilkuset metrów - dokupiona (...)

Rokowania na sprzedaż nieruchomości komunalnej

Rokowania na sprzedaż nieruchomości komunalnej

Gmina przeprowadziła dwa przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości komunalnej, które zakończyły się wynikiem negatywnym. W chwili obecnej gmina zamierza ogłosić rokowania na sprzedaż (...)

Sprzedaż udziału w nieruchomości

Sprzedaż udziału w nieruchomości

Jest trzech współwłaścicieli działki (współwłasność w częściach ułamkowych). Współwłaściciele ustnie uzgodnili między sobą, że każdy dysponuje swoją częścią według własnego uznania. (...)

Prawo pierwokupu nieruchomości przez sąsiada

Prawo pierwokupu nieruchomości przez sąsiada

Prowadzę indywidualne gospodarstwo rolne. W dniu dzisiejszym dowiedziałem się od osoby trzeciej, że mój sąsiad, z którym graniczy moja działka rolna, sprzedał swoją działkę osobie trzeciej. (...)

Zakup zadłużonej nieruchomości

Zakup zadłużonej nieruchomości

Zakupiłem nieruchomość, notariusz nie wymagał zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami od sprzedającej, a ja nie sprawdziłem, czy mieszkanie nie jest zadłużone, notariusz w akcie przyjął (...)

Opłaty za korzystanie z gruntu gminy

Opłaty za korzystanie z gruntu gminy

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego aktualnie działka gminy, która graniczy z moją nieruchomością gruntową nie jest drogą lecz terenem z wewnętrznym podziałem na: tereny (...)

Tajemnica bankowa a zniesienie współwłasności

Tajemnica bankowa a zniesienie współwłasności

Obecnie toczy się sprawa o zniesienie współwłasności nieruchomości, w której to jednocześnie następuje wzajemne rozliczenie się współwłaścicieli. Jeden ze współwłaścicieli od wielu lat (...)

Wstrzymanie procedury podziału nieruchomości

Wstrzymanie procedury podziału nieruchomości

Jestem właścicielem dużej, niezabudowanej działki gruntu o podłużnym kształcie- prostokąt 30x200m. Działka posiada jednym krótszym bokiem dostęp do drogi publicznej. Zamierzam podzielić tą (...)

Zabezpieczenie pierwszeństwa zakupu nieruchomości

Zabezpieczenie pierwszeństwa zakupu nieruchomości

Chciałbym kupić działkę budowlaną. Sprzedawca nie posiadaj jeszcze wypisu i wyrysu z rejestru gruntów i są jeszcze inni zainteresowani działką. Ustaliliśmy warunki zakupu, lecz chciałbym mieć (...)

Zwrot opłaty rocznej

Zwrot opłaty rocznej

Użytkownik wieczysty sprzedał prawo użytkowania wieczystego osobie fizycznej, po czym zwrócił się do właściciela nieruchomości o zwrot części opłaty rocznej, proporcjonalnie do czasu trwania (...)

Wynagrodzenie za administrację domu

Wynagrodzenie za administrację domu

Jestem współwłaścicielem budynku wielorodzinnego (w którym jest 8 mieszkań) w udziale 54%. Zajmuję się zarządem (zwykłym) w tym budynku. Jest współwłaściciel, który \"nie życzy sobie, abym (...)

Notariusz

Notariusz

Notariusz oświadcza kupującej, że nabywa nieruchomość na swoją odpowiedzialność, bo on nie sprawdzał KW. Czy na takiego notariusza jest jakiś paragraf?

Gdzie uzyskać numer księgi wieczystej

Gdzie uzyskać numer księgi wieczystej

Potrzebuję numer KW pewnej nieruchomości. W sądzie nie udzielają informacji o nr KW po podaniu adresu nieruchomości. W UM informują o numerach KW, ale z wyłączeniem nieruchomości zarządzanych (...)

Ustanowienie odrębnej własności lokalu

Ustanowienie odrębnej własności lokalu

Osoba fizyczna jest właścicielem prawa własnościowego do lokalu spółdzielczego /nabycie aktem notarialnym/. Chciała ustanowić na w/w lokalu odrębną własność zgodnie z obecnymi przepisami. (...)

Pierszenstwo wykupu nieruchomosci

Pierszenstwo wykupu nieruchomosci

W 2005 roku wydzierżawiłem od Urzędu Gminy działkę z budynkami na 28 lat . Bardzo zależy mi na kupnie tej działki, na działce poniosłem już spore nakłady i inwestycje czy ma to wpływ na pierwszeństwo (...)

Nowy wlaściciel zadłużonej nieruchomości

Nowy wlaściciel zadłużonej nieruchomości

Nowy właściciel zakupił kilka dni temu nieruchomość z wpisanym w KW obciążeniem ? poprzedni właściciel nie spłacił kredytu zaciągniętego w banku. Nieruchomością zajmuje się już komornik. (...)

Zarządzanie dużą wspólnotą mieszkaniową

Zarządzanie dużą wspólnotą mieszkaniową

Umowa o zarządzanie (administrowanie) zawarta jest z spółką X (spółka z o.o.), której 100% właścicielem jest Urząd Miasta i Gminy. Nie jest zakładem komunalnym lecz spółką komunalną. Nie (...)

Kupno nieruchomości po umorzeniu egzekucji

Kupno nieruchomości po umorzeniu egzekucji

Postępowanie egzekucyjne z nieruchomości należącej do osoby fizycznej zostało umorzone po II licytacji z powodu braku chętnych. W księdze wieczystej tej nieruchomości wpisane były hipoteki wierzycieli (...)

Pożytki

Pożytki

Jestem 1 z 6 współwłaścicieli nieruchomości. Od 50-ciu lat tylko ja mieszkam w tej nieruchomości, ze wszystkich współwłaścicieli. Kwartalnie z Zarządu Nieruchomościami dostaje rozliczenie przychodów, (...)

Parkowanie na drodze wewnętrznej

Parkowanie na drodze wewnętrznej

Kierujący zaparkował pojazd na drodze wewnętrznej - prywatnej nie leżącej w strefie zamieszkania, ale oznaczonej zakazem zatrzymywania i postoju, droga pożarowa oraz znakiem odholowania pojazdu na (...)

Czy mogę się wprowadzić do swojego mieszkania?

Czy mogę się wprowadzić do swojego mieszkania?

Witam, W 1995 r. kupiłem jako kawaler mieszkanie w X 24m2. W 1997 r. ożeniłem się i wraz z żoną zamieszkałem w tym mieszkaniu. W 2000 r. urodził się syn. W 2006 r. rozwiodłem się bez orzekania (...)

Zasiedzenie

Zasiedzenie

W 1978 r. przeprowadziliśmy się z mężem na wieś w celu prowadzenia gosp. rolnego (4,77 ha), które obiecał nam przekazać mój 72-letni dziadek. W związku z tym w 1979 r. kupiliśmy nowy ciągnik (...)

Zarządca a spłata zadłużenia w ratach

Zarządca a spłata zadłużenia w ratach

Wspólnota mieszkaniowa zamierza podjąć uchwałę w sprawie wyrażenia zgody zarządcy nieruchomości do rozkładania na raty zadłużenia z tytułu niewnoszenia zaliczek na poczet zarządu nieruchomością (...)

Prawo pierwokupu przez ANR

Prawo pierwokupu przez ANR

Sprzedaję spółce z o.o., w której mam 95% udziałów, 2 ha własnych użytków rolnych. Użytki te, składają się z 45 działek, w tym dwóch bezpośrednio przyległych do nieruchomości spółki. (...)

Umowa dzierżawy gruntu a inwestycja na tym gruncie

Umowa dzierżawy gruntu a inwestycja na tym gruncie

Na podstawie długoletniej umowy dzierżawy ( 30 lat ) chcemy pozyskać grunt pod budowę pensjonatu. Gruntu nie możemy nabyć w chwili obecnej, gdyż dzierżawca nie może / nie chce go jeszcze sprzedać (...)

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Jest nieruchomość położona w mieście w postaci budynku mieszkalnego z lokatorami i działką. Jestem współwłaścicielem tej nieruchomości na pół (po 1/2) z gminą miejską. Całą nieruchomością (...)

Renta planistyczna

Renta planistyczna

Po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na budowie budynku mieszkalnego, w urzędzie gminy poinformowano mnie, że w przypadku zbycia takiej działki, zgodnie (...)

Obowiązek zgłoszenia zmian w ewidencji gruntów

Obowiązek zgłoszenia zmian w ewidencji gruntów

W trakcie pomiarów geodezyjnych wyszły różnice pomiędzy zapisami w rejestrach a stanem faktycznym. Dotyczy to drogi gminnej. Na kim ciąży obowiązek przeprowadzenia pomiarów i korekta różnic (...)

Gdy ktoś obcy zajmuje naszą nieruchomość

Gdy ktoś obcy zajmuje naszą nieruchomość

Jestem właścicielem domu, mam akt notarialny,wpis do księgi wieczystej. Kupiłem dom, którego była żona poprzedniego właściciela i dwójka dzieci nie zamierzają opuścić . Są zameldowani, nadal (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne