Udział w mieszkaniu a zwrot bonifikaty

Pytanie:

"Teściowa wykupiła 4 lata temu mieszkanie komunalne z bonifikatą. Zgodnie z ustawą z 24 sierpnia 2007 r. o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 22 października 2007 r. może sprzedać to mieszkania po 22 października 2007 r. i nie będzie musiała zwracać bonifikaty o ile wyda te pieniądze w ciągu 12 miesięcy na zakup innego mieszkania. Teściowa zamierza kupić nowe mieszkanie wspólnie z nami (zięciem i córka). Wartość tego nowego mieszkania to 600tys.zł, udział teściowej to 2/3, nasz 1/3. Mieszkanie komunalne będzie sprzedane za 380tys.zł czyli na zakup wspólnego mieszkania teściowa wyda 380tys.zł. ze sprzedaży mieszkania komunalnego + 20tys.zł. własnych środków. Czy takie wydanie pieniędzy będzie spełniało warunek konieczny do niezwracania bonifikaty czyli punkt: "jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe"."

Odpowiedź prawnika: Udział w mieszkaniu a zwrot bonifikaty

Zgodnie z nowym brzemieniem art. 68 ust. 2a pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami (który wchodzi w życie dnia 22 października 2007 r.), Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe. Z kolei ust. 2 w/w przepisu wskazuje, że jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu.

Jak wynika z w/w przepisu, ustawodawca nie wskazuje na formę nabycie nieruchomości na cele mieszkaniowe, a więc może to być własność lub współwłasność. Warunkiem zwolnienie ze zwrotu udzielonej bonifikaty jest aby środki uzyskane ze sprzedaży lokalu mieszkalnego zostaną przeznaczone na nabycie innego lokalu mieszkalnego (w ciągu 12 miesięcy). Z powyższego wynika, iż muszą zostać spełnione 2 podstawowe warunki, a mianowicie:

  1. przeznaczenie środków uzyskany ze sprzedaży loku mieszkalnego na nabycie innego lokalu mieszkalnego;
  2. zastrzeżenia terminu - czynność powyższa powinna być dokonana nie później niż w ciągu 12 dni od sprzedaży lokalu mieszkalnego, na który została udzielona bonifikata.

Jeżeli więc Pańska teściowa zakupi mieszkanie na współwłasność razem z Państwem, i jednocześnie przeznaczy ona na to mieszkanie, całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży mieszkania komunalnego, wówczas będą miały zastosowanie przepisy art. 68 ust. 1a pkt 5.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika