Roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej w KW

Pytanie:

"Spółka z o. o. jest właścicielem działki rolnej dla której prowadzona jest księga wieczysta. Spółka chce wydzielić kilka działek z tej działki i następnie te działki sprzedać. Obecnie poszczególne działki nie mają osobnych ksiąg wieczystych. Ma być zawarta umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego sprzedaży poszczególnych działek. W przedwstępnej umowie w formie aktu notarialnego precyzyjnie będą określone o jakie działki po podziale chodzi. Czy taka przedwstępna umowa może być podstawą do wpisu do księgi wieczystej działki przeznaczonej do podziału (gdy nie ma jeszcze wyodrębnionych poszczególnych działek) o wpis roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży pojedynczej działki? "

Odpowiedź prawnika: Roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej w KW

Zgodnie z art. 16 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, w wypadkach przewidzianych w przepisach ustawowych w księdze wieczystej, poza prawami rzeczowymi, mogą być ujawnione prawa osobiste i roszczenia. W szczególności mogą być ujawniane m.in. roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego; dotyczy to także roszczeń przyszłych i warunkowych. Prawo takie będzie ujawnione w dziale III księgi wieczystej utworzonej dla nieruchomości z której działki zostaną wydzielone. Należy jednak pamiętać aby dokładnie wskazać nieruchomość (tj. przede wszystkim numer KW nieruchomosci która ma być podzielona) oraz prawo ustanowione w przedwstępnej umowie.
Jak więc wynika z powyższego, przedwstępna umowa sprzedaży działek po podziale nieruchomości może więc stanowić podstawę wpisu w KW (utworzonej dla nieruchomości która ma być podzielona) wzmianki o roszczenie o przeniesienia własności nieruchomości.
Należy jednak pamiętać, że gdy w terminie 1 roku od dnia ujawnienia roszczenia w księdze wieczystej osoba uprawniona (której to roszczenie przysługuje) nie złoży wniosku o wpis prawa własności na jej rzecz, roszczenie może być wykreślone z księgi na jednostronne żądanie właściciela. Jeżeli jednak osoba uprawniona złożyła w powyższym terminie wniosek o ujawnienie jej prawa własności, lecz wniosek ten nie został przez sąd wieczystoksięgowy uwzględniony, roszczenie może być wykreślone z księgi wieczystej z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o odmowie uwzględnienia wniosku o wpis własności.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika