Wzruszenie decyzji o rozgraniczeniu

Pytanie:

Wniosłem o rozgraniczenie nieruchomości. Postępowanie zakończyło się decyzją wójta w 2000 r. Podpisałam się pod nią i nie wnosiłam odwołania. Niestety, nie zauważyłam, że w wyniku tej decyzji powierzchnia mojej nieruchomości została zmniejszona. W jaki sposób mogę zmienić zaistniały stan rzeczy? Art. 154 § 1 kpa, czy może postępowanie rozgraniczeniowe przed sądem ze 153 kc? Jeśli postępowanie przed sądem wchodzi w grę, to jak powinien wyglądać wniosek (maja może państwo wzór)? Do jakiego sądu należy go skierować (miejsce położenia nieruchomości, sąd rejonowy)? Uczestnikami będzie tylko osoba będąca właścicielem nieruchomości, której granicą jest sporna, czy może właściciele wszystkich nieruchomości graniczących z moją?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Co do zasady postępowanie rozgraniczeniowe w sądzie musi poprzedzać postępowanie administracyjne (nie da się od razu skierować sprawy do sądu). Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 r. Nr 30 poz. 163 ze zm.), strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi. Zachowanie terminu przewidzianego w art. 33 ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego stanowi warunek dopuszczalności drogi sądowej w sprawach o rozgraniczenie. Przekroczenie tego terminu pociąga za sobą odrzucenie wniosku. W opisanej sprawie termin już minął, zatem składanie wniosku jest bezcelowe. Co prawda istnieje możliwość starania się o przywrócenie terminu zgodnie z kpa, ale w opisanej sytuacji wydaje się to mało prawdopodobne - należałoby bowiem udowodnić, iż wniosek o przekazanie sprawy sądowi nie został złożony w terminie bez winy strony, a ponadto sam wniosek o przywrócenie terminu należy złożyć w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminu (wraz z wnioskiem o przekazanie sprawy).

Możliwe jest podważanie istniejącej decyzji w drodze nadzwyczajnych środków zaskarżenia – w postępowaniu administracyjnym (na podstawie art. 145 § 1 lub 156 § 1 kpa, o ile istnieją rzeczywiście przesłanki wznowienia postępowania lub nieważności decyzji).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: