Czy można odstąpić od warunkowej umowy sprzedaży?

Pytanie:

"Sprzedający w dniu 06 lutego br. zawarł warunkową umowę sprzedaży gruntu z prawem pierwokupu dla ANR. Obecnie chce się z tej umowy wycofać, ponieważ poznał kupca, który daje mu znacznie lepszą cenę. Agencja nie złożyła jeszcze oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu, a druga strona umowy sprzedaży - kupujący koniecznie chce zawrzeć umowę ostateczną ponieważ kupuje po niskiej cenie. Kupujący zapłacił sprzedającemu zadatek w wysokości 10 tyś zł., co do pozostałej kwoty poddał się rygorowi art.777 kpc. Jakie są możliwości wycofania się przez sprzedającego z zawartej z najemcą warunkowej umowy sprzedaży, przy braku dobrej woli drugiej strony?"

Odpowiedź prawnika: Czy można odstąpić od warunkowej umowy sprzedaży?

Z opisu sytuacji nie wynika niestety, by sprzedający miał możliwość wycofania się z umowy sprzedaży.

Na podstawie opisanej wyżej umowy zobowiązał się do przeniesienia własności nieruchomości. Taka umowa co do zasady odnosi również automatycznie skutek rozporządzający, tj. przenosi własność, ale strony w umowie skutek ten wyłączyły z uwagi na prawo pierwokupu ANR.

Nie oznacza to jednak, że zobowiązanie wiąże w mniejszym stopniu. Jeśli strony w umowie nie przewidziały możliwości odstąpienia, to umowę będzie trzeba wykonać, czyli złożyć oświadczenie woli o przeniesieniu własności nieruchomości. W razie jej niewykonania kupujący ma bardzo szerokie uprawnienia w dochodzeniu swoich praw z uwagi na to, że umowa musiała być zawarta w formie aktu notarialnego.

Zgodnie z art. 64 kodeksu cywilnego prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie. Z kolei zgodnie z art. 1047 kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli dłużnik jest obowiązany do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, prawomocne orzeczenie sądu zobowiązujące do złożenia oświadczenia zastępuje oświadczenie dłużnika.

Jeżeli złożenie oświadczenia woli jest uzależnione od świadczenia wzajemnego wierzyciela, skutek wymieniony w paragrafie poprzedzającym powstaje dopiero z chwilą prawomocnego nadania orzeczeniu klauzuli wykonalności. Na podstawie tych dwóch przepisów kupujący może bardzo skutecznie dochodzić roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • lukas 2012-01-22 00:43:02

    Mam dobrego prawnika.On czarno to widzi...

  • Lukas 2012-01-22 00:40:13

    Ja mam podobną sprawe.Kupiłem działke rolną,zawarłem umowe warunkową i w międzyczasie zaczołem ją przekrztałcać na budowlaną.Jak sprzedający dowiedział się o przekrztałcaniu to nie przystąpił do końcowego aktu pomimo rezygnacji Agencji Rynku Rolnego.Podałem go do sondu o przymuszenie zawarcia umowy.A on mnie do okręgowego o rozwiązanie ,albo dopłate.Kupiłem za 75000.A on teraz chce 400000!!!


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika