Umowa sprzedaży

Bezpieczna sprzedaż domu

Bezpieczna sprzedaż domu

Sprzedaję dom, który jest moją własnością za kwotę 990 tys. Podpisałem umowę przedwstępną i dostałem zadatek 15 tys. zł. Na resztę klient ma dostać kredyt bankowy, jesteśmy umówieni (...)

Prawo pierwokupu a cena sprzedaży

Prawo pierwokupu a cena sprzedaży

Z uwagi na korektę planu miejscowego zmuszeni jesteśmy do kupienia gruntu na współwłasność. Chcemy zabezpieczyć sobie w umowie prawo pierwokupu. Czy do umowy można wprowadzić zapis ustalający (...)

Gwarancja a zmiana właściciela rzeczy

Gwarancja a zmiana właściciela rzeczy

Nabyłem na rynku wtórnym lokal opisany w akcie notarialnym jako wypoczynkowy (jestem drugim właścicielem). W akcie notarialnym pierwszego nabywcy, developer udzielił gwarancji trwającej 2 lata (...)

Protokół zdawczo-odbiorczy

Protokół zdawczo-odbiorczy

Kupiłam mieszkanie spółdzielcze własnościowe (umowa w formie aktu notarialnego) i wiem, że w momencie wydania kluczy do lokalu powinien być sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy. (...)

Zwrot zadatku - niedostarczenie towaru

Zwrot zadatku - niedostarczenie towaru

Prowadzę własną działalność gospodarczą - przyjęłam zamówienie na sprowadzenie sypialni z zagranicy w danym kolorze i pod wymiary przez klienta podane. Przyjęłam na sypialnię zadatek (...)

Okres trwania rękojmi

Okres trwania rękojmi

Jaki jest czas działania rękojmi od daty zakupu towaru (nowy samochód)? Wada ujawniła się po upływie roku i 2,5 miesiąca. Sprzedawca twierdzi, że muszę zapłacić za wymianę.

Bezpieczny zakup samochodu

Bezpieczny zakup samochodu

Czy w polskim prawodawstwie sprzedaż samochodu potwierdzona umową kupna-sprzedaży i przekazaniem dowodu rejestracyjnego oraz samego samochodu jest ostateczna i można uważać, że nabywca jest bezwarunkowym (...)

Prawa konsumenta a zwrot towaru

Prawa konsumenta a zwrot towaru

Moje pytanie dotyczy zwrotu towaru przy sprzedaży wysyłkowej ale od strony firmy. - kupujący kupuje przez internet nowy produkt za bardzo wysoką kwotę (ponad 10 tys zł). - towar w ofercie (...)

Pojęcie osoby nieuprawnionej

Pojęcie osoby nieuprawnionej

Art. 169 § 1 k.c. operuje pojęciem osoby nieuprawnionej do rozporządzania rzeczą ruchomą. Co kryje się pod tym pojęciem? Czy np. właściciel, który zobowiązał się nie sprzedawać rzeczy innym (...)

limit transakcji gotówkowych 15000 EUR

limit transakcji gotówkowych 15000 EUR

Pomiędzy osobami prowadzącymi działalność gosp. dochodzi do transakcji kupna/sprzedaży przedmiotu o wartości powyżej 15000 EUR.Kupujący wpłaca zaliczkę przelewem stanowiącą 10% wartości pojazdu. (...)

Niewykonanie zobowiązań z umowy sprzedaży

Niewykonanie zobowiązań z umowy sprzedaży

Jakie konsekwencje wynikają z niewykonania umowy sprzedaży?

Cechy istotne umowy sprzedaży

Cechy istotne umowy sprzedaży

Co należy do elementów istotnych umowy sprzedaży?

Wyłączenie odpowiedzialności z rękojmi

Wyłączenie odpowiedzialności z rękojmi

Kupujący akceptował wadę przedmiotu umowy sprzedaży, teraz domaga się naprawy, czy jest do tego uprawniony?

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedane

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedane

W jakich przypadkach sprzedawca odpowiada za zasadach rękojmi?

Zwrot towaru zakupionego w internecie przez firmę

Zwrot towaru zakupionego w internecie przez firmę

Czy jako firma mamy prawo do zwrotu zakupionego na aukcji kup teraz towaru, który jest w stanie nienaruszonym? Nie było żadnej umowy pomiędzy firmami

Gwarancja przy sprzedaży konsumenckiej

Gwarancja przy sprzedaży konsumenckiej

Jaki jest charakter gwarancji przy sprzedaży konsumenckiej?

Ramy czasowe odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową

Ramy czasowe odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową

Czy istnieją terminy ograniczające odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową?

Uprawnienia konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową

Uprawnienia konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową

Jakie uprawnienia przysługują konsumentowi z tytułu niezgodności towaru z umową?

Odpowiedzialność za wady przy sprzedaży konsumenckiej

Odpowiedzialność za wady przy sprzedaży konsumenckiej

Jakie są przesłanki powstania odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej konsumentowi?

Sprzedaż konsumencka

Sprzedaż konsumencka

Kiedy dochodzi do sprzedaży konsumenckiej?

Warunkowa umowa sprzedaży ziemii rolnej

Warunkowa umowa sprzedaży ziemii rolnej

Jestem właścicielem ziemi rolnej. W dniu dzisiejszym podpisałem u notariusza warunkową umowę sprzedaży tej ziemi. Teraz Agencja Nieruchomości Rolnej musi wypowiedzieć się czy korzysta z prawa (...)

Opłaty notarialne przy przeniesieniu własności nieruchomości

Opłaty notarialne przy przeniesieniu własności nieruchomości

Jak kształtują się opłaty notarialne przy przeniesieniu własności nieruchomości?

Dokumenty wymagane do przeniesienia własności nieruchomości

Dokumenty wymagane do przeniesienia własności nieruchomości

Jakie dokumenty są wymagane do przeniesienia własności nieruchomości w formie sprzedaży lub darowizny

Na czym polega instytucja zadatku?

Na czym polega instytucja zadatku?

Na czym polega instytucja zadatku?

Co powinna zawierać umowa sprzedaży

Co powinna zawierać umowa sprzedaży

Jakie elementy powinna określać prawidłowa umowa sprzedaży?

Charakterystyczne elementy umów sprzedaży

Charakterystyczne elementy umów sprzedaży

Jakie są charakterystyczne elementy umów sprzedaży?

Odstąpienie od umowy na zasadzie rękojmi

Odstąpienie od umowy na zasadzie rękojmi

Czy sprzedawca ma możliwość zablokowania uprawnienia kupującego do odstąpienia do umowy sprzedaży, jeżeli rzecz ma wady?

Poinformowanie sprzedawcy o wadzie

Poinformowanie sprzedawcy o wadzie

Jaki termin jest przewidziany na poinformowanie sprzedawcy o wadzie rzeczy sprzedanej, aby można było realizować uprawnienia z rękojmi, w stosunkach między przedsiębiorcami?

Charakter prawny rękojmi

Charakter prawny rękojmi

Jaki charakter prawny ma rękojmia?

Zatajenie wady przez sprzedawcę

Zatajenie wady przez sprzedawcę

W jakich przypadkach można uznać, że sprzedawca podstępnie zataił wadę, co uprawnia do skorzystania z rękojmi nawet po upływie roku od sprzedaży rzeczy

Wygaśnięcie uprawnień z rękojmi

Wygaśnięcie uprawnień z rękojmi

Po jakim czasie wygasają uprawnienia z rękojmi?

Uprawnienia przysługujące konsumentowi, który otrzymał towar niezgodny z umową

Uprawnienia przysługujące konsumentowi, który otrzymał towar niezgodny z umową

Jakie uprawnienia przysługują konsumentowi, który otrzymał towar niezgodny z umową?

Gwarancja a rękojmia

Gwarancja a rękojmia

Czym różni się gwarancja udzielona na rzecz sprzedaną od uprawnień wynikających z rękojmi przy sprzedaży?

Odstąpienie od umowy jako uprawnienie z rękojmi

Odstąpienie od umowy jako uprawnienie z rękojmi

W jakich przypadkach korzystając z rękojmi można odstąpić od umowy?

Wymiana samochodu na nowy w ramach rękojmi

Wymiana samochodu na nowy w ramach rękojmi

Czy w ramach rękojmi można żądać wymiany samochodu na nowy, jeżeli okaże się, że w zakupiony miał wady fizyczne?

Uprawnienia wynikające z rękojmi

Uprawnienia wynikające z rękojmi

Jakie uprawnienia wynikają z rękojmi?

Istotność wady a możliwości skorzystania z rękojmi

Istotność wady a możliwości skorzystania z rękojmi

Czy fakt, że wada rzeczy jest istotna lub nieistotna wypływa na możliwość skorzystania z rękojmi?

Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej

Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej

Jakie są przesłanki skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi?

Reżimy odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej

Reżimy odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej

Jakie reżimy odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej obowiązują w Polskim porządku prawnym?

Czynność sprzedaży przedsiębiorstwa

Czynność sprzedaży przedsiębiorstwa

Jaka forma prawna jest wymagana dla czynności sprzedaży przedsiębiorstwa?

Roszczenie regresowe sprzedawcy

Roszczenie regresowe sprzedawcy

W jakich przypadkach sprzedawca, który wydał konsumentowi towar niezgodny z umową może dochodzić roszczenia regresowego od poprzednich kontrahentów?

Przeniesienie odpowiedzialności sprzedawcy na inny podmiot

Przeniesienie odpowiedzialności sprzedawcy na inny podmiot

Czy odpowiedzialność z tytuły niezgodności towaru z umową sprzedawca może przenieść na inny podmiot?

Gwarancja przy sprzedaży konsumenckiej

Gwarancja przy sprzedaży konsumenckiej

Na czym polega udzielenie gwarancji przy umowie sprzedaży zawartej z konsumentem?

Cena towaru a podatek VAT

Cena towaru a podatek VAT

Czy zmiana podatku VAT wpływa automatycznie na cenę?

Gwarancja dystrybutora

Gwarancja dystrybutora

Chciałbym sprzedawać w internecie produkty z segmentu elektroniki użytkowej i zaopatrywać się w te produkty w \"zwykłym\" sklepie. Czy mogę podbić i wypełnić kartę gwarancyjną kiedy nie jestem (...)

Uprawnienia wynikające z rękojmi za wady rzeczy

Uprawnienia wynikające z rękojmi za wady rzeczy

Jaki uprawnienia wynikają dla kupującego z rękojmi za wady rzeczy?

Forma przedwstępnej umowy sprzedaży

Forma przedwstępnej umowy sprzedaży

W jakiej formie powinna być zawarta umowa przedwstępna sprzedaży, by była zgodna z przepisami Kodeksu cywilnego?

Obowiązki informacyjne przy zawieraniu umowy na odległość

Obowiązki informacyjne przy zawieraniu umowy na odległość

Jakie obowiązki informacyjne ciążą na przedsiębiorcy przy zawieraniu z konsumentem umowy na odległość?

Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej bez jednoczesnej obecności obu stron

Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej bez jednoczesnej obecności obu stron

Kiedy można odstąpić od umowy zawartej na odległość?

Roszczenia przysługujące konsumentowi w razie niezgodności towaru z umową

Roszczenia przysługujące konsumentowi w razie niezgodności towaru z umową

Jakie roszczenia przysługują konsumentowi w przypadku niezgodności towaru z umową?

1

2

3

4

5

...

9

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Kupilem kradziony samochód

27.1.2020 przez: szymon1987

Akt Notarialny warunkowy

24.5.2019 przez: -

zwrot mebli zamówionych

25.4.2018 przez: bolo5

Sprzedaż przez ogłoszenie na OLX

10.3.2018 przez: Bella97