Prawo cywilne: Umowa sprzedaży - Porady prawne

Odsprzedaż, a gwarancja

Kupiłem komputer z trzyletnią gwarancją producenta i po pewnym czasie (np. po roku) chcę go sprzedać. Czy gwarancja producenta automatycznie przechodzi na nowego właściciela (w części niewykorzystanego (...)

Umowa przedwstępna sprzedaży części działki

Zamierzam sprzedać działkę i sporządzić umowę przedwstępną. Działka ma 2200 m powierzchni i jeszcze nie jest podzielona na dwie mniejsze po 1100 m. Numer działki i numer księgi wieczystej obejmuje (...)

Czy można odstąpić od warunkowej umowy sprzedaży?

Sprzedający w dniu 06 lutego br. zawarł warunkową umowę sprzedaży gruntu z prawem pierwokupu dla ANR. Obecnie chce się z tej umowy wycofać, ponieważ poznał kupca, który daje mu znacznie lepszą (...)

Sprzedaż nieruchomości na raty

Właściciel nieruchomości oferuje jej sprzedaż z opcją zapłacenia 50% ceny w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej i 50% w ratach w ciągu roku po jej sprzedaniu. Czy istnieje możliwość odzyskania (...)

Bezpieczna sprzedaż domu

Sprzedaję dom, który jest moją własnością za kwotę 990 tys. Podpisałem umowę przedwstępną i dostałem zadatek 15 tys. zł. Na resztę klient ma dostać kredyt bankowy, jesteśmy umówieni (...)

Prawo pierwokupu a cena sprzedaży

Z uwagi na korektę planu miejscowego zmuszeni jesteśmy do kupienia gruntu na współwłasność. Chcemy zabezpieczyć sobie w umowie prawo pierwokupu. Czy do umowy można wprowadzić zapis ustalający (...)

Gwarancja a zmiana właściciela rzeczy

Nabyłem na rynku wtórnym lokal opisany w akcie notarialnym jako wypoczynkowy (jestem drugim właścicielem). W akcie notarialnym pierwszego nabywcy, developer udzielił gwarancji trwającej 2 lata (...)

Protokół zdawczo-odbiorczy

Kupiłam mieszkanie spółdzielcze własnościowe (umowa w formie aktu notarialnego) i wiem, że w momencie wydania kluczy do lokalu powinien być sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy. (...)

Zwrot zadatku - niedostarczenie towaru

Prowadzę własną działalność gospodarczą - przyjęłam zamówienie na sprowadzenie sypialni z zagranicy w danym kolorze i pod wymiary przez klienta podane. Przyjęłam na sypialnię zadatek (...)

Okres trwania rękojmi

Jaki jest czas działania rękojmi od daty zakupu towaru (nowy samochód)? Wada ujawniła się po upływie roku i 2,5 miesiąca. Sprzedawca twierdzi, że muszę zapłacić za wymianę.

Bezpieczny zakup samochodu

Czy w polskim prawodawstwie sprzedaż samochodu potwierdzona umową kupna-sprzedaży i przekazaniem dowodu rejestracyjnego oraz samego samochodu jest ostateczna i można uważać, że nabywca jest bezwarunkowym (...)

Pojęcie osoby nieuprawnionej

Art. 169 § 1 k.c. operuje pojęciem osoby nieuprawnionej do rozporządzania rzeczą ruchomą. Co kryje się pod tym pojęciem? Czy np. właściciel, który zobowiązał się nie sprzedawać rzeczy innym (...)

limit transakcji gotówkowych 15000 EUR

Pomiędzy osobami prowadzącymi działalność gosp. dochodzi do transakcji kupna/sprzedaży przedmiotu o wartości powyżej 15000 EUR.Kupujący wpłaca zaliczkę przelewem stanowiącą 10% wartości pojazdu. (...)

Cechy istotne umowy sprzedaży

Co należy do elementów istotnych umowy sprzedaży?

Uprawnienia konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową

Jakie uprawnienia przysługują konsumentowi z tytułu niezgodności towaru z umową?

Sprzedaż konsumencka

Kiedy dochodzi do sprzedaży konsumenckiej?

Warunkowa umowa sprzedaży ziemii rolnej

Jestem właścicielem ziemi rolnej. W dniu dzisiejszym podpisałem u notariusza warunkową umowę sprzedaży tej ziemi. Teraz Agencja Nieruchomości Rolnej musi wypowiedzieć się czy korzysta z prawa (...)

Opłaty notarialne przy przeniesieniu własności nieruchomości

Jak kształtują się opłaty notarialne przy przeniesieniu własności nieruchomości?

Dokumenty wymagane do przeniesienia własności nieruchomości

Jakie dokumenty są wymagane do przeniesienia własności nieruchomości w formie sprzedaży lub darowizny

Co powinna zawierać umowa sprzedaży

Jakie elementy powinna określać prawidłowa umowa sprzedaży?

Wymiana samochodu na nowy w ramach rękojmi

Czy w ramach rękojmi można żądać wymiany samochodu na nowy, jeżeli okaże się, że w zakupiony miał wady fizyczne?

Roszczenie regresowe sprzedawcy

W jakich przypadkach sprzedawca, który wydał konsumentowi towar niezgodny z umową może dochodzić roszczenia regresowego od poprzednich kontrahentów?

Przeniesienie odpowiedzialności sprzedawcy na inny podmiot

Czy odpowiedzialność z tytuły niezgodności towaru z umową sprzedawca może przenieść na inny podmiot?

Gwarancja dystrybutora

Chciałbym sprzedawać w internecie produkty z segmentu elektroniki użytkowej i zaopatrywać się w te produkty w \"zwykłym\" sklepie. Czy mogę podbić i wypełnić kartę gwarancyjną kiedy nie jestem (...)

Pojęcie wady fizycznej rzeczy w zakresie przepisów o rękojmi

Kiedy mamy do czynienia z wadą fizyczną, uprawniającą do skorzystania z rękojmi przy umowie sprzedaży?

Odpowiedzialność dewelopera za nienależyte wykonanie umowy

Jak kształtuje się odpowiedzialność dewelopera za nienależyte wykonanie umowy?

Odpowiedzialność dewelopera z tytułu rękojmi za wady

Czy w stosunku do dewelopera znajdują zastosowanie przepisy dotyczące rękojmi za wady rzeczy sprzedanej?

Wygaśnięcie uprawnień z rękojmi

Kiedy wygasają uprawnienia z rękojmi za wady?

Utrata uprawnień z rękojmi

W jakich wypadkach kupujący traci uprawnienia z rękojmi?

Definicja umowy sprzedaży

Jak definiowana jest umowa sprzedaży?

Odpowiedzialność sprzedawcy wobec kupującego

Czy sprzedawca odpowiada wobec kupującego za towar niezgodny z umową/uszkodzony?

Umowa przedwstępna na zakup działki budowlanej

Rolnik - chce podzielić pole na działki budowlane - wydzielił już dwie - i rozpoczął wydzielanie następnych dwóch - sąsiadujących z tymi, które już są działkami budowlanymi. Czy jeżeli działka (...)

Sprzedaż nieruchomości a meldunek

Jestem jedynym właścicielem posesji, jestem rozwiedziony, moja była żona nie wystąpiła nigdy o podział majątku. Mam synów którzy są u mnie zameldowani ale od kilku lat nie przebywają, wystąpiłem (...)

Pozew o stwierdzenie nieważności umowy pozornej

Czy mogę złożyć pozew o stwierdzenie nieważności umowy, jeśli moja żona w pozornej umowie sprzedała naszą wspólną rzecz ( zakupiony za wspólne pieniądze samochód )? Ile wynosi opłata od (...)

Sprzedaż mieszkania a meldunek innej osoby

Czy meldunek osoby nie będącej właścicielem mieszkania może wpłynąć na sprzedaż tego mieszkania?

Pozorna umowa sprzedaży nieruchomości a umowa darowizny

Zawarłam umowę pozorną o sprzedaż nieruchomości, a tak na prawdę była to darowizna. Która z umów jest ważna prawnie?

Wada fizyczna mieszkania nabytego z rynku wtórnego a odpowiedzialność z tytułu rękojmi

Kupiłam mieszkanie z rynku wtórnego, sprzedawca zataił przede mną wade w postaci przeciekania ściany szczytowej. Jestem pewna, że było to zatajenie, bo jak się potem okazało nie jest to człowiek (...)

Zatajenie wad fizycznych przez sprzedającego a przedawnienie się odpowiedzialności z tytułu rękojmi

Kiedy przedawnia się odpowiedzialność z tytułu rękojmi? Kupiłam mieszkanie 4 lata temu, które okazało się być z wadami fizycznymi, które sprzedawca specjalnie przede mną zataił. Nie mam protokołu (...)

Odpowiedzialność sprzedawcy na zasadzie ryzyka a zwolnienie się z opowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne

Kiedy sprzedawcy przysługuje zwolnienie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne zakupionej nieruchomości? Czy wówczas, kiedy nie były te wady wyszczególnione w protokole zdawczo- (...)

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy

Kiedy sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady sprzedanej rzeczy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika