Gwarancja a zmiana właściciela rzeczy

Pytanie:

Nabyłem na rynku wtórnym lokal opisany w akcie notarialnym jako wypoczynkowy (jestem drugim właścicielem). W akcie notarialnym pierwszego nabywcy, developer udzielił gwarancji trwającej 2 lata na przedmioty objęte aktem notarialnym (lokal i jego wyposażenie). Po zakupie lokalu stwierdziliśmy, że istnieją w nim wady i zgłosiliśmy je developerowi. Przedstawiciel developera odmówił rozpatrzenia reklamacji , twierdząc, że gwarancja przysługuje tylko pierwszemu nabywcy (w pierwotnym akcie notarialnym dotyczącym pierwszego nabywcy nie ma wzmianki o ograniczeniu praw gwarancyjnych tylko do pierwszego nabywcy). Czy uprawnienia z tytułu gwarancji przynależą do przedmiotu i pierwszego kupującego, czy przynależą tylko do przedmiotu gwarancji i w związku z tym, są \"przenoszone\" na kolejnych właścicieli tego przedmiotu? Czy jeśliby nam nie przysługiwało prawo do gwarancji, to może taką reklamację z tytułu gwarancji złożyć pierwszy właściciel (który nabył mieszkanie od developera), mimo, że formalnie nie jest już właścicielem nieruchomości?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Udzielenie gwarancji następuje przez wręczenie kupującemu, dokumentu gwarancyjnego. Dokument taki jest znakiem legitymacyjnym, może być imienny lub na okaziciela. Treść obowiązków ciążących na stronach reguluje umowa, a w razie jej braku postanowienia kodeksu cywilnego.

W umowie powinien zostać określony czas trwania gwarancji. Można to określić kalendarzowo albo przez czas korzystania, bądź jako połączenie dwóch wcześniejszych możliwości. Jeśli nie oznaczono okresu gwarancji w dokumencie, wtedy termin wynosi rok, licząc od wydania kupującemu rzeczy.

Pierwszym uprawnionym z gwarancji jest zawsze kupujący. Ze względu na ścisłe powiązanie gwarancji i dokumentu gwarancyjnego, jeśli chodzi o dokument gwarancji wystawiony na okaziciela, uprawnionym z gwarancji, jest posiadający dokument i przedmiot objęty gwarancją, bowiem w takim wypadku nie ma osoby imiennie uprawnionej. Natomiast jeśli chodzi o dokument imienny, to uprawnionym jest osoba wskazana imiennie w dokumencie, przy czym osoba taka będzie mogła przelać swoje uprawnienia wynikające z gwarancji na osobę trzecią.

Gwarancja na okaziciela, przysługuje okazicielowi (może to być dowolny podmiot), problem może pojawić się, gdy są pewne ograniczenia w umowie. Gwarancja imienna przysługuje osobie imiennie wskazanej, może jednak zostać przelana na inny podmiot, chyba że co innego przewiduje umowa albo możliwość przelewu została wyłączona. Przy gwarancji imiennej, jest ona przenoszona niezależnie od przedmiotu objętego gwarancją.

Jeśli gwarancja nie została przeniesiona, wtedy podmiot, któremu ona aktualnie przysługuje może zwrócić się do sprzedawcy z roszczeniami wynikającymi z udzielonej gwarancji, chyba że zostały zawarte jakieś ograniczenia umowne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Znalezione pieniądze będzie można zatrzymać

  Nowelizacja przepisów znosi obowiązek przekazania staroście znalezionej niewielkiej kwoty pieniędzy – do 100 zł lub jej równowartości w walucie obcej. Dotychczas znalazca, jeśli (...)

 • Co z niedoręczoną przesyłką?

  Nowelizacja wprowadza w Prawie pocztowym właściwe odesłania do ustawy o rzeczach znalezionych, która kompleksowo reguluje zasady postępowania z rzeczami, których właściciela nie można (...)

 • Zasiedzenie - Kiedy można stać się właścicielem przez zasiedzenie?

  Zasiedzenie to jedna z form nabycia własności rzeczy poprzez jej długotrwałe, faktyczne posiadanie. W drodze zasiedzenia można nabyć własność każdej nieruchomości (gruntowej, budynkowej i lokalowej) (...)

 • Zniesienie współwłasności - Jak znieść współwłasność?

  Współwłasność występuje, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom i każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem (np. sprzedać, (...)

 • Rękojmia a gwarancja

  Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują kupującemu w przypadku zawarcia umowy kupna-sprzedaży rzeczy, bez względu na rodzaj tej rzeczy i niezależnie od tego, czy została na tę rzecz udzielona (...)

NA SKÓTY