Gwarancja a zmiana właściciela rzeczy

Pytanie:

"Nabyłem na rynku wtórnym lokal opisany w akcie notarialnym jako wypoczynkowy (jestem drugim właścicielem). W akcie notarialnym pierwszego nabywcy, developer udzielił gwarancji trwającej 2 lata na przedmioty objęte aktem notarialnym (lokal i jego wyposażenie). Po zakupie lokalu stwierdziliśmy, że istnieją w nim wady i zgłosiliśmy je developerowi. Przedstawiciel developera odmówił rozpatrzenia reklamacji , twierdząc, że gwarancja przysługuje tylko pierwszemu nabywcy (w pierwotnym akcie notarialnym dotyczącym pierwszego nabywcy nie ma wzmianki o ograniczeniu praw gwarancyjnych tylko do pierwszego nabywcy). Czy uprawnienia z tytułu gwarancji przynależą do przedmiotu i pierwszego kupującego, czy przynależą tylko do przedmiotu gwarancji i w związku z tym, są \"przenoszone\" na kolejnych właścicieli tego przedmiotu? Czy jeśliby nam nie przysługiwało prawo do gwarancji, to może taką reklamację z tytułu gwarancji złożyć pierwszy właściciel (który nabył mieszkanie od developera), mimo, że formalnie nie jest już właścicielem nieruchomości?"

Odpowiedź prawnika: Gwarancja a zmiana właściciela rzeczy

Udzielenie gwarancji następuje przez wręczenie kupującemu, dokumentu gwarancyjnego. Dokument taki jest znakiem legitymacyjnym, może być imienny lub na okaziciela. Treść obowiązków ciążących na stronach reguluje umowa, a w razie jej braku postanowienia kodeksu cywilnego.

W umowie powinien zostać określony czas trwania gwarancji. Można to określić kalendarzowo albo przez czas korzystania, bądź jako połączenie dwóch wcześniejszych możliwości. Jeśli nie oznaczono okresu gwarancji w dokumencie, wtedy termin wynosi rok, licząc od wydania kupującemu rzeczy.

Pierwszym uprawnionym z gwarancji jest zawsze kupujący. Ze względu na ścisłe powiązanie gwarancji i dokumentu gwarancyjnego, jeśli chodzi o dokument gwarancji wystawiony na okaziciela, uprawnionym z gwarancji, jest posiadający dokument i przedmiot objęty gwarancją, bowiem w takim wypadku nie ma osoby imiennie uprawnionej. Natomiast jeśli chodzi o dokument imienny, to uprawnionym jest osoba wskazana imiennie w dokumencie, przy czym osoba taka będzie mogła przelać swoje uprawnienia wynikające z gwarancji na osobę trzecią.

Gwarancja na okaziciela, przysługuje okazicielowi (może to być dowolny podmiot), problem może pojawić się, gdy są pewne ograniczenia w umowie. Gwarancja imienna przysługuje osobie imiennie wskazanej, może jednak zostać przelana na inny podmiot, chyba że co innego przewiduje umowa albo możliwość przelewu została wyłączona. Przy gwarancji imiennej, jest ona przenoszona niezależnie od przedmiotu objętego gwarancją.

Jeśli gwarancja nie została przeniesiona, wtedy podmiot, któremu ona aktualnie przysługuje może zwrócić się do sprzedawcy z roszczeniami wynikającymi z udzielonej gwarancji, chyba że zostały zawarte jakieś ograniczenia umowne.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika