Dowód zakupu towaru

Pytanie:

"Czy aby złożyć reklamację z tytułu rękojmi konieczny jest dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury, czy wystarczy np. potwierdzenie płatności kartą kredytową?"

Odpowiedź prawnika: Dowód zakupu towaru

Oczywistym jest, że aby można było skutecznie żądać czegokolwiek od drugiej strony musi ona być do tego zobowiązana. Zobowiązanie sprzedającego względem kupującego może wynikać z umowy zawartej w formie ustnej - co jest zasadą. Na żądanie kupującego, sprzedawca wydaje pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, zawierające oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży oraz określenie towaru konsumpcyjnego, jego ilość i cenę. Zatem wydanie takiego pisemnego potwierdzenia następuje wyłącznie na żądanie kupującego. Zawarcie umowy ustnej i tak rodzi po stronie sprzedawcy wydanie paragonu lub ewentualnie faktury. Na takim paragonie (fakturze) jest określony rodzaj towaru i wtedy wiadomym jest, że towar pochodzi od tego a nie innego sprzedawcy. Stanowi po prostu dowód zawarcia umowy sprzedaży. Wykazanie zawarcia umowy sprzedaży może być dokonane za pomocą również i innych środków dowodowych. Jednakże wtedy sprzedawca może kwestionować zarówno zawarcie umowy sprzedaży z określoną osoba jak i rodzaj nabytego towaru. Dlatego dla celów dowodowych posiadanie takiego paragonu czy faktury jest niezbędne. Jeśli z potwierdzenia płatności kartą kredytową można zidentyfikować sprzedającego, a przede wszystkim reklamowany towar, wtedy takie potwierdzenie płatności kartą kredytową jest jak najbardziej wystarczającym środkiem dowodowym do wykazania faktu zawarcia umowy sprzedaży oraz nabycia określonego dającego się zidentyfikować towaru. Na marginesie warto podkreślić, że gdy będą zachodziły jakiekolwiek wątpliwości czy towar pochodzi od tego sprzedawcy może on kwestionować reklamację złożoną przez kupującego.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • J 2023-05-17 17:40:32

    Sprzedawca nie może uzależniać przyjęcia reklamacji od dostarczenia paragonu fiskalnego. https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11630


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika