e-prawnik.pl Porady prawne

Zawarcie umowy

46 Artykułów


14 Informacji


228 Pytań i odpowiedzi


85 Tematów na forum pomocy prawnej


ARTYKUŁY I PORADY

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNIKÓW

 • Darowizna z majątku wspólnego małżonków

  "Żona dokonuje darowizny (pieniądze) na rzecz swojej siostry. Informuje o tym męża (ustnie) i mąż się zgadza. Po pewnym czasie mąż dochodzi do wniosku, że chce zmienić zdanie. Czy określony jest czas, jaki ma mąż na wyrażenie formalnej niezgody (...)"

  Darowizna z majątku wspólnego małżonków
 • Pojęcie osoby trzeciej

  "W umowie pośrednictwa kupna nieruchomości miałem zapisane, iż nie mogę zdradzić informacji o mieszkaniu, które chcę zakupić osobie trzeciej. Czy przez osobę trzecią są również rozumiani moi rodzice?"

  Pojęcie osoby trzeciej
 • Umowa w języku angielskim

  "Przedsiębiorcy działający w Polsce zarejestrowani w KRS, posiadający NIP i Regon, podejmują współpracę handlową.Czy umowa handlowa zawarta pomiędzy 2 polskimi przedsiębiorcami dot. współpracy w zakresie transportu osób, która przewiduje (...)"

  Umowa w języku angielskim
 • Prawo właściwe w umowach z Kanadą

  "Jakie jest prawo właściwe w umowie zawartej miedzy obywatelem Polski a Kanady?"

  Prawo właściwe w umowach z Kanadą
 • Forma umowy cesji

  "W jakiej formie należy zawrzeć umowę cesji wierzytelności pieniężnej, na którą wierzyciel posiada fakturę VAT?"

  Forma umowy cesji
 • Zbycie przedmiotu dzierżawy

  "Co dzieje się z przedmiotem dzierżawy po jego zbyciu na rzecz innej osoby?"

  Zbycie przedmiotu dzierżawy