e-prawnik.pl Porady prawne

Pieczątka firmy a ważność zawartej umowy

Pytanie:

W trakcie podpisywania umowy leasingowej firma leasingowa (oddział znanego zresztą banku) chciał, żeby na umowie pieczątka naszej firmy była nad podpisami osób upoważnionych do reprezentowania firmy. Tłumaczyli, że według ich prawników w przeciwnym wypadku można podważyć umowę. Wydaje mi się to bez sensu. Czy firma leasingowa miała rację i jeżeli tak to jaki przepis prawa o tym stanowi?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Prawo polskie określa jedynie wymagania w zakresie posiadania oraz „treści” pieczęci posiadanej przez organa państwowe. Nie ma obowiązku posiadania pieczęci osoba fizyczna czy prawna, która działa w dziedzinie życia gospodarczego, biznesowego. Inaczej mówiąc poza ściśle określonymi podmiotami inne nie są nawet zobowiązane do posiadania pieczęci.

Umowa bez pieczęci nie jest zatem nieważna, bowiem wszystkie dane znajdujące się na pieczęci mogą zostać zamieszczone w umowie w postaci zapisów (odręcznych, drukowanych). Pieczątka jest tylko elementem wynikającym z zasad prawa handlowego i nie ma większego waloru poza dowodowym. Oczywiście jeśli w miejscu dla osób reprezentujących była rubryka na wpisanie danych firmy, to wpis taki można zastąpić pieczęcią firmy o odpowiedniej treści – odpowiadającej wymaganiom określoności strony umowy. W takim tylko przypadku, jeśli pieczątka zamiast wypełniania umowy odręcznie, nie została umieszczona w owym miejscu można się zastanawiać nad ważnością umowy w stosunku do tej firmy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

michal

21.6.2010 15:34:54

Re: Pieczątka firmy a ważność zawartej umowy

Co w momencie gdy umowę podpisuje osoba, która jak się okazuje, nie est upoważniona do reprezentowania firmy, a de facto posługuje sie pieczątką


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY