Prawo cywilne: Zawarcie umowy - Porady prawne

Brak wymaganego zadatku

Przedstawiciel mojej firmy podpisał umowę przedwstępną kupna - sprzedaży. W umowie wyznaczono termin zapłacenia zadatku w kwocie 65000pln. Niestety zadatek nie wpłynął w określonym terminie, (...)

Wypełnienie umowy in blanco

Czy wpisanie sobie odpowiadającej treści do umowy o świadczenie usług - bez wiedzy drugiej strony, na blankiecie umowy, na której wcześniej uzyskało się tylko podpis drugiej strony można nazwać (...)

Umowa przedwstępna a zgoda współmałżonka

Mam zamiar podpisać umowę przedwstępną na zakup nieruchomości. Właścicielami tej nieruchomości są małżonkowie - na zasadzie współwłasności. Czy jeżeli na umowie przedwstępnej podpisze (...)

Czy umowa bez pieczątki jest ważna?

W trakcie podpisywania umowy leasingowej firma leasingowa (oddział znanego zresztą banku) chciał, żeby na umowie pieczątka naszej firmy była nad podpisami osób upoważnionych do reprezentowania (...)

Umowa przedwstępna zawarta pod warunkiem

Czy umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości może być warunkowa tzn. czy może być zawarty w niej warunek, że będzie ważna dopiero w momencie wystawienia promesy z banku gwarantującej udzielenie (...)

Brak osób reprezentujących w treści umowy

Spółka zawarła umowę ze swoim klientem. Dokument był sporządzony elektronicznie, wydrukowany, podpisany przez osoby reprezentujące Spółkę, a następnie odesłany pocztą do klienta w celu jego (...)

Darowizna z majątku wspólnego małżonków

Żona dokonuje darowizny (pieniądze) na rzecz swojej siostry. Informuje o tym męża (ustnie) i mąż się zgadza. Po pewnym czasie mąż dochodzi do wniosku, że chce zmienić zdanie. Czy określony (...)

Pojęcie osoby trzeciej

W umowie pośrednictwa kupna nieruchomości miałem zapisane, iż nie mogę zdradzić informacji o mieszkaniu, które chcę zakupić osobie trzeciej. Czy przez osobę trzecią są również (...)

Umowa w języku angielskim

Przedsiębiorcy działający w Polsce zarejestrowani w KRS, posiadający NIP i Regon, podejmują współpracę handlową.Czy umowa handlowa zawarta pomiędzy 2 polskimi przedsiębiorcami dot. współpracy (...)

Prawo właściwe w umowach z Kanadą

Jakie jest prawo właściwe w umowie zawartej miedzy obywatelem Polski a Kanady?

Forma umowy cesji

W jakiej formie należy zawrzeć umowę cesji wierzytelności pieniężnej, na którą wierzyciel posiada fakturę VAT?

Zbycie przedmiotu dzierżawy

Co dzieje się z przedmiotem dzierżawy po jego zbyciu na rzecz innej osoby?

Podpis elektroniczny dla osoby prawnej

Posiadam kwalifikowany podpis elektroniczny. Firma, która go wystawiła oferuje również podpisy dla osób prawnych np. spółek z o. o. Czy ustawa wymaga odrębnego podpisu dla spółki? Czy podpisanie (...)

Stosunek zobowiązaniowy

W jaki sposób strony umowy mogą uregulować stosunek zobowiązaniowy?

Zawarcie umowy przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość

Kiedy mamy do czynienia z umową zawartą przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość?

Podpisanie umowy przez małoletniego

Kto powinien podpisać umowę jako jej strona, małoletni, opiekun prawny czy obie oboje?

Umowa przedwstępna a Kodeks cywilny

Czym według Kodeksu cywilnego jest umowa przedwstępna?

Umowa ustna, typy umów

Witam, chciałbym się dowiedzieć czy w polskim prawie funkcjonuje umowa ustna, jeśli tak to czy jest wiążąca dla stron?

Umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

W jakiej formie prawnej powinna być zawarta umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu?

Podstawowe elementy regulaminu

Czy z punktu widzenia prawa polskiego można wypisywać w Regulaminie (usługi typu - serwis ogłoszeniowy), co się żywnie podoba właścicielowi takiego serwisu?

Odsetki a zakup wierzytelności

w dniu 24.05.kupiłem wierzytelność od banku umową przelewu wierzytelności. Wierzytelność składała się z kredytu na kwotę kapitał 100 tys. + 25 tys odsetek wyliczonych na dzień 24.05. dodam (...)

Przesłanki zajścia bezpodstawnego wzbogacenia

Kiedy zachodzi bezpodstawne wzbogacenie czy wówczas kiedy zapłaciłem pieniądze komuś, kto potem okazał się nie być wykonawcą czynności?

Zawarcie umowy na dostarczenie wody przy budowie domu

Planuję budowę domu. Z kim muszę zawrzeć umowę na dostarczanie wody i co taka umowa powinna zawierać?

Umowa przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Z jakim podmiotem przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne zawiera umowę na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków?

Właściciel lokalu w budynku wielorodzinnym a umowa na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Czy osoba będąca właścicielem lokalu w bloku wielolokalowym może sama zawrzeć umowę na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków?

Sprzedaż rzeczy trwale z gruntem związanej

W roku 1996 dokonałem sprzedaży przekaźnika, który jest trwale z gruntem związany. Następnie wraz z nabywcą zawarłem umowę dzierżawy nieruchomości stanowiącą powierzchnie pod sprzedanym przekaźnikiem. (...)

Ubezpieczenie OC samochodu oddanego w komis

Zamierzam sprzedać samochód poprzez skorzystanie z komisu. Oddając samochód do sprzedaży muszę przekazać dowód rejestracyjny oraz dowód ubezpieczenia OC. Jest prawdopodobne, że pojazd nie zostanie (...)

Strona umowy zawartej przez spółkę cywilną

Zamierzamy jako osoba prawna (sp. z o.o.) podpisać umowę na świadczenie usług księgowych z firmą działającą jako spółka cywilna. Czy stroną w umowie powinna być spółka cywilna czy każdy (...)

Odzyskanie egzemplarza umowy

Z dniem 20 kwietnia podpisałam umowę stypendialna przedłużoną mi przez klub sportowy. Zapoznałam się z jej treścią, po czym ją podpisałam. Na umowie była data zawarcia umowy 23 kwietnia. Kierownik (...)

Umowa najmu czy dzierżawy?

Chciałbym podpisać umowę najmu lub dzierżawy ( która będzie korzystniejsza i spełniała moje priorytety) z Parafią Rzymsko-Katolicką reprezentowaną przez ks.proboszcza czy to wystarczy na najem (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika