Prawo cywilne: Zawarcie umowy - Porady prawne (strona: 3)

Uznanie umowy dożywocia za bezskuteczną

Ja i Żona zawarliśmy Umowę Dożywocia z obcym starszym, samotnym panem (podopiecznym) rok temu. Nie utrzymywał kontaktów ze swoją rodziną (byli pokłóceni) ani z rodziną byłej żony. Nie miał (...)

Wygrana na loterii Pusty SMS

W loterii "Pusty sms" otrzymałem sms-a: "Pieniądze w kwocie 500.000,- zł przygotowane do przelewu. Osoba z XXX XXX XXX prosze się zgłosić na XXX! Gratuluję!" Zgłosiłem się w/g polecenia wysyłając (...)

Nieważność umowy

Stworzono umowę trójstronną na wybudowanie i dostarczenie łodzi motorowej. Po stronie odbiorców (zamawiających) są dwa podmioty fizyczne, a po stronie dostarczyciela firma branżowa. W umowie popełniono (...)

Umowa lojalnościowa z pracownikiem

Prowadząc Salon Fryzjerski, zacząłem kierować pracowników na kosztowne szkolenia w branży. Chciałbym zabezpieczyć się po ukończeniu cyklu tych szkoleń przed nagłym odejściem personelu z firmy. (...)

Kupno zastawionego samochodu

Kupiłem samochód ciężarowy. Po czym okazało się, że na tym pojeździe ustanowiony został zastaw skarbowy przez urząd skarbowy.Czy i w jaki sposób urząd skarbowy może dochodzic swoich praw bowiem (...)

Rezerwacja pokoju w hotelu i nie stawienie się

Czy można wyciagnąć konsekwencje wobec osoby, która dokonuje rezerwacji samochodu lub pokoju w hotelu. Potwierdza taką rezerwacje mailem a potem z głupoty lub dla żartu nie pojawia się w umówionym (...)

Obowiązek zwrotu zadatku

Zawarta została umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania bez formy aktu notarialnego. W umowie przedwstępnej znajduje się numer księgi wieczystej nieruchomości, w której ujawnieni są jako współwłaściciele (...)

Kara za uszkodzenie licznika

Sprawa dotyczy decyzji o nałożeniu kary przez X za działania mające na celu uszkodzenie czy ingerencję wewnątrz zainstalowanego w moim lokalu mieszkaniowym licznika poboru energii elektrycznej i (...)

Akt notarialny sporządzony przez asesora

Ma być podpisana przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego. Umowa jest skomplikowana, zawiera dużo warunków. W biurze notarialnym umowę sporządza asesor notarialny. (...)

Sprzedaż nieruchomości sp. zo.o.

Osoba sprawująca jednoosobowy zarząd w sp. z o.o. chce sprzedać nieruchomość należącą do spółki osobie trzeciej. Czy w takim wypadku musi posiadać zgodę udziałowców spółki? Czy bez problemu (...)

Umowa dożywocia

Jestem właścicielką dwóch mieszkań. W jednym z nich, na które posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszka osoba dorosła, którą wychowywałam na prawach rodziny zastępczej. (...)

Zagubione oryginały dokumentów w sądzie

Ostatnio składałem do Sądu pozew o zapłatę i złożyłem pozew, dołączając do niego oryginały umowy najmu i innych dokumentów. Sobie zostawiłem taki sam pozew z kserokopiami na którym w biurze (...)

Potrącenie kar umownych z należnościami z faktur

Spółka, jako wykonawca podpisała umowę o roboty budowlane. W umowie są zapisy dotyczące kar umownych jakimi może obciążyć Inwestor Spółkę w przypadku opóźnienia w realizacji poszczególnych (...)

Cesja wierzytelności a warunek rozwiązujący

Dłużnik mojego dłużnika chce kupić ode mnie jego jego dług. W projekcie umowy zawarł zapis, w którym zobowiązał się do zapłaty ceny w terminie 7 dni zaś brak dokonania zapłaty skutkuje odstąpieniem (...)

Forma umowy darowizny udziałów w spółce

Ojciec chce podarować synowi kilka udziałów w spółce z o.o., której jest prezesem zarządu. Czy umowa darowizny musi być sporządzona w formie aktu notarialnego czy wystarczy forma zwykła pisemna?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika