e-prawnik.pl Porady prawne

Wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów

Pytanie:

Ponieważ pełnomocnictwo do przeniesienia własności nieruchomości musi być zawarte w formie aktu notarialnego, takie pełnomocnictwo udzielane za granicami kraju, poza spełnieniem innych wymogów, wymagało legalizacji przez Konsulat Rzeczpospolitej. Podobno wymóg ten jest lub będzie wkrótce zniesiony na podstawie Konwencji międzynarodowej podpisanej również przez Polskę. Jakie są najnowsze uregulowania w tym zakresie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów

21.7.2005

W istocie, w dniu 15 października 2004 r. Prezydent RP ratyfikował Konwencję sporządzoną w Hadze w dniu 5 października 1961 r., znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Konwencja w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej wejdzie w życie z dniem 14 sierpnia 2005 r.

Wśród państw, które ratyfikowały Konwencję znajdują się między innymi: państwa członkowskie Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone Ameryki, Izrael, Rosja.

Wymóg legalizacji zostanie zniesiony w stosunku do państw, które są stronami Konwencji, odnośnie dokumentów urzędowych, które zostały sporządzone na terytorium jednego z Umawiających się Państw i które mają być przedłożone na terytorium innego Umawiającego się Państwa.

Dokumentami urzędowymi w świetle Konwencji są:

  • dokumenty pochodzące od organu lub urzędnika sądowego, włączając w to dokumenty pochodzące od prokuratora, sekretarza sądowego lub urzędnika dokonującego doręczeń („huissier de justice”); 

  • dokumenty administracyjne; 

  • akty notarialne; 

  • urzędowe zaświadczenia umieszczane na dokumentach podpisanych przez osoby działające w charakterze prywatnym, takie jak urzędowe zaświadczenia stwierdzające zarejestrowanie dokumentu lub fakt jego istnienia w określonej dacie oraz urzędowe i notarialne poświadczenia podpisów. 

Jednakże niniejsza konwencja nie będzie miała zastosowania do

  • dokumentów sporządzonych przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych; 

  • dokumentów administracyjnych dotyczących bezpośrednio transakcji handlowych lub operacji celnych. 

W miejsce legalizacji dokumentu została wprowadzona apostille, która będzie wydana na wniosek osoby, która podpisała dokument bądź na wniosek posiadacza dokumentu. Będzie ona potwierdzać autentyczność podpisu, charakter, w jakim działała osoba, która podpisała dokument oraz, w razie potrzeby, tożsamość pieczęci lub stempla, którym dokument jest opatrzony.

Apostille będzie umieszczona na samym dokumencie lub będzie do niego dołączona. Podpis, pieczęć lub stempel na apostille zwolnione są z wszelkiego poświadczania. Dokument, który zostanie poświadczony w wyżej wymieniony sposób, może być bezpośrednio przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom Państw - Stron Konwencji z pominięciem dalszych legalizacji dokonywanych przez przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne.

Do momentu wejścia w życie Konwencji oraz w stosunku do państw, które jej nie ratyfikowały, będzie nadal istnieć obowiązek legalizacji zagranicznych dokumentów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ